Den maskerade ljusets ängel och Guds Sons härlighet. I

Carl Bloch Transfiguration

 

 

Jag ska här fundera lite kring betydelsen av detta bibelsammanhang i 2 Kor 11, och särskilt v 13. Det är en viktig text på många sätt eftersom den varnar oss för att bli bedragna. Jesus varnade sina lärjungar för bedrägerier och förförelser.  Paulus varnade för falska apostlar som predikade en annan (främmande) Jesus och att de därför tog emot ett annat (främmande) evangelium och en annan (främmande) ande. Det är lika aktuellt för oss idag. Samma sataniska makter  som står bakom bedrägeriet är verksamma då som nu, och det särskilt i den sista tid vi lever i nu innan Jesus ska komma tillbaka och hämta sin rena brud. Renhet handlar om trohet till Gud, att bara tillhöra honom.

 
2 Kor 11:13  11 1 Hoppas ni kan stå ut med lite dårskap från min sida. Visst står ni ut med mig, 2 eftersom jag brinner för er med Guds iver. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom. 3 Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.

4 För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. 5 Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa ”superapostlar ”. 6 Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap, och den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er.7 Eller var det en synd jag begick när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning? 8 Andra församlingar plundrade jag genom att ta emot lön för att kunna betjäna er. 9 När jag var hos er och saknade något låg jag ingen till last, för bröderna som kom från Makedonien försåg mig med det jag behövde.

På alla sätt aktade jag mig för att bli en börda för er, och det tänker jag fortsätta med. 10 Så sant Kristi sanning finns i mig ska ingen i Achaias områden ta ifrån mig den stoltheten. 11 Varför? För att jag inte älskar er? Det vet Gud att jag gör.12 Och jag tänker fortsätta göra som jag gör, för att hindra dem som söker ett tillfälle att framstå som våra jämlikar i vad de skryter med. 13 Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare förklädda till Kristi apostlar. 14 Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. 15 Då är det inte underligt om även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Men de ska få det slut som deras gärningar förtjänar.

 

+++

 

Det grekiska ordet för att ”förklä sig” (tidigare översättning ”förskapa sig”)   är μετασχηματιζό, metaschematizo. Det betyder en yttre förändring, en förställning.  Att Paulus använder just detta verb säger oss att det just handlar om ett utanpåverk, en maskering. Om satan, som det här handlar om, förändras till det yttre och ser ut som en ljusets ängel, så motsvaras det inte av en inre verklighet. Det rör sig enbart om en yttre, kosmetisk förklädnad. Han ser ut som en ljusets ängel, men är det inte.

 

Det är en annan fråga hur han lyckas med det..

 

Det verb som däremot används om Jesus på förklaringsberget är ett annat, μετεμορφώθη, metamorfeå, förvandlas. Den förvandlingen har sin grund i hans innersta väsen och visar sig en kort stund i det yttre. Jesus uppenbarar sitt innersta, han är full av ljus, han är ljuset själv, och hans ansikte lyser som solen. Han liknar Gud själv i denna stund. Det är en teofani, han visar vem han  är: Guds Son. Den härlighet, som annars var fördold under hans jordeliv,  hade han i sitt väsen från Fadern och den blev synlig en kort stund. Den  strålade här ut ifrån honom.

 

 

Samma ord används förresten också av Paulus i Rom 12:2, där det talas om att vi ska förvandlas genom förnyelsen av våra tankar.

 

Här är texten från Matt 17:1-13:
17 1 Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. 2 Då förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. 3 Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom.4 Petrus sade till Jesus: ”Herre, det är gott för oss att vara här . Om du vill ska jag göra tre hyddor här: en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.” 5 Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sade: ”Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!” 6 När lärjungarna hörde det, föll de skräckslagna ner på sina ansikten. 7 Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: ”Res er upp och var inte rädda!” 8 Och när de lyfte blicken, såg de ingen annan än Jesus.9 På väg ner från berget befallde Jesus dem: ”Berätta inte för någon vad ni sett förrän Människosonen har uppstått från de döda.” 10 Lärjungarna frågade honom: ”Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma ?” 11 Han svarade: ”Elia ska komma och återupprätta allt. 12 Men jag säger er: Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. På samma sätt ska också Människosonen lida genom dem.” 13 Då förstod lärjungarna att han talade till dem om Johannes Döparen.

 

+++

 
För att återknyta till texten i 2 Kor 11 så är det ju helt tydligt att satan aldrig kan bli en verklig ljusbärare. Hans natur kan inte förändras utan är och förblir densamma:  en lögnares och mördares från begynnelsen med målet  att bedra och döda. Men för att nå sitt mål måste han uppträda som ett ljusets sändebud för att lura människan att tro att han är den som bringar kunskap. Det är samma bedrägliga bluffkonster han använt sig av från början: att erbjuda människan de ”goda” frukterna från kunskapens träd som egentligen är dåliga och onda.

 

De ”goda” frukterna sitter ju på fel träd, på det av Gud förbjudna trädet. Men satan framställer det förbjudna och därmed onda som något gott, erbjuder det som verkar gott, ser bra ut: ett fantastiskt erbjudande att den lilla människan ska bli som Gud och ha den fulla kunskapen om allt, om ont och gott, i sin hand och i sin makt. Hon som var danad av stoft skulle bli som den evige Guden, Skaparen själv.

Han förnekar och förvanskar det Gud sade vara lagöverträdelse, ett brott och som leder till döden genom att påstå motsatsen.

 

Budet var enkelt och glasklart: ät inte av det trädet. Punkt. Det oerhörda var ju att människan skapats till Guds avbild, men det räckte inte. Hon ville bli som Gud, råda över all kunskap själv, och liksom Gud äga odödligheten. Satans lögner avslöjar hans egna ambitioner att bli större än Gud själv, få tillbedjan och ha all makt. En skapad ängel som får storhetsvansinne och vi vet hur det slutar för honom, tack och lov.

 

Han har alltid försökt göra det onda till gott, mörker till ljus, fel till rätt. Han är den store manipulatören, mästerbedragaren, som förvrider allt Gud säger och gör. Han förvanskar Guds ord för att få människan på fall och under sin makt, för att vanställa och förnedra henne, och därmed tillfoga Guds fadershjärta smärta.

 

+++

 

Han fortsätter att framställa sig som ljusets ängel och erbjuder genom sina falska apostlar  ett annat evangelium, en annan ande, för att  förföra och lura de troende bort från den uppriktiga troheten till Kristus. Ett annat evangelium är alltid ett korslöst evangelium, ett villkorslöst evangelium, utan Guds kraft till frälsning. En annan ande kan aldrig stadfästa Guds sanna Ord, vittna om och förhärliga Kristus allena.

 

Det är återigen samma gamla frestelse, att människan ska vara oberoende av Gud, ha egen inneboende kunskap och gudomlig insikt utan att behöva underordna sig Guds auktoritet och Jesus Kristus som Herre. Men Guds Ord avslöjar detta för oss så att vi har möjlighet att välja rätt, välja Jesus allena, Guds Ord, välja att tro och lyda Gud.

Författare: gunjk

Några av mina stora intressen är att studera Bibeln och att skriva, dels teologiska reflektioner, men även poesi. Jag tar också gärna del av naturvetenskaplig forskning, och särskilt då i relation till kristen tro. Dessa olika aspekter kommer till uttryck på min hemsida, alefochomega.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: