Den sjungande tron. Inledning.

 

 

 

Det är svårt att tänka sig kristen tro och liv utan  sång och musik. En troende människa är också en lovsjungande människa  Det pågår ju en ständig lovprisning inför Guds tron i det himmelska, och över hela jorden stiger lovprisning och böner upp till Gud dygnet runt.

Vi är skapade för tillbedjan av vår Skapare och Gud, för glädjen i att lovprisa honom med sång och musik. Musiken är så djupt förankrad i oss som människor. I alla kulturer och tider har man uttryckt sig i ord och ton, och med dans, även om det är stor skillnad till vem man riktar sin tacksägelse, bön och lovsång. Detta ursprungliga behov återspeglar säkert också det himmelska verkligheten, som ju är fylld med den vackraste musiken.

Därför har den judiskt- kristna traditionen alltid betonat den tillbedjan som ger Gud all ära, och som grundar sig i det han uppenbarat om sig själv i sitt ord. Den går inte utöver detta utan sker i ande och sanning, i ödmjukhet, renhet och överlåtelse.

 

De första kristna samlades till gudstjänst med bön, bibelläsning, förkunnelse, nattvard och hymner. Vi vet inte hur det kan ha låtit, vilket skulle vara mycket intressant att höra, men det fanns kanske kvar ett tonspråk från det gamla förbundets tid .

En viktig bok i Bibeln är ju just en bön-och hymnbok med musikaliska instruktioner, Psaltaren, som också tonsatts i modern tid. Den innehåller en samling lovsånger, Tehillím på hebreiska, som skulle sjungas och ackompanjeras av någon typ av stränginstrument.

Kung David  var ju känd för sitt vackra harpospel, och 73 psalmer tillskrivs honom. Han kallades ”Israels ljuvlige sångare” (2 Sam 23:1).

 

 

 

 

Instruktionerna för lovprisningen i templet  är detaljerade, och om det vi ännu mindre, men det måste ha varit mäktigt med tanke på det stora antalet av utbildade lovsångare, och den mängd cymbaler, harpor och trumpeter som användes.

 

Sedan gick prästerna ut ur helgedomen. Alla präster som fanns där hade helgat sig, oavsett vilken avdelning de tillhörde. 12 Leviterna, alla sångare – Asaf, Heman och Jedutun med sina söner och bröder – stod klädda i vitt linne med cymbaler, lyror och harpor öster om altaret, och tillsammans med dem hundratjugo präster som blåste i trumpeter. 13 När trumpetblåsarna och sångarna samtidigt och samstämmigt stämde upp Herrens lov och pris, och man lät trumpeter, cymbaler och andra instrument ljuda och började lova Herren för att han är god och för att hans nåd är evig – då uppfylldes huset, Herrens hus, av ett moln 14 så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Guds hus. (2 Krön 5)

 

 

 

+++

 

Men det första lovsångsmöte vi läser om i Bibeln är från Exodus, kap 15. Efter Guds  mäktiga och mirakulösa befrielse från Egyptens slaveri sjöngs denna sång.  Jag väljer ut vissa verser ur detta långa textsammanhang.

 

Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till Herren:

”Jag vill lovsjunga Herren, högt är han upphöjd.

Häst och ryttare störtade han i havet.

2 Herren är min styrka och min lovsång, han blev min frälsning.

Han är min Gud, jag vill prisa honom, min fars Gud, jag vill upphöja honom.

3 Herren är en stridsman, Herren är hans namn.

4 Faraos vagnar och här kastade han i havet, hans utvalda krigsmän. …

11 Vem är som du bland gudarna, Herre?

Vem är som du, härlig i helighet,

värdig fruktan och lovsång,

du som gör under?

12 Du sträckte ut din högra hand, och jorden slukade dem.

13 Du ledde med din nåd det folk som du återlöst,

du förde dem med din makt till din heliga boning.

17 Du för dem in och planterar dem på din arvedels berg, den plats som du gjort

till din boning, Herre, den helgedom, Herre, som dina händer berett.

18 Herren ska regera alltid och för evigt.”

19 När Faraos hästar med vagnar och ryttare hade kommit ner i havet, lät Herren havets vatten vända tillbaka över dem. Men Israels barn gick rakt genom havet på torr mark.
20 Och profetissan Mirjam, Arons syster, tog en tamburin i handen, och alla kvinnorna följde henne med tamburiner och dansade. 21 Mirjam sjöng för dem:

”Lovsjung Herren,  högt är han upphöjd! Häst och ryttare störtade han i havet.”

 

Jag återkommer till fler exempel i Gamla Testamentet.

 

 

 

+++

 

 

 

Vad gäller Nya Testamentet   är det lika självklart att Guds folk sjöng i gudstjänster, på sammankomster och i hemmen. Ibland talades böner och lovprisning ut, ibland sjöng man ut dem.

Lukasevangeliet inleds med Marias lovsång, (1:46), som påminner mycket om Hannas lovsång i 1 Samuelsboken 2:1-10).

När Jesus instiftat nattvarden, och före sitt lidande och sin död,  sjöng han de traditionella pslamerna som hörde till påskifirandet tillsammans med sina lärjungar , 113-118.

 

Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: ”Tag och ät. Detta är min kropp.” 27 Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: ”Drick av den alla. 28 Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. 29 Jag säger er: Från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det nytt med er i min Fars rike.”
30 När de sedan hade sjungit lovsången, gick de ut till Olivberget.
+
Paulus skrev i Kolosserbrevet: 
 3Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan 17 Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.
I Efesierbrevet: Låt er i stället uppfyllas av Anden 19 och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. 20 Och tacka alltid vår Gud och Far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.

 

 

Det finns många lovsånger i Bibeln och jag kommer i denna serie att belysa några av dem. Många av dem också har blovit tonsatta genom århundraden och inspirerat till hymner, psalmer och lovsånger.  Det finns en nästan oöverblickbar stor skatt av psalmer, sånger, visor, hymner, lovsånger i världen.

Författare: gunjk

Några av mina stora intressen är att studera Bibeln och att skriva, dels teologiska reflektioner, men även poesi. Jag tar också gärna del av naturvetenskaplig forskning, och särskilt då i relation till kristen tro. Dessa olika aspekter kommer till uttryck på min hemsida, alefochomega.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: