Det övernaturliga. Inledning och Del 1.

 

ande_och_eld

 

Rubriken väcker säkert olika reaktioner för att människor har olika förförståelse om vad som avses, vad det betyder. Det är egentligen en för bred term eftersom det omfattar allt, från paranormala och ockulta fenomen, folkliga föreställningar om andeväsen, och religioner, till den andliga verklighet som beskrivs i Bibeln. Jag ska belysa olika sidor av detta, men särskilt just utifrån BIbeln och kristen tro.

Det är just genom Guds ord som vi får måttstocken på den sanna ,sunda och välsignade andlighet som Gud erbjuder och vill att vi ska leva i. Den ger också mallen som hjälper oss att skilja sanning från lögn och bedrägerier. De andliga manifestationer som inte överensstämmer med Bibeln och som har Jesus Kristus i centrum vet vi inte är från Gud. De är istället skadliga i längden och leder vilse, även om det till en början kan finnas bra och lockande inslag. Vi måste erkänna Guds auktoritet på området och tro på det, bara han vet vad som är sant, bra för oss och som verkligen bygger upp vår invärtes människa.

Det övernaturliga har alltid haft en lockelse på människor, vilket i vår tid är övertydligt i den kommersiella marknaden i form av spådomskonst, seanser, medialitet och alla andra ockulta manifestationer av olika slag. Det finns frekventa övernaturliga fenomen inslag i de stora religionerna, även de s k monoteistiska religionerna, judendom och islam. Där vördas framför allt heliga män som anses ha speciella krafter, platser och föremål som anses extra laddade med andlig energi.

I modern tid där rationellt tänkande och tro på vetenskap och fakta prisas , vilket också inneburit en långtgående sekularisering borde andlighet inte vara så viktig. Det visar sig dock att detta behov hos människan är intakt, men samtidigt är det som den engelske författaren och apologeten G K Chersterton uttryckte det, (berömd för sin slagfärdiga humor och förmåga att formulera djupa saningar i korta meningar: ”När människor slutar tro på Gud betyder det inte att de inte tror på någonting, utan att de tror på vad som helst.”

Man tar till kristaller, tarotkort, affirmationer, mediala guider, alla slags självförbättringsmetoder för att bygga upp sitt jag, sitt inre gudomliga jag med.

Det finns naturligtvis ett genuint andligt sökande i botten efter Gud ytterst sett, men man hamnar snett i sin längtan och sina akuta behov av snabb hjälp. Människor är vilsna och sargade, och de kommer tyvärr inte till Jesus med sina problem av många olika anledningar, t ex okunnighet, ovilja, blockeringar mot kristen tro och församling. När man slutar ha en genomtänkt och mogen tro på Gud och Bibeln fylls det tomrummet av det som newage i vår tid erbjuder och så tar var och en tar till sig det som passar en själv. Det är individualism och personlighetsutveckling/förbätring som står i centrum, man griper tag i nästan vad som helst för att få något att hålla sig till i en svår och okänd värld. Man bygger också upp sitt liv som ett lyckat projekt med kontroll över vad som sker och egenmakt att påverka och styra.

+

Varför har det övernaturliga haft en stark dragningskraft i alla tider? Det finns nog flera svar. För det första kanske just för att vi är skapade av Gud till hans avbild för att leva i gemenskap med honom. Vi är designade av Gud för att leva inte bara i den materiella världen utan också vara hemmastadda i den andliga verkligheten, Guds verklighet. Vi är alla andligt döda, skilda från Gud genom synden, och när vi omvänder oss och tror på Jesus Kristus får vi förlåtelse och liv från Gud. Vi föds på nytt av Guds Ade i vår ande och kan så få kontakt med Gud själv. En människa som inte överlämnat sig till Jesus och har hans beskydd och vägledning söker hjälp eller upplevelser i den alternativa verkligheten, där andra andemakter än Guds goda Ande är verksamma. De kontaktar andevärlden och möter dessa bedrägliga makter, som ger sig ut för att komma med ljus, upplysning, frid och kärlek.

För det andra av ren nyfikenhet och för att man vill veta något om framtiden, eller man vill få andekrafter att bemästra sitt liv och påverka omständigheter och andra människor. Man anar att det finns något mer än det rent materiella och söker frid, trygghet i en osäker värld som är svår att leva i och få överblick över.

Det handlar även om identitet, vem man egentligen är, ett sökande efter sig själv djupast inombords och kanske även något gudomligt.

Det beror säkert på avsaknaden av en kristen tro som ju faktiskt vilar på ett övernaturligt fundament, Bibelns vittnesbörd om Gud och det övernaturliga. Per definition är det Gud gör utanför, över det naturliga. Vi är ju skapade för att leva i gemenskap med Gud, alltså ha kontakt med det övernaturligas källa. Det har säkert saknats sund undervisning om vad Guds ord verkligen säger om den helige Andes kraft och gåvor, hur Gud genom historien verkat genom tecken och under. Därför har det historiskt nästan alltid funnits ett parallellt spår med folktro, föreställningar utanför den kristna tron i länder som haft mission. Det verkar alltid finnas rester kvar av den gamla religionen vid sidan av kyrkans lära, och ibland uppblandad i den. Människors behov av hjälp och vägledning har inte blivit mötta, och så är det tyvärr än idag. En stor del av Kyrkan är avvaktande eller skeptisk till denna viktiga del av BIbelns undervisning om detta.

+++

Först måste vi definiera vad det betyder. Det handlar alltså om utomvärldsliga företeelser som inte kan inordnas under naturlagarna, i den naturliga ordning vi empiriskt kan iaktta och även undersöka vetenskapligt. Det är något utöver, mer än, det naturliga. Vi ser ju bara det vi kan uppfatta med våra fysiska sinnen av vår omvärld och därför måste det som sker på det övernaturliga planet förmedlas på ett annant sätt. Mer om det längre fram. Det finns en åskådning, naturalismen med rötter och påverkan från materialismen som hävdar att bara materia finns. Man avfärdar förekomsten av en annan verklighet än det synliga världen. Då får man också svårt att förklara många andliga erfarenheter.

Skillnaden mellan den ende sanne Guden, Skaparen och Herren över allt och alla, är att Han är Ande och totalt annorlunda än sin skapelse, det materiella universum (visserligen med människan som både är besjälad materia och har en ande, som Guds avbild). Som suverän Skapare kan han verka i sin skapelse men alltid utifrån sin heliga och rena natur. Han gav människorna frihet och respekterar den när han verkar mitt ibland dem i världen. Från Guds sida finns inget tvång, annat än hans intensiva kärlek ,som de som helt gett sig åt honom menar är så överväldigande att de är ”tvingade” att förmedla Kristi kärlek. Den onda sidan av andevärlden lockar först med falska förespeglingar, kraft, helande, framgång, makt, välbefinnande, men tvingar sedan offren att stanna i deras grepp.

+++

Den goda och den onda sidan i andevärlden.

+++ Först vill jag nämna en bibelforskare som betytt mycket för en ny förståelse av vad Bibeln verkligen säger om det övernaturliga utifrån dess egen kontext. Hans namn är Michael S Heiser och jag rekommenderar hans böcker och podcast mycket varmt. Det finns även åtskilliga föredrag på YouTube att lyssna till. I ”The Unseen realm” och The Supernatural” lyfter han fram de många bibelsammanhang som handlar om den andliga världen. +++

Gud själv, hans himmelska härskara som består av en hierarki av höga andefurstar, ärkeänglar, änglar, är naturligtvis den goda osynliga, himmelska verkligheten. Gud Fadern, Sonen och den helige Ande, är inte ensam. Han valde att skapa andliga varelser som skulle utgöra hans himmelska familj. Gud kallas Herren Sebaot, härskarornas Gud. Han har oräkneliga skaror av änglar som lyder och utför hans befallningar och verkar hans vilja. Det är hans entourage, hans hov, hans himmelska rådsförsamling, ”divine council”. Gud ville också ha en jordisk familj när han skapade Adam och Eva

+++

Den onda sidan utgörs av satan och andra fallna änglar i en slags hierarkisk ordning. De existerar genom förnekelse av Gud och hans ord, genom lögn, ondska, förvridna tankemönster, och drivs av en ond vilja att ödelägga och förstöra Guds skapelse. De är anti-Gud, anti-Kristus, anti-Helig Ande, anti-mänsklighet. Satan kan bara använda det som är för att förstöra, men aldrig skapa själv. Han förvränger, förvrider det Gud sagt, det som ÄR, som är sant. Han är en intelligent andlig varelse som vet en hel del om Gud men inte ville erkänna Guds suveräna auktoritet och böja sig under den Högste som den skapade andliga varelse han är och var. Alla typer av andevarelser är skapade av Gud för att tillbe och tjäna honom, liksom människan skapades av Gud för att ta emot liv och kärlek från honom och tillbe och tjäna endast honom. Jesus kallar den fallne ängeln, den ursprunglige rebellen, för lögnare från begynnelse, tjuv, mördare. Det är hans sanna väsen även om han uppträder som ljusets ängel för att bedra med positiva ord.

Men satan utformade en alternativ verklighet där han försöker lura människor in i sin maktsfär med allt som kan se bra ut: kunskap, särskild den dolda höga kunskap som bara utvalda får del av, egenmakt över sitt liv genom olika slags metoder (affirmationer för att bygga upp sitt ego och få det man vill ha och talar ut, kunskap om framtiden genom spådom, kontakt med andevärlden genom ”guider”, som är förkläda demoner, olika fysiska manifestationer som verkar skapa ett välbehg för stunden osv.

Vi kan lära oss mycket av BIbelns första kapitel där det för mänskligheten avgörande händelserna återges. Gud var före den stora katastrofen (syndafallet, upproret) närvarande med sina änglar i Eden, som var hans boning och platsen för hans administration. I biblisk kontext framställs Gud som den store Konungen, som regerar och råder. Det är Hans Rike, det auktoritetsområde där Han bestämmer, styr och leder sin skapelse. VI vet att Guds vilja är alltigenom god, rättvis för sin skapelses bästa. Men som vi vet tog Gud en risk när han skapade änglar och människor med fri vilja att välja. Något annat hade egentligen inte varit möjligt om man verkligen tänker efter. Men vi skyller ibland på Gud för resultaten av val vi och andra gör som leder fel och slutar illa. Men vad hade vi varit utan vår värdighet som människor, den värdighet som yttrar sig i vår personliga integritet, i förmågan att väla, säga ja eller nej?

Gud ville att vi skulle älska honom av fri vilja, inte av tvång. Han själv är fullkomligt fri och binder ingen annat än genom att erbjuda sin kärlek, sitt beskydd, sin hkälp. Dock har Herren rättmätiga krav på varje människa som hennes Skapare att tro på Honom och välja att följa Hans väg, och inte göra sig andra gudar.

Författare: gunjk

Några av mina stora intressen är att studera Bibeln och att skriva, dels teologiska reflektioner, men även poesi. Jag tar också gärna del av naturvetenskaplig forskning, och särskilt då i relation till kristen tro. Dessa olika aspekter kommer till uttryck på min hemsida, alefochomega.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: