Första Johannesbrevet.

 

 

Jag reflekterar lite över Första Johannesbrevet  i ett par inlägg.

 

Huruvida det nu var aposteln Johannes som skrev evangeliet, breven och Uppenbarelseboken, bortser jag ifrån, och utgår från de mäktiga texterna själva. Han kunde sammanfatta det kristna budskapet på ett enastående sätt.

 

+++

 

 

 

Precis som i Johannesevangeliet finns många djupa och förtätade utsagor, som säger så mycket om Gud och vilka vi får vara i relation till honom: Gud är ljus, Gud är kärlek.

 

Brevet inleds med begynnelsen, som vi känner igen från evangeliet. Det är samma Ord det handlar om, Ordet som fanns hos Gud i begynnelsen när han skapade allt som finns. Detta Ord var och är Guds Son, som blev människa och som ögonvittnena hörde, såg och rörde vid. Ordet fanns hos Gud från evighet, och han uppenbarade sedan detta eviga liv från Gud som människa. Jag återkommer till att Gud skapade genom Ordet, Sonen, i mer detalj i ett särskilt inlägg. Det är så betydelsefullt och anger syftet och målet med hela skapelsen.

 

 

1 ”Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. 2 Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. 3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 4 Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig.”

 

 

 

Här är några kärnord hos Johannes: Livet, uppenbarelsen, kärleken och sanningen, gemenskapen med Fadern och hans Son Jesus Kristus, gemenskapen mellan troende, glädjen som skall vara fullkomlig. En kompletterande översättning kan vara att glädjen ska bli helt uppfylld, och därmed är fullkomlig. Det grekiska ordet är πεπληρωμένη (peplērōmenē), som betyder att fylla upp något helt och hållet.

 

Det är Guds egen glädje som vi av nåd för del av. Det är inget krav på att vi ska känna oss fullkomligt glada hela tiden i någon slags strävan efter perfektionism. Det handlar om den djupa glädjen som består även i livets svåra perioder, glädjen över att vi är älskade av Gud och får leva i gemenskap med honom.

 

 

+++

 

 

 

Den andra delen tar upp förutsättningarna för vår gemenskap med Gud: att vi vandrar i ljuset. Hos Johannes ser vi kontrasterna så tydligt, mellan liv och död, ljus och mörker, sanning och lögn. Att vandra i ljuset är att vandra i kärlek och sanning. När vi gör det förstår vi vårt stora behov av nåd och rening från synd. Och om vi bekänner våra synder förlåter Gud oss och renar oss så att vi kan ha gemenskap med honom och med andra.

 

 

Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss.

Ljus, sanning, bekännelse, förlåtelse och gemenskap hänger samman.
V 7 och 9 har kanske lite vanvördigt kallats ”den kristnes tvål”, med det ligger mycket i det. Vi har behov av ständig rening och den goda traditionen att rannsaka sig själv vid dagens slut och ta emot förlåtelse och rening håller i alla tider.
+++
Johannes har förmedlat något av det största och djupaste som sagts om Gud med sina betydelsemättade utsagor om liv, ljus, sanning, kärlek. Endast hos och med Gud har vi liv, ljus, sanning, kärlek. Skilda från honom finns död, mörker, lögn och hat. Det gäller i detta livet och efter vår fysiska död.
Vi möter dem redan i brevets och evangeliets första kapitel ”Gud är ljus” och i Ordet, Sonen ”Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen” människornas ljus”(v 9) samt i Uppenbarelsebokens sista kapitel.
Där talas om att det nya Jerusalem inte behöver ljus från sol eller måne, ”ty Guds härlighet lyser upp den och dess ljus är Lammet” (21:23).
Det är på samma sätt med Livet. I Upb kap 22 tals det om ”en flod med livets vatten, klar som kristall” och om ”livets träd”. I evangeliet sägs det om Ordet, Sonen, att ”i honom var liv, och livet var människornas ljus” (1:4) och i brevet talas det om ”Livets Ord och att livet, det eviga livet som var hos Fadern uppenbarades för oss.
Dessa bärande begrepp återkommer ständigt i de johanneiska skrifterna.
+++

 

I kap 2 återfinns hans teman: ljus, kärlek och sanning, som hör samman, och dess motsatser mörker,  hat, lögn. Vi ser också det typiska gemenskapstemat. Han talar ofta om att vi kan ha gemenskap ( κοινωνία (koinōnia)) med Gud, vilket är ett rikt begrepp som handlar om delaktighet och innerlig närhet, och om att vi kan lära känna honom ( γινώσκω (ginōskō). 

De grekiska orden betyder så många fler saker än vi kan uttrycka på svenska. Detta begrepp betyder b la att erfara, förstå, lära känna på djupet.
Till sist använder Johannes ordet ”förbli” μένω (menō) ,  leva i Kristus, att ha vår djupaste identitet och tillhörighet hos honom.
Det är intressant att notera att Jesus Kristus som är rättfärdig är den som ”för vår talan inför Fadern” när vi syndar. Det är en översättninig av det innehållsrika παράκλητος (paraklētos)
Detta begrepp som betyder advokat, någon som kallas till vår sida för att hjälpa oss, används även om den Helige Ande i hans evangelium. 
Jesus som dog och uppstod för oss, är ju försoningen för våra synder och därför den som kan föra vår talan inför Fadern. Anden påminner oss om detta, till tröst och uppmuntran. Därför är han vår Hjälpare.
+++
Ett annat tema som ofta återkommer i hans skrifter är världen. Här avses världen i betydelsen av gudsfrånvänd och upprorisk. Annars vet vi ju att Gud skapat världen och älskade den så mycket att han utgav sin egen Son för att rädda den. Men det är just denna världens ande, som ytterst styrs av den onde själv, som är en fiende mot Gud och oss troende. Den vill göra allt för att skilja oss från Gud i sitt fientliga oberoende och synd. Det är världens system, som inte erkänner Guds auktoritet och vilja. Det måste vi stå emot.
15 Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. 16 Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. 17 Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.
+++
Johannes ger oss  förutom sin fördjupade kristologi även unik kunskap om Antikrist. Det är faktiskt bara han som talar om denne person med stort A, samtidigt som han nämner flera gestalter med litet a. Jesus själv nämner inte Antikrist utan talar om falska messiasgestalter och falska profeter i sitt tal om den sista tiden.  Paulus talar om Laglöshetens människa, fördärvets son. I Upb:s apokalyptiska bildspråk talas om ett vilddjur och dess tal, som är en människas tal.
Det kanske hör ihop mer än ser vi en ytlig betraktelse, eftersom Johannes betonar gemenskapen med Gud, att vi kan lära känna Jesus och vandra i ljuset, att förbli i hans ord och så förbli i honom själv, blir också den absoluta motsatsen mer skarp i konturerna. 
 
Det handlar då om de som förnekar att Jesus är Messias, förnekar att han är Faderns Son och därmed förnekar Gud själv. Det är antikrists ande som för fram denna urlögn, det är lögnaren
 
Johannes skriver att de troende redan har hört attt Antikrist skall komma, men att flera antikrister har trätt fram, och att det därför är den sista tiden. De utgick ur de troendes krets men tillhörde aldrig den. Skyddet mot detta är att förbli i sanningen och de troende har en smörjelse från den Helige och känner sanningen.
Fortsättning följer!

Författare: gunjk

Några av mina stora intressen är att studera Bibeln och att skriva, dels teologiska reflektioner, men även poesi. Jag tar också gärna del av naturvetenskaplig forskning, och särskilt då i relation till kristen tro. Dessa olika aspekter kommer till uttryck på min hemsida, alefochomega.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: