Det börjar med en tanke..1

 

tänkaren

Skulpturen Tänkaren av Auguste Rodin.

 

 

 

Allt börjar i vår inre värld med tankar, som sedan i formuleras i ord, i språk i vid mening. Vi uttrycker våra uppfattningar,  tolkningar och förståelse av oss själva och vår omvärld i det talade språket men även i kroppsspråk. Det är en mycket komplicerad process som omfattar påverkan utifrån, egna bedömningar och viljebeslut i ett intrikat samspel mellan individ och omgivning , allt från den närmaste omgivningen till de stora tankeströmningarna i samhället.

 

Vi påverkas hela tiden och måste välja vad som verkar sant och rätt. Då beror det mycket på var vi hämtar vår information, vilket skapar vår verklighetsuppfattning. Det är viktigare än någonsin i vår värld att efterforska och bedöma sanningshalten i allt vi läser, i media, på sociala plattformar, inom humaniora och vetenskap.

 

Nu tror jag ju inte på postmodernismens befängda teorier om att det inte finns några fasta skapelsegivna kategorier och ingen objektiv sanning utan bara individuella tolkningar som är lika riktiga. Det finns fortfarande  oföränderliga sanningar  som vi kan vara säkra på. Vår kunskap och förståelse är visserligen naturligt nog relativ utifrån vår begränsade horisont , men det finns fakta vi alla kan, och måste, vara överens om för att livet och samhället ska fungera. Det finns fysikaliska lagar i universum, biologiska lagar för livet, moraliska lagar och objektiva normer som måste ligga till grund för våra liv. 

 

Vi har dessutom en säker informationskälla i Bibeln, där vi får en helhetsbild av Guds vilja med sin skapelse. Vi uppmanas också aktivt att söka hans visdom. Det klokaste vi kan göra är att inse att vi inte vet och förstår allt och att vi behöver hjälp att tänka sakligt och nyanserat.

 

+++

 

 

2e9ce39dfd

 

 

Allt började också en gång med en tanke, ett förslag i form av några ord som stod i strid med Skaparens egna ord. När de första människorna accepterade och tog emot orden som var lögn, slog de rot i människornas sinne och påverkade deras liv. Det har sedan dess varit en strid om sanningen.

 

 

När Jesus började sin offentliga tjänst inledde han med att säga : ”Omvänd er och tro evangelium.” Ordet för omvändelse på grekisk är μετανοεῖτε metanoeite, som betyder att ändra sinnelag, tänka om och därmed i praktiken även leva annorlunda. Vi tänker nämligen ofta fel om Gud, oss själva och världen. Jesu ord, Guds eget tilltal till oss innehåller den sanning vi behöver för att inte längre missa målet (  ἁμαρτία, hamartia= synd) utan komma rätt med vårt liv, i tankevärlden och i handling. 

 

Det första och viktigaste som återupprättas är relationen till Gud själv. Vi tänker om och förstår att vi behöver få rätt relation till Gud genom att tro på Jesus, som löste det för oss omöjliga problemet med vår synd och skuld.

 

När perspektiven vridits rätt och Guds tankar och ord fått utöva sitt välgörande inflytande på oss så mycket att vi alltmer renats från felaktigt tänkande, attityder och gärningar, ser vi annorlunda på verkligheten. Vi kan bättre hantera de komplicerade sammanhang vi ställs inför i vår vardag och får en klar riktningsgivare för vårt eget liv. Vi kan bedöma de mänskliga ideologier, religioner och idéer i tiden som omger oss utifrån ett absolut centrum: Gud och hans ord. Ingen blir färdig med denna process, den pågår hela tiden.

 

Vad gäller de fakta som talar emot varandra i kontroversiella ämnen, och den mängd information som slår emot oss dagligen, har vi ett ansvar att bedöma det så bra som möjligt och inte alltför snabbt ge efter för konspirationer, rykten, enkla lösningar. Vi får helt enkelt lära oss att tänka väl genom att rannsaka oss själva och förstå varför vi tänker som vi gör. Vad är motivet, avsikten, målsättningen. Det är ett både lärorikt och spännande äventyr att förstå både våra egna och andras sätt att tänka. Framför allt kan vi själva förändras genom att påverkas av Kristi sinne, hur Gud tänker och verkar. 

 

Här följer nog några bibelställen att tänka över..

 

Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinneså att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom. 

 

2 K0r 10: För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. 4 Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud✱ att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus6 och vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydnad blivit fullständig.

 

1 KOr 2: Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne.

 

 

rustningen

 

 

 

Det finns något ännu mer ursprungligt: våra sinnesintryck. De är dessa som skapar attityder, tankemönster och vanor.

 

 

Precis som när det gäller att hålla tankelivet rent och friskt så är det lika viktigt att vaka över vad vi tittar och lyssnar på. Sinnena är dörren in till vår själ och vi borde inte släppa in vad som helst som kan orena oss på olika sätt, lögn, orenhet, ondska. Det är vi själva som väljer detta och tillståndet i vår själ blir därefter. 

 

Vi har naturligtvis behov som Gud skapat oss med och sedan finns begär som vi måste arbeta med att kontrollera. Det finns mycket mer att säga om dettaoch jag återkommer i ett annat sammanhang.

 

1 Joh 2 Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. 16 Allt som är i världen – köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda – det kommer inte från Fadern utan från världen. 17 Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt.

 

Fortsättning följer..

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.