Vad vet vi om framtiden? I-II.

 

 

 

Det är en fråga som människan har ställt sig i alla tider och som man sökt få svar på i astrologin och andra spådomskonster. Livet är ju i högsta grad osäkert och farofyllt. Allt kan tas ifrån oss oväntat och hastigt, vi har inga garantier om en god framtid. Men den som tror sig kunna veta något om framtiden får också makt och kan planera. Därför fortsätter människor i vår sekulariserade tid att läsa horoskop, söka vägledning i det ockulta. Man vill ha kontroll och makt över sitt livsprojekt. Men vi är kallade att leva i tro och förtröstan på Gud, vår himmelska Fader, som har kontroll och makt att leda oss och hjälpa oss.

 

Det är också det faktum som mer än något annat visar vår begränsning i tid och rum, hur mycket man än vill inbilla sig något annat, och som skiljer oss från Gud, den Evige. Vi är bundna av nuet, och kan bara minnas det förflutna och föreställa oss framtiden på olika sätt. Bara han visste från begynnelsen vad som skulle ske fram till tidens slut, och han har förutsagt det långt i förväg. (Je 46:10.) Det som skiljer avgudar från den levande Guden är just att de inte kan förutsäga framtiden. Det som är dåtid, nutid och framtid för oss är kanske ett ögonblick för Gud. Tiden är något filosofer och fysiker ännu debatterar från olka utgångspunkter.

 

Jesus uppenbarade vad som skulle ske i den omedelbara framtiden efter sin död och uppståndelse, och vid tidens slut. Jag har skrivit om detta i andra inlägg, men vill bara här säga att vi inte vet de exakta tidpunkterna för vad som kommer att ske , eller hur det kommera att gå till, men vi har fått ”tecken”, som gör att vi kan ana när det börjar dra ihop sig för den sista tidens händelser innan Jesu återkomst. Han berättade om tecknet för sin återkomst och denna tidsålderns slut, Matt 24. Tecken pekar ju på något annat, på själva händelsen. Vi vet i stora drag vad som kommer att ske, just för att Herren låtit oss få veta det vi behöver veta för att vara förberedda på hans återkomst och välja rätt inriktning för våra liv.

 

Bara Gud har en total överblick och känner till alla orsakssamband bakom det som sker. Hur våra val räknas in i de stora sammanhangen, och hur hans försyn och vilja ändå kan ske,  är omöjligt att förstå. Det övergår vårt förstånd.

 

 

+++

 

Hur kan bildade människor med kunskap om vetenskap ändå söka vägledning för sin framtid i i zodiakens stjärnmönster? Stjärnor är ju bara materia, som består av väte, helium och några andra tyngre grundämnen och bildas i gas och stoftmoln. Hur skulle de rent faktiskt kunna påverka oss, vårt själsliv, vårt andliga liv? Det är ju en helt orimlig tanke.

Stjärnor, galaxer vittnar om Guds skaparmakt och härlighet och förkunnar hans ära , som allt annat skapat. När vi ser Guds storhet på stjärnhimlen och i naturens alla under förstår vi hans oerhörda kraft, vishet och skönhet.

Psaltaren 19 :Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk.

3 Dag berättar för dag, natt ger kunskap till natt,

4 utan tal och utan ord,utan att man hör deras röst.

5 Deras röst når ut över hela jorden,

deras ord till världens ände.

Psaltaren 147: Han bestämmer stjärnornas antal,

han nämner dem alla vid namn.

5 Stor är vår Herre och väldig i kraft,

hans förstånd är utan gräns.

 

+++

 

 

Men  ”de vise männen från Östern”, (Matt 2:1-12)  visste att något exceptionellt hade skett när de upptäckt en ny och starkt lysande stjärna (vad den än var)   på himlen,  vilken de förknippade med det judiska folket. Det är ju intressant att det just är Matteus som berättade att dessa var bland de första som förstod att judarnas kung hade fötts, och att de reste till Jerusalem för att hylla honom, och när de fått höra profetians ord, också begav sig till Betlehem. Matteus anses ju vara det mest judiska av evangelierna. Ändå fick dessa hedningar vara bland de första som proklamerade Messias födelse.

 

Kan det ha funnits kvar en kunskap om Israels Gud  från profeten Daniels tid? Han levde ju i Babylon och höll fast vid sin tro på Israels Gud och hans ord, samtidigt som han blev upplärd i kaldeernas litteratur och språk, där kunskapen om stjärnhimlen .  Hur kunde dessa mager annars förknippa den nya stjärnan med judarnas kung? Det finns mer att säga om detta och jag återkommer kanske till det.

 

Kan Zodiaken ändå lära oss någonting om Guds frälsningsplan? Stjärnorna kan rent logiskt inte säga något om våra små liv här på jorden, men de kanske kan visa något om Gud själv.  Här är några intressanta klipp om detta av den eminente bibelteologen Mike Heiser.

 

 

+++

 

 

 

 

I alla tider har människor undrat och ibland oroat sig för framtiden och velat veta hur det ska gå i smått och stort, på ett personligt och kollektivt plan.

I alla kulturer har det därför funnits siare, spåmän, visa män och kvinnor som påståtts kunna läsa tecknen i skyn, eller i syner, och därmed förutspå framtiden. I den bibliska historien har det funnits profeter och siare  som talat på Guds befallning, men sättet de mottog denna övernaturliga kunskap skiljer sig markant. De försatte inte sig själva i trans, tittade inte i djurs inälvor eller använde andra spådomsmetoder som grannfolkens spåmän gjorde. De kallades av Gud till denna tjänst, ett ämbete ingen sökte frivilligt eftersom konsekvenserna av att tala Guds sanning bland människor som inte ville höra den, blev svåra och smärtsamma.

Kraven på profeterna i GT var också höga . Om det som profeterades inte skedde visade de sig inte tala på Guds vägnar och var således falska profeter och domen över dem blev hård (Femte Mos 13:5). Därför kan man ana att människor var försiktiga med att hävda ”Så säger Herren”…

En siare (הָרֹאֶֽה, roeh, en som ser)  och profet (נָבִ֣יא, nabi) är egentligen bara olika beteckningar för samma företeelse, orden används i olika sammanhang. De hörde ord från Gud och fick visioner.   Det handlar om att korrekt uppfatta vad Gud säger och förmedla det, vilket uttrycks i den ständigt förekommande frasen: ”Herrens ord kom till..”

Människan skapades ju för att höra och lyda Gud, ”se” och förstå hans vilja och vägar, så det är egentligen inte så märkligt. Proferna är snarare exempel på de hur människor ska vara  enligt Guds skapelseordning och vilja, sådana som vill höra och göra det Gud säger.

Därför visste  de gammaltestamentliga profeterna  med sig att de var kallade av Gud på ett sådant sätt som gjorde att de vågade vara Guds röster i sin tid och förmedla hans ord och vilja. De stod också fast i förbundet, i Guds bud, och profeterade utifrån den kontexten. Profeterna hävdade hela tiden vikten av tron på det Gud sagt och gjort för folket, lydnaden och troheten mot honom, och faran i att tillbe andra gudar. De var förbundets talesmän och manade ständigt folket att omvända sig, tro och följa Herren i allt. En profet kunde aldrig, och kan aldrig än idag eller någonsin, tala i strid med Guds ord i Skriften och vara en sann profet.

 

 

 

 

 

Jesajas kallelse t ex var ju extraordinär, läs gärna  kap 6 själv! De två andra stora profeterna, (vilket är lika med större textmassa, inte dignitet) Jeremia och Hesekiel, hade också tydliga och mäktiga kallelseupplevelser.  De både hörde Gud tala och såg syner, visioner, vilket  gäller flera av  dem. Övriga profeter upplevde också kallelsens tyngd och situationens allvar i vilken de skulle tala Guds ord i tider av avfall och nöd.

 

De profeterade också om framtiden och vi har sett att det gått i uppfyllelse, särskilt de messianska profetiorna som handlade om Kristi första ankomst. Vissa profetor väntar på fullbordan i sin tid och ska uppfyllas vid Jesu återkomst. Vad gäller nationer, folk och världsläget i stort så kommer även dessa att uppfyllas i sin tid, men det är ännu svårt att ha en klar överblick över , utifrån Daniels bok och Uppenbareseboken.

 

Jag ska fortsättningsvis skriva om några av dessa profeter i Bibeln. Den första som omnämns som profet,  är Abraham (Gen 20) ett ord som förekommer 26 ggr i GT. En betydelsfull profetia i 5 Mosebok 18:15f, är att Gud ska resa upp en profet som Mose. Det finns över 60 nämnda profeter i GT, många helt okända som talade ett ord från Herren i en speciell situation och som inte lämnat några spår efter sig. Vi har ju skriftprofeterna, som består av de tre stora böckerna, och tolv kortare böcker (bokrullar), som jag återkommer till.

 

I församlingens första tid fanns det också profeter, vilket jag återkommer till. Hur är det idag? Finns det ”riktiga” profeter som frambär budskap från Gud? Det gör det säkert, men samtidigt finns många fler som påstår sig tala ord direkt från Gud. Det är en avdelning för sig som kräver stor försiktighet och prövning, för att ta reda på om de verkligen gör det. Samtidigt kan varje troende i sitt  mindre sammanhang tala i enlighet med Guds ord, uppmuntra och kanske förmana.

 

En annan fråga man kan ställa sig är om falska profeter kan säga något som rymmer en viss sanning? Med tanke på alla kulter, sekter och religioner som hänvisar till vissa utvalda delar av Bibeln, men sedan lägger till egna utsagor och läror som motsäger den, och som samlar stora skaror människor, måste man tyvärr säga att så är fallet. Jesus varnade oss för bedrägeri, falska profeter och sådana som säger sig vara messias. Det är oerhört viktigt att kunna skilja mellan det falska och bedrägliga budskapet och det som verkligen kommer från Gud.

 

+++

 

 

Jag börjar med  några inledande ord om en fascinerande och viktig gestalt, nämligen Elia, och fortsätter i nästa del om honom och hans tjänst. Det är så speciellt med hur han plötsligt dyker upp i historien, vi får inte veta något om honom personlgen, utan det centrala i berättelsen är från början att han är Guds tjänare, sändebud och profet. Han verkade i en mycket mörk tid, som präglades av stort avfall och kaos.

Tishbiten Elia, som kom från Gilead, sade till Ahab: ”Så sant Herren Israels Gud lever, honom som jag tjänar: Under de här åren ska varken dagg eller regn falla, om inte jag säger det.”
2 Och Herrens ord kom till honom: 3 ”Gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken Kerit öster om Jordan. 4 Du ska dricka ur bäcken, och jag har befallt korparna att ge dig att äta där.” 5 Då gick han bort och gjorde som Herren hade befallt. Han gick till bäcken Kerit öster om Jordan och stannade där. 6 Korparna kom till honom med bröd och kött på morgonen och med bröd och kött på kvällen, och han drack ur bäcken. 7 Men efter en tid torkade bäcken ut, eftersom det inte regnade i landet.

Författare: gunjk

Några av mina stora intressen är att studera Bibeln och att skriva, dels teologiska reflektioner, men även poesi. Jag tar också gärna del av naturvetenskaplig forskning, och särskilt då i relation till kristen tro. Dessa olika aspekter kommer till uttryck på min hemsida, alefochomega.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: