Eliternas uppror gentemot Gud. I

 

 

 

Vilka krafter är verksamma i vår värld? Vi kan urskilja politiska och religiösa system, ekonomiska intressen, ideologier, värdeladdade indoktrineringskampanjer för att omdefinera den grundläggande skapelseordningen vad gäller identitet och kön, och själva sanningsbegreppet, samt frågorna om gott och ont, rätt och fel. Människor med stort inflytande har ofta utnyttjat dessa olika samhällsområden, som i sig har stor potential att påverka människors sinnen, för att tillskansa sig makt, ibland absolut makt.

 

Historien är full av sådana diktatorer, som störtat världen i våld och elände. Idag har vi ett fruktansvärt exempel i Nordkoreas härskardynasti som t o m har tagit Guds plats och inte tillåter annan tillbedjan än av sig själva, och än mindre åsikts-och yttrandefrihet. Vidare islamiska diktaturer som Iran och Afghanistan, en militärjunta i det buddistiska Myanmar, inskränkt religionsfrihet och förtryck i Indien där det enligt religionen är liktydigt att vara  indier och hindu.   Vi minns med fasa nazisternas sataniska agenda att utplåna Guds egendomsfolk judarna, och som rymde inslag av ockultism, darvinism, självförhärligande och viljan till världsherravälde, liksom kommunisternas utopier om ett ”jämlikt” samhälle där det var tillåtet att mörda klassfiender och oliktänkande, samt fascimens diktaturer. Det finns ohyggliga exempel som alla uppvisar samma omänskliga ansikte av rent tyranni, förtryck, förgudligande av den egna ideologin, totalitär makt, felriktad nationalism, våld.

 

Samtidigt pågår ett globaliserinsprojekt som att leds av en exklusiv elit inom företagsvärlden, bankväsendet, bland politiker, tekniker och olika forskare. Man har arbetat under lång tid för att ena nationerna i en överordnad gemensam ideologi som man menar har lösningar på de stora globala problemenen. De sägs vara en hotande klimatkatastrof, överbefolkning, fattigdom, ojämlikhet och avsaknad av en global enhetstruktur.

 

Man verkar för vad man kallar ett ”återställande”  efter de senaste stora och kommande kriserna genom att styra om de ekonomiska resurserna och kontrollera dem. Denna självutnämnda elit har det ambiitösa målet att ”rädda planeten” genom att  befrämja en ny världsordning som styr människors liv i detalj. Man har knutit ledarskap inom politik och ekonomi  till sig för att kunna implementera dessa ideer i så många länder som möjligt och sedan kunna genomföra sina långtgående planer. De har verkat i skymundan sedan länge och behöver aldrig stå till svars inför någon, är inte folkvalda och representerar på intet sätt de vanliga människor de säger sig vilja rädda. De arbetar medvetet och långsiktigt utifrån sin egen maktbas för att driva igenom sin agenda.

 

Det finns flera kritiska analyser av det som kallas ”the Great Reset”, och jag får hänvisa till detaljerade och nödvändigt kritiska anlyser som gjorts om World Economic Forum och FN:S Agenda 2030. Det kan låta bra med sådana samordnade globala mål för hållbar utveckling och avskaffande av fattigdom, fred och samarbete, men  strävan efter en likriktad global värld där religion, ekonomi och en slags digital världsvaluta, framväxten av digital övervakning och främjandet av avancerad AI, påtvingad gemensam värdegrund, är destruktiv och banar väg för det antikristliga världsrike som bibeltexterna antyder.

 

En världsreligion, en gemensam ideologi, en valuta,  en global enhet som styrs av eliterna, är ingenting annat än mänsklighetens sista försök att organisera sitt uppror mot Gud. Det kommer att koncentreras i detta antikristliga system, och i den person som kallas den laglöse,  motståndaren till Gud.  Men det är samtidigt förväntat och förutsett av Herren, vilket vi förstår av Bibelns samlade vittnesbörd. Det skulle heller inte kunna ske om inte Gud tillät detta. Det hjälper oss att förstå den tid vi lever i och hålla oss nära Jesus, så att vi inte blir lurade och bedragna av det som på ytan kan verka och låta bra, men som inte är förenligt med Guds goda vilja och plan för sin värld och alla människor. Jag återkommer till de relvanta bibelställena i nästa del.

 

 

 

 

+++

 

Gud älskar den värld han skapat och vill dess bästa och har därför inrättat moraliska lagar för att styra mänskligt beteende, men det har alltid funnits de som överträtt dessa lagar och därigenom skapat förtryck, lidande och kaos. Det handlar om viljan till makt för de despoter som styrt sitt och andra folk  med järnhand, och om en strävan efter världsherravälde.

 

Det första dokumenterade enhetsförsöket beskrivs i Gen 11,  när man ville  bygga en stad och ett högt torn med spetsen uppe i himlen, för att göra sig själva ett namn och få makt, och inte spridas över jorden, som Gud ville. Dessa trappstegsliknande byggnader, ziggurater , var tempel åt gudarna där  präster utförde riter och  utforskade stjärnhimlen för att få veta något om framtiden.  Den lokale härskaren stod i förbindelse med detta prästerskap för att stärka sin makt. Redan tidigt i historien har alltså den världsliga makten samarbetat med det religiösa pästerskapet för att skapa myter om sig själv och därigenom befästa sin kontroll. Ofta ansågs ledaren/kungen också stå i förbindelse med gudarna och han ingick förbund med dem för att vidmakthålla nationens välgång. Den tanken återfinns i många kulturer och har levt kvar in i vår tid.

 

Det är så att säga grundmönstret för det mänskliga upproret, att skapa en av Gud oberoende enhet och maktstruktur som får legitimitet och kraft att dominera, från gudarna och människoskapade ideologier. Det finns naturligtvis mycket mer att säga om detta, men det skulle föra för långt. Det är dock tydligt att samma strävanden och sätt att verka finns idag, om än i annan form i vår högteknologiska tid.

 

 

 

+++

 

Det profetiska skeendet i Bibeln beskrev några av de stora världsrikena som dominerat historien. Profeten Daniel kunde till skillnad mot de babyloniska spåmännen tyda kung Nebukadnessars dröm (kap 2) om dessa stormakter och även om hur Gud skulle upprätta sitt  rike. Daniel fick sedan i en egen  dröm  en profetisk syn om de fyra världsrikena och särskilt det sista, som skulle bli exceptionellt i sin grymhet och sitt uppror mot Gud, innan Gud slutgiltigt höll dom och krossade detta världsliga uppror. Guds rike kommer att  segra till slut och vara för evigt. Dessa profetior har tolkats på olika sätt och de är bland de svåraste i Skriften, men budskapet i dem är tydligt:  Gud har full kontroll över det världshistoriska skeendet och han kommer att genomföra sin plan om att upprätta sitt rike, oavsett vilka maktstrukturer som råder, oavsett motstånd, kaos, förvirring.

Det är bara en tidsfråga om när Jesus Kristus kommer tillbaka som den Konungars Kung och herrars Herre han är, och det för alltid blir ett slut på alla destruktiva försök att skapa enhet och få kontroll i opposition mot Gud.

Jesus sade att hans rike inte var av denna världen och han visade genom att uppfylla GT:s profetior om sig själv som Messias hur Guds regerande ser ut i praktiken: människor blir försonade med Gud, förlåtna, befriade, upprättade, helade och kallade att betjäna andra. Det är ett rike av sann kärlek och godhet, rättvisa och rättfärdighet, gemenskap, frid och trygghet, sanning och nåd.

Det är på det riket vi väntar och hoppas, och ber och arbetar för att så många som möjligt ska få höra evangeliet om detta rike, om Jesus Kristus. Han är världens enda hopp, enda frälsning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: gunjk

Några av mina stora intressen är att studera Bibeln och att skriva, dels teologiska reflektioner, men även poesi. Jag tar också gärna del av naturvetenskaplig forskning, och särskilt då i relation till kristen tro. Dessa olika aspekter kommer till uttryck på min hemsida, alefochomega.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: