Nyandligheten i Sverige.

 

 

 

 

 

Vi brukar säga att Sverige har varit ett kristet land i ca 1 000 år, vilket naturligtvis stämmer så tillvida att den kristna tron och Kyrkan satt sin prägel på vårt land under så lång tid. Det är verkligen något att vara tacksam för.   Att Sverige varit ett kristet land betyder naturligtvis inte att varje människa var personligt troende. Men många kom på ett naturligt sätt i kontakt med kristendomen redan i skolan och samhället genomsyrades mer av gudsordet och kristna värderingar. Det finns under detta årtusende många perioder, med den Katolska kyrkas dominans fram till reformationen, väckelserörelserna, sekulariseringen, det mångkulturella och mångreligiösa samhället, religionsblandning i form av nyandlighet med dess stora utbud.

 

Det finns naturligtvis mycket att säga om kyrkans inflytande på gott och ont. Betydelsen av bibelordet och undervisning för de troende har ofta fått stå tillbaka för prästvälde, ritualism, tvång, intolerans, maktanspråk. Sverige kristnades mer långsamt än våra grannländer, hedendomen levde kvar länge, även när Kyrkan fick ordentligt fäste. Det tog flera hundra år och olika missionssatsningar hade sin betydelse, liksom även den kontakter med den kristna världen mycket tidigare än man vetat om tidiagre i forskningen. Kung Olof Skötkonung döptes ca 1080 i Västergötland . Kungamakten förstod betydelsen av kyrkan för att grunda ett sammanhållet rike och befästa sin position.

 

Lagen om religionsfrihet infördes så sent som 1951 och man kunde då lämna Svenska kyrkan. Innan dess föddes man in i kyrkan och de flesta konfirmerades. Från 60-talet har stora förändringar skett i samhället som vi vet, med uppror mot auktoriteter, ifrågasättande av traditioner, moral, normer, etablerade sanningar. Individen står i centrum och man väljer och vrakar fritt bland olika religösa föreställningar och -ismer.

 

Det har trots allt funnits ett andligt beskydd över landet,  som motverkade spridningen av andra religösa ideer, men på 60-talet öppnade popkulturen upp för Transcendental Meditation, och därmed för hinduism och även buddhism. På den vägen har det fortsatt och spritt sig i allt vidare kretsar, även om det är i en för västerlandet anpassad  form av  Yoga och Mindfulness, som sägs inriktad på kroppsligt välbefinnande och inte ha andliga kopplingar. Men rötterna finns ändå i denna andliga sfär, där man ser på Gud och människan på ett för kristen tro främmande sätt.  Dessa metoder används nu snart överallt, från vården till skolorna, och har blivit allmänt accepterade. Det har gått så långt att man betraktas som suspekt om man inte vill delta i sådana av myndigheter stadgade aktiviteter. Många är också aktiva med detta på sin fritid.

 

Det är en osäker och svår värld att leva i med mörka framtidsutsikter och människor söker hjälp att hantera ångest, oro och stress. Då tar man till de här metoderna för snabb och konkret hjälp som man menar ska fungera, utan att analysera dess verkningar, och utan att beakta dess ursprung. Det har gått fort, och är en sorglig utveckling på många sätt. Barn och unga kommer inte i kontakt med kyrkan eller får höra om den kristna tron på ett naturligt sätt utan vet mer denna typ av andlighet, och i värsta fall, mer uttalat ockult stoff som förmedlas b la genom film och litteratur.

 

Många går till medier och spritistiska seanser i detta sekulariserade land, där förnuftet borde styra människors val. Man har tagit till sig reinkarnationstanken ganska lätt och okritiskt, man talar om karma, utan att riktigt se dess mörka baksida. Det finns ett stort utbud av metoder och föremål, titta gärna på YOuTUbe-klippet nedan om du vill veta mer.  När människor slutar tro på Gud och Bibeln kan detta tomrum fyllas av vidskepelse och ockultism i stället. Behovet av hjälp, lindring, vägledning förblir ju lika stort, och då söker man i andra källor med grumligt vatten för att släcka sin andliga längtan. Det finns mycket mer att säga om detta, men det är ett stort böneämne att be för dessa sökande att de får möta Jesus istället.  Men det är anmärkningsvrt att så mycket av detta tänkande blivit accepterat.

 

+++

 

 

Vid läsningen av Gamla Testamentet är det ett genomgående tema att ett folk, i det här fallet Guds utvalda judiska folk, inte höll fast vid förbundet med honom utan lät sig påverkas av de omgivande folkens främmande religiositet, avgudadyrkan. Det gick så långt att Gud efter många varningar genom sina profeter under lång tid, till sist dömde dem till exil i Babylon i 70 års tid. De tvingades i landsflykt p g a sitt avfall , fick alltså lämna löfteslandet som p g a sitt svek mot Gud. De hade skaffat sig andra gudar, trots allt Gud gjort för dem. Herren går tilrätta med dem för att de tillbad de hedninska folkens gudar och här är bara ett exempel bland så många från profeten Jesaja:

 

”Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, för de är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filisteerna.” (Kap 2).

 

När de säger till er: ”Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar”, så svara: ”Ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda för de levande?” 20 Till Guds undervisning, till vittnesbördet! Om de inte talar enligt detta ord finns det ingen gryning för dem. 21 De ska dra igenom landet, ansatta och hungrande. Och när de hungrar kommer de att brista ut i raseri och förbanna sin kung och sin Gud. De ska vända blicken uppåt och de ska se ner på jorden, 22 men se, där är bara nöd och mörker, natt och ångest. De är utkastade i djupaste mörker. (Kap 8)

 

 

Israels folk hade ett speciellt förbund med Gud, men varningen till ett folk som fått höra sanningen i Guds ord är densamma:  att äverge den kristna tron medför risker både personligt och kollektivt. Det andliga inflytande som hinduism och buddhism utövar på ett förtäckt sätt genom Mindfulness och Yoga får konsekvenser, särskilt som det genomförs som tvingande projekt inom skola och sjukvård, som metoder för personalutvecking inom företagsvärlden, nöjesindustrin. Många påverkas av detta och har inte kunskap nog att kunna urskilja de andliga konsekvenserna. Man blir mer avvisande till kristen förkunnelse och undervisning också.

 

Så tyvärr har det blivit så att det andliga inflytande som påvekar vårt land mest i vår tid, förutom humanism och ateism, som jag ser det är dessa asiatiska religioner.

 

Så, låt oss fortsätta bedja om väckelse, att barn och unga får höra evangeliet, att människor söker den Frälsare som verkligen kan hjälpa dem till kropp, själ och ande. Jesus är den ende som kan rädda vårt land från denna andliga skymning! Han är världens ljus. Må han förbarma sig och rädda människor till sig själv!!

 

 

 

 

 

 

 

Bra information i det här klippet. Helena var själv djupt ivolverad inom det ockulta.

 

 

 

 

 

Boktips: https://www.xpmedia.org/bocker/frammande-eld-peter-stenumgaard

Främmande eld / Peter Stenumgaard

 

 

 

Bra information i det här Youtube-klippet:

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.