Striden om Jerusalem. Inledning.

 

 

 

 

 

Här handlar det om de bakomliggande orsakerna på ett andligt plan till striden om Jerusalem. Det är omöjligt att gå in på den komplicerade och många gånger så tragiska historien för de inblandade i den konflikt som pågått under 1900-talet och in i våra dagar, om det Palestinska mandatet (under Storbritannien), och från 1948 staten Israel, med judarnas huvudstad sedan 3000 år, Jerusalem.  Den är i världens blickpunkt i nutid och kommer att vara det i framtiden och förblir en oroshärd i våra dagar. Många gör anspråk på staden, och konflikterna om den kommer antagligen inte att få ett slut. Det beror i sin tur på att den är i Guds absoluta blickpunkt. Det handlar ytterst om hans vilja, hans beslut och hans planer, som människor kan strida emot, men i längden lyckas det inte att upphäva detta beslut. Gud gjorde allt med en avsikt, att rädda sin förlorade mänsklighet tillbaka till sig själv, och handlade i en bestämd ordning för att fullborda denna. Utkorelsen av Israel, löftena om landet och staden, syftade till den frälsning  för alla folk som blev möjlig genom juden Jesus Kristus, hans död och uppståndelse i denna stad. 

 

 

Det finns en kraftfull andlig opposition mot Guds vilja att utvälja det judiska folket och Israel för att på ett särskilt sätt vara hans folk och bli till välsignelse för alla folk, och vittna för världen om hans gärningar. Det gäller allt Guds ord, men eftersom Guds handlande är så knutet till denna speciella geografisk plats, Israel, så handlar det just om denna förhållandevis lilla kvadratmeteryta som utgör landet. Där har Abraham, Moses, Josua, profeterna och Jesus själv levt och verkat, och Gud  skapade därigenom frälsningshistoria för oss  . Det förflutna och framtiden hänger också ihop med staden och landet.

 

Där har avgörande händelser skett, särskilt på Tempelberget, som kallades Moria berg. Det var dit Abraham gick på en tre dagars vandring efter att ha fått uppmaningen av Herren att offra sin son Isak.  Vidare köpte kung David Ornans tröskplats på Moria berg under en särskild kris för landet ( 1 Krön 21:18, 26-27) och hans son Salomo invigde det tempel Herren hade talat till David om (2 Krön 7:1-3). Där kommer också de avgörande händelserna vid tidens slut att uspelas.

 

 

Gud har bestämt att Jerusalem är hans stad, den store Kungens stad, och därför väntar vi att Jesus Kristus kommer tillbaka till dit vid tidens slut.. 

 

 

  • På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. .Sak 14:4 

 

Hur vi än tolkar de profetiska skrifterna och Uppenbarelseboken när det gäller Jesu återkomst, tusenårsriket, den yttersta domen och  den nya skapelsen, så är Jerusalem hela tiden i centrum för händelserna.

I Upb 21 läser vi följande: Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. 2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. 3 Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. 4 Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.”

 

 

Läs gärna resten av kapitlet och även det sista kapitlet i Bibeln, där det fortsatt talas om staden, Jerusalem. Vid tidens och historiens slut, och i Guds eviga rike, ska vi som medborgare alltså få bo i staden, det himmelska Jerusalem, där Gud själv ska bo mitt ibland sitt folk. Egentligen började allt, när MelkiSedek, kung i Salem (troligtvis Jerusalem), som var präst åt Gud den Högste (och en förebild till Guds Son som ÄR Kung, Präst och Herre) bar fram bröd och vin till ABraham. Det läser vi om redan i 1 Mos 1:14: 

 

 

Han välsignade Abram och sade:

Välsignad vare Abram av Gud den Högste,

skapare av himmel och jord! 20 Och välsignad vare Gud den Högste,

som har givit dina fiender i din hand!”

Och Abram gav honom tionde av allt.”

 

Denne Melkisedek, rättfärdighetens kung, var en betydelsefull gestalt och omtalas också i Hebreerbrevet.

+++

 

Guds fiender har alltid velat förhindra Guds planer från att uppfyllas, men ingenting kan stoppa Herrens vilja från att uppfyllas i sin rätta tid.

 

Varför rasar hednafolken,varför tänker folken fåfängliga tankar?2

Jordens kungar reser sigoch furstarna rådslårmed varandramot Herren och hans Smorde:

3″Låt oss slita sönder deras bandoch kasta av oss repen.”4 Han som bor i himlen ler,Herren gör narr av dem.5 Han talar till dem i vrede,i glödande harm förskräcker han dem:

6″Det är jag som har insatt min konungpå Sion, mitt heliga berg.”7 Jag vill kungöra Herrens beslut.Han sade till mig:”Du är min Son,jag har i dag fött dig.8 Begär av mig,så skall jag ge dig hednafolken till arvedeloch hela jorden till egendom.9 Du skall krossa dem med järnspira,slå sönder dem som lerkrukor.”

 

 

Ytterst är det alltså satan själv som vill försöka stoppa Guds planer för sitt folk, och då är målet alltid det judiska folket, Jerusalem, Israel och även Kyrkan. Församlingen består ju av Jesustroende judar och icke-judar från alla folk, och judarnas sak är vår. Han hatar Guds folk och vill förgöra dem, och vi ser var det hatet materialiseras bland människor och stater idag. Antisemitismen, judehatet,  som alltid har funnits, kommer tyvärr att öka, liksom förföljelsen av kristna. Hur ska man annars förklara detta irrationella hat som riktas mot dessa? Den onde vill ytterst försöka förhindra Jesu återkomst och sin egen slutdstination i den brinnande eldsjön, och ha så många som möjligt med sig i fördärvet. Därför pågår denna hårda kamp om Jerusalem och staten Israels existens.

 

 

 

+++

 

 

 

 

Författare: gunjk

Några av mina stora intressen är att studera Bibeln och att skriva, dels teologiska reflektioner, men även poesi. Jag tar också gärna del av naturvetenskaplig forskning, och särskilt då i relation till kristen tro. Dessa olika aspekter kommer till uttryck på min hemsida, alefochomega.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: