”Som det var i Noas dagar.”

noah

 

I Jesu eskatologiska tal,  Matt 24-25 och dess motsvarighet hos de andra synoptikerna återfinns några verser som jag ska fundera lite över. Det finns mycket att säga om dessa kapitel,  både vad som kommer före och efter dem, men här är det några aspekter som skall belysas utifrån just dessa verser.

Jesus ville att hans lärjungar skulle vara förberedda och vaksamma på vad som skulle ske vid tidens slut för att kunna känna igen tecken som tyder på att hans återkomst är nära.

 

Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara. 40 Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. 41 Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar. 

 

Det kan vid en ytlig läsning förefalla märkligt att Jesus refererar till vardagliga aktiviteter, det normala mänskliga livet , exemplifierat med måltider och giftermål. Så har det ju varit från tidens begynnelse och det var Gud själv som ordnade livet på det sättet för mänskligheten. Det ligger säkert mer bakom detta och jag ska fundera lite över det här.

 

För det första  betonar Jesus här , att hans ankomst kommer att vara lika oväntad för människorna idag som översvämningen var på Noas tid.  Det är så därför att man inte är intresserad av Guds agerande. Man vill inte veta vad Gud säger om behovet av omvändelse, om vad som är hans vilja. Människorna då som nu är upptagna med sina egna liv, att uppleva så mycket som möjligt av den här världen. De är koncentrerade på sitt eget, att få ut så mycket av livet här och nu. 

 

Men för Gud är rättfärdigheten central. Han vill att vår första och högsta prioritet ska vara att söka honom och hans rättfärdighet, sätta honom främst. Det var därför han utvalde Noa. ”Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. ” Gen 6:9. Det står vidare att ”han gjorde i allt som Gud hade befallt honom”. Tro och lydnad för Gud är viktigare än allt annat i livet. 

 

Att Noa var rättfärdig betydde just att han hörde och lydde vad Gud sade. Men det började med att ”Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon”. Det var Guds initiativ, Guds verk av nåd, som gjorde det möjligt för honom att vandra på Guds väg i en ond och svår tid på jorden.  Namnet Noa betyder ”trösta”, ett namn han fick av sin far Lemek med profetisk precision. Skulle Noa trösta Gud, som var bedrövad i sitt hjärta över människornas ondska?..    Detta hände ju innan Gud ingick förbundet med Abraham. Noas farfars-far var Henok, som också vandrade med Gud, och till och med blev hämtad hem av Gud och inte behövde dö. Det speciella var att de höll sig till Herren och vinnlade sig om att leva i enlighet med hans vilja. De var helgjutna i sin överlåtelse till Gud, att tillbe och tjäna endast honom. Det är vad ordet ”fullkomlig”, på hebreiska תָּמִים, tamim, b la betyder.

Varför visste då människorna ingenting trots att Noa  höll på att bygga arken i minst 75 år? Varför kommer det att vara på samma sätt vid Jesu återkomst, trots Bibelns tillgänglighet idag och församlingens förkunnelse?

 

Det finns flera orsaker men det handlar säkert om obotfärdighet, ovillighet att omvända sig. Det är samma likgiltighet då som nu för vad Gud säger. För även om Jesus inte säger det direkt i dessa verser så finns det med i bakgrunden och måste ha varit känt för människorna på den tiden, vad som kännetecknade ”Noas dagar”. Det var ju inte bara detta att människorna gifte sig och åt och drack. De fortsatte att göra det på ett lättsinnigt och upproriskt sätt trots vad som pågick med Noas bygge av arken och hans varningar under så lång tid. 

 

Noa kallas ju rättfärdighetens förkunnare (2 Petr 2:5) så han måste ha varnat människorna för den annalkande domen. En annan text i NT som nämner Noa är Hebreerbrvet 11: 7 I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. En av poängerna är att de inte brydde sig om dessa varningar utan fortsatte att leva på som vanligt.  De ville inte ändra sitt liv för att lyda Gud. I Gen 6:5 står det: Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.

 

Jesus sade att, ”de visste ingenting”,  men det behöver inte tolkas som att de inte fått veta orsaken till denna lokala översvämning. Det kan också betyda att de inte visste vad som skulle ske, för att de inte ville göra det. Det skulle nämligen ha inneburit att de behövt både erkänna att de levde i ogudaktighet och sedan omvänt sig och sökt Gud. Om människor,  då som nu, förhärdar sitt hjärta gentemot Guds röst, kan de till slut varken ta till sig Guds varningar eller ändra sitt beteende. 

Gud brukar alltid varna innan han låter domen komma. Det ser vi som ett dominerande tema i Bibeln. Gud vill att människor ska omvända sig och bli räddade istället för att bli dömda.

 

För det andra kan det vara så att  Jesus tog det för givet att hans åhörare kände till hela berättelsens sammanhang och allvaret i den dom Gud lät komma över den dåtida världen. Där finns tanken på att människorna hade blivit förvarnade genom Noas förkunnelse och agerande.

 

Det blir alltså tydligt att vad som skiljer människorna i domen så bokstavligt som Jesus beskriver det, Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. 41 Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar. 42 , är det vi inte ser: hur de förhåller sig till Gud i sitt hjärta. De utför samma vardagliga göromål men när Jesus plötsligt kommer tillbaka visar det sig vad som verkligen är viktigt. Tillhör vi honom så att han kan ta med oss till sitt rike eller lämnas vi kvar i den här dömda världen? 

 

Vi har alltså denna Jesu varning där han återger det som hände på Noas tid som en realitet. Gud dömde den ogudaktiga och syndiga världen då, samtidigt som han räddade den rättfärdige Noa och hans familj, och Jesus kommer snart tillbaka för att rädda oss och slutgiltigt döma alla ogudaktiga som vägrat omvända sig. Men Gud vill att alla ska räddas och komma till kunskap om sanningen. Han vill inte att någon enda går förlorad.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.