Det nya namnet.

 

20211208_145309

 

 

 

Vår Gud är personlig. Han har själv ett namn och han relaterar till var och en av sina barn på ett personligt sätt och nämner oss inte endast vid namn utan räknar t o m våra hårstrån (Matt 10:30). Det är ett underbart uttryck för Guds intresse och omsorg om oss.  Namn är viktiga i biblisk kontext, de säger mycket om personen. Vad gäller Gud själv är hans namn viktigt och det finns intressanta teologiska reflektioner om detta som jag återkommer till i andra sammanhang. Här blir det mer allmänt hållet.

 

Vi vet alla hur förbundna vi är med vårt namn, hur vi reagerar och interagerar när någon säger vårt namn.

 

Det kan sägas på många olika sätt, med likgiltigt ointresse, uppfordrande krav, förebråelse eller med medkännande och inkännande kärlek. Vi kan tycka mer eller mindre om det namn vi fick av våra föräldrar, men vad gäller det namn vi ska få av Gud så kommer vi att motta det med stor tacksamhet och glädje. Han känner ju oss som ingen annan och vet vilka vi verkligen är innerst inne.

 

 

I Upp läser vi : ”Den som har öron  må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det”  (2:17).

 

 

Det är den uppståndne Herren Jesus själv som dikterar de sju breven till församlingarna i Mindre Asien, nuvarande Turkiet. I versen ovan är förmaningarna riktade till Pergamon. Här ska jag enbart ta fasta på den andra delen av versen om den vita stenen med det nya namnet. Det finns många tolkningar av detta bibelställe, som jag lämnar därhän, och det finns en del att reflektera över när det gäller löftet om det dolda mannat.

 

Det genomgående temat i breven är uppmaningen att övervinna, och de löften som är förknippade med detta, samt förmaningar och varningar.

 

 

I BIbeln finner vi många exempel på att Gud gav sina tjänare ett nytt namn, som ett tecken på att något avgörande skett med dem. Avram fick heta Abraham, ”fader till många”, vilket karakteriserar hans unika kallelse i Guds frälsningshistoria. Tänk också på hur Moses och Samuel fick sina namn, och särskilt Jakob som efter sin kamp med Gud fick ett nytt namn, Israel, som för evigt länkade honom och hans folk till Gud själv på ett unikt sätt.

 

 

Jesaja skrev: ” Men nu, så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel: frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min”. (43:1).

I NT fick Simon sitt nya namn Petrus av Jesus, som ett tecken på hans nya identitet och kallelse.

 

 

+++

 

 

Jesu namn var förutbestämt före tidens början i Guds frälsningsplan, och djupt betydelsefullt eftersom det betyder ”Herren frälser”. Det säger oss allt om vem han är, och vad han skulle gjort för oss. ( På hebreiska יְהוֹשׁוּעַ (ye.ho.shu.a) ‘Joshua’  och på grekiska Ἰησοῦς (iēsous). 

 

 

 

När vi säger Jesus Kristus idag uttalar vi en trosbekännelse. Det var de första kristnas bekännelse, att den korsfäste och uppståndne Jesus var Guds Messias. Vi tror att just Jesus av Nasaret var och är den Smorde, den Messias som Gud utlovat i Skriften. Kristus är den latiniserade varianten av grekiskans Χριστός  Messias, som på hebreiska är Mascihach מָׁשִיַח, Mašíaḥ. Messias är Jesu ämbetstitel, och tillsammans med Jesu namn har vi en fullödig beskrivning på vem vår Frälsare är: Guds Son och Messias var och är Människosonen. Namnet beskriver i biblisk betydelse personen och uppdraget. 

 

18 Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. 19 Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne, och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet.20 Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son! Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. 21 Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.”22 Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: 23 Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder: Gud med oss.

 

Johannes döparen fick sitt namn innan han föddes, när ärkeängeln Gabriel visade sig för Sackarias och kungjorde vad som skulle ske med det barn han och hans hustru skulle få på äldre dagar. (Luk 1:8-24f). Hans kallelse och uppdrag som vägröjare för Messias var viktigt och speciellt. Namnet Johannes betyder ”Jahve är nådefull”. (på hebreiska יוֹחָנָן (yo.cha.nan) ‘Johanan’ , på grekiska Ἰωάννης). 

 

 

 

+++

 

 

Det är Gud som ger oss vårt verkliga namn. Bara han känner oss så till fullo att han kan ge oss det namn som stämmer helt överens med vilka vi verkligen är.  Det är vår största glädje och förväntan, att vi som medborgare i hans eviga rike ska bära ett nytt namn som bara vi och Herren känner. Vi förstår ännu inte djupet av vilka vi är i Kristus och kommer att vara. Det tar ju nästan ett liv att lära känna oss själva i den här världen, så hur mycket mer då vår sanna identitet som Guds barn! Men vi har evigheten på oss, att framför allt lära känna Gud och den helt nya verklighet som är det himmelska livets fullhet.

 

 

Vi är, och blir till i Guds tilltal, han kallar oss vid namn. Han känner oss och vet allt om oss i sin kärlek och sitt ljus. Jesus är Gud med oss, han vet vad vi går igenom av svårigheter och lidanden här på jorden, och genom hans seger över mörkrets makter och döden har vi ett säkert hopp om frälsning och liv.

 

 

 

 

Författare: gunjk

Några av mina stora intressen är att studera Bibeln och att skriva, dels teologiska reflektioner, men även poesi. Jag tar också gärna del av naturvetenskaplig forskning, och särskilt då i relation till kristen tro. Dessa olika aspekter kommer till uttryck på min hemsida, alefochomega.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: