Konspirationsteorier. 1

 

 

 

 

 

Jag har skrivit om ämnet tidigare, men från en annan synvinkel. Med utgångspunkt i Psaltaren 2 reflekterade jag över den verkliga konpiration som pågått från tidernas begynnelse mot Gud och Hans Messias. Läs här om du vill: Den stora konspirationen.

 

 

Nu ska jag dock ta upp en annan aspekt av de många konspirationsteorier vi ser så mycket av i vår tid. Det är inget nytt fenomen, men med teknikens hjälp sprids de snabbt över världen, och de blir alltid aktuella i kristider. Människan vill ha en enkel förklaring i svåra tider, som rymmer komplicerade händelsekedjor och som i ett akut skede är svåra att överblicka.

 

 

Hur fungerar de? Man utgår från att det finns dolda motiv, ibland rena konspirationer mot det man menar vara verkliga fakta, att vi alla blir lurade och förda bakom ljuset. De som lägger fram sina idéer gör det för att avslöja dessa, och för att presentera sanningen. Ordet konspiration kommer från latinet och betyder ”andas tillsammans”. Man tror att det finns en sammansvärjning, en dold agenda som styr på det offentliga planet, men som bakom fasaden är destruktiv och som måste avslöjas. Det finns flera exempel på detta i historien. Det brukar vara en blandning av myter, obevisade teorier, som ofta grundas i aversion och rädsla. Man misstror den ekonomiska eliten, makthavarna, andra grupper (särskilt judarna som det finns förfärliga konspirationsteorier om). Det handlar om misstänkliggörande av motståndare, påståenden som inte logiskt hänger ihop men som sammanförs till en hotbild.

 

Man renodlar en teori och driver den till sin spets och har sedan svårt att lyssna till andra perspektiv, tolkningar. Frågan som måste ställas är vilka fakta man använder sig av som grund för sina idéer. Ingen människa, varken forskare, politiker eller allmänintresserad medborgare saknar någon typ av förförståelse, av faktaunderlag för sina slutsatser. Men var hämtar man dessa? Det är viktigt att ta reda på detta för att kunna ta ställning till vad som påstås, och sedan jämföra med andra hypoteser.

 

 

Det kan alltså naturligtvis finnas inslag av fakta i den teori man lägger fram, men ofta utmärks konspiratoriska tankar av att de hämtas från olika håll, mer eller mindre trovärdiga, och att just dessa  presenterar ”sanningen” bakom den tillrättalagda officiella versionen.

 

Ibland kan det stämma till viss del, men det typiska för konspiratoriker är oviljan att diskutera andra alternativ, lära sig om andra perspektiv.

+++

 

 

Det kan alltså finnas en sanning i det man framför, men man överdriver, förvränger och räknar inte in andra faktorer eller ger plats för omvärderingar. Därför blir det så missriktat. Verkligheten är oftast mer komplicerad och nyanserad än det svart-vita perspektivet som man lägger på en företeelse eller händelse. Det är alltid fel att kategorisera människor utifrån denna enda övergripande teori. En fanatisk person kan inte ta in andra synpunkter, bredda sin förståelse, utan tror sig alltid själv ha rätt.

Det är farligt när man tror sig vara den ende som har sanningen och menar sig ha en uppgift  att tvinga den på andra,  utan respekt för andras förståelse.

 

 

Det kan t ex från kristet perspektiv ligga en sanning i att vi är på väg mot någon typ av världsregering som i sin förlängning slutar med att Antikrist träder fram. Problemet är när man tolkar in allt som nu sker i detta slutscenario, som vi kan ana i de profetiska och apokalyptiska böckerna i Bibeln. Man ser allt som händer nu genom sitt redan förutbestämda tolkningsmönster om den nya globala antikristliga världsordningen. Dessa bibelställen är dessutom svåra att förstå, och det finns många tolkningar av dem, vilket också är något vi som kristna måste acceptera. Då måste man överdriva det som verkligen sker nu, t ex vad gäller pandemin, vaccineringen, men jag återger inte de märkliga teorier som finns i omlopp.

 

Det är en tragisk situation nu när vi behöver både sunt förnuft, kunskap och analys av fakta, respekt för andra och villighet att föra en dialog. Det är allvarligt med alla tendenser att nedvärdera, felcitera och angripa meningsmotståndare i alla sammanhang.

 

 

 

 

 

+++

 

 

Från Guds perspektiv är allt klart och han vet vad som pågår och vilka krafter som ligger bakom. För oss är det tveeggat, dubbelt, svårare att urskilja i de gråzoner mellan svart och vitt, ont och gott som vi lever i. Det är så mycket som sker nu hela tiden och det är inte möjligt att ha överblick och exakt förstå allt som pågår. Ingen kan ha alla fakta, och därför blir analyserna bristfälliga.

 

Därför är det så viktigt att vara ödmjuk och inte anse sig ha någon absolut insikt om det som sker. Om denna ödmjukhet saknas, ska man nog tänka efter noga innan man accepterar vad de tvärsäkra  hävdar vara rätt. Vi behöver få undersöka alternativ, väga för och emot, förstå bägge sidorna av en sak, för att kunna nå fram till en saklig bedömnig av en företeelse eller en situation.

 

Det viktigaste vi kan göra nu är att inte överspekulera, utan lyssna, tänka och bedja.  Vi behöver be om urskiljning, visdom och att sanningen ska segra.

 

I nästa del ska jag fundera mer över hur hur påverkar lögnen oss människor. Vi är ju mitt uppe i en strid om sanningen på alla nivåer.

 

 

+++

 

Författare: gunjk

Några av mina stora intressen är att studera Bibeln och att skriva, dels teologiska reflektioner, men även poesi. Jag tar också gärna del av naturvetenskaplig forskning, och särskilt då i relation till kristen tro. Dessa olika aspekter kommer till uttryck på min hemsida, alefochomega.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: