Uppenbarelseboken. Översikt. I.

 

 

 

guds tron

 

 

Jag har inte svaret på alla frågor om de svåra och dunkla passagerna i Uppenbarelseboken, men jag  fortsätter att reflektera över denna fantastiska bok. Läs gärna Inledningen först.

För varje gång jag läser den ökar bara min vördnad för Gud. Hans Ord ger oss så stor förvissning om hans rådslut och hans makt. Det vi får veta om Guds handlande i historien och dess absoluta slutfas, hjälper oss att ha vår tillflykt i honom och förtrösta på att han slutför sin plan.

Det vi kan göra är att stämma in i lovsången som pågår inför Guds tron och som skildras på många ställen i boken. Hur det än ser ut, vad vi som enskilda och församling än kommer att gå igenom så har Gud själv redan skrivit det sista kapitlet i den kosmiska historien och allt kommer att sluta i triumf och härlighet för oss, när Jesu fullkomliga  seger blir synlig för alla. Skapelsen skall bli befriad från synd, ondska, lidande och död och vi kommer att få leva med vår Gud i evighet :

 

” Och jag hörde en stark röst från tronen: ”Se! Nu står Guds boning  bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk  och Gud själv ska vara hos dem.  4 Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta”.

 

+++

 

Vad som är viktigt i ett första skede är hur  man ser på innehållet i boken i stort, från ett fågelperspektiv , och att man sedan går ner på detaljnivå. För att lättare kunna få en förställning av innehållet har jag ibland tänkt på den som en film. Där är de viktigaste händelserna koncentrerade till nyckelscener som berättar det viktigaste. Den kan ha gått kort eller lång tid emellan händelserna, men det påverkar inte hur man uppfattar och förstår dem.

Från Guds sida är ett mycket långt historiskt skeende lika närvarande, eftersom han ser slutet från början. Även om vi inte begriper det så är tiden inte uppdelad i förflutet, närvarande och framtid för Herren. Det är vi som är så begränsade av tidsperspektivet och har svårt att få in alla händelser på en tidsskala. Men det är kanske inte det viktigaste trots allt, åtminstone i ett första skede.

Vi får ju trots allt veta det som är väsentligt, vad som kommer att ske och när det sker är det exakt i Guds plan.

 

Vad vi har fått är avgörande sekvenser i tiden där det blir tydligt vad som sker i historien och hur Gud agerar. Vi får desutom veta tillräckligt om tecknen i tiden för att vara förberedda på att Jesus återkomst närmar sig. Det gäller särskilt som vi har hela Skriftens sammanlagda vittnesbörd om detta.

 

 

Vi kan försöka utgå från hur Gud själv ser på historien, utifrån sitt perspektiv att det som varit, är och skall ske, är lika närvarande. Det är  vad som förmedlades i de visioner Johannes fick, dels av nuet, framtiden och det himmelska. Han beskriver det som att han ”kom i Anden” och fick se Guds tron i himlen. Därför måste det vara utifrån Guds perspektiv som han får se vad som är och vad som skall ske härefter. Det blir lättare att förstå vad som pågår, om vi inte behöver pressa in varje enskild händelse i vårt kronologiska schema.

 

+++

 

Som jag ser det kan det vara bra att ha kap. 6 som en slags mittpunkt, från vilken man kan blicka bakåt och framåt. Efter att det sjunde inseglet bryts inträder en ny fas. Det markeras också på ett mycket speciellt sätt, det blev ”tyst i himlen omkring en halv timme.” Det är ett sätt att understryka  att det som sker härefter innebär ett helt nytt stadium  i utvecklingen. Allt blir helt annorlunda, läget skärps, det drar ihop sig.

 

Det är också från kap 7 som sju änglar med sju basuner, och från kap 15:5 de 7 sista plågorna, utlöses. Det är en beskrivning av hur Guds vredesdomar har sin början och fullbordas.

 

Jag tror ju att de första sigillen beskriver händelser som sammanfaller med Jesu undervisning om ”födslovåndorna” i Matt 24, som äger rum under en längre period och innan den stora nöden eller vedermödan. Och dess senare fas kan vara densamma som början av Guds vredesdomar.

Dessa händelser kommer att inträffa i framtiden men har i mindre omfattning inträffat under historien. Det finns en tematisk  dimension i Bibelns profetiska texter. De beskriver sådant som skedde i närtid och ska ske i framtid och i den allra yttersta tiden.

 

För att backa tillbaka så kommer jag att säga lite mer om det första kapitlet och de s.k sändebreven (kap 2-3)  i speciella delar, men jag fortsätter med överblicken här. Det är mycket schematiskt i detta första stadium.

 

Från  kap  4 har vi  Johannes  visioner. Det ord som ständigt återkommer är ” jag såg”.    Han får komma in i tronrummet, varifrån universum styrs och den eskatologiska händelseutvecklingen på jorden avslöjas. Han får se Guds tron och 24 troner, de fyra väsen som också Hesekiel såg, framför tronen.  Vi får veta lite om den ständiga lovprisning som pågår inför den Högstes tron, något som återkommer på flera ställen längre fram.

 

Johannes får alltså sedan se hur änglarna agerar på befallning av Gud. Efter att de sju sigillen brutits följer sekvenser med änglar som har sju basuner. Kap 11 och 12 är speciella och avviker  från mönstret i föregående kapitel som inletts med orden  ”Jag såg”.    Johannes fick likt profeten Hesekiel uppdraget att mäta Guds tempel och Gud undervisar honom om de två vittnena som ska profetera i 3 1/2 år.

Dessa två kapitel kräver ett specialstudium och jag är inte säker på att jag förstår dem helt och fullt, men jag återkommer till dem. Kap 12 kanske kan kopplas till det skärpta läget som Jesus beskriver i Matt 24, när han, med hänvisning till proeten Daniel, talade om ”Förödelsens styggelse” och 2 Tess 2, som handlar om Laglöshetens människa.

 

För att han ska kunna träda fram och få denna absoluta makt, har någonting hänt i den andliga världen, vilket beskrivs i Upb 12. Mer om det längre fram. I kap 13 träder ju de två vilddjuren fram och det antikristliga riket etableras.

 

 

newjerusalem

 

 

 

Från kap 13 och framåt återkommer visionerna. Johannes både ser och hör det som ska ska ske.

Han får se hur två vilddjur stiger upp, ett från havet och ett från jorden. Vi förstår av skildringen att det är det världsomspännande maktimperium och den världshärskare som Daniel profeterat om. Här når de ogudaktiga mänskliga maktsystem som dominerat i historien sin kulmen, det antikristliga system som förföljt och förtryckt Guds folk, både judar och kristna.

 

Här kulminerar laglöshetens hemlighet, som hade sin början ända tillbaka till Kain och hans ättlingar. Det är ett system av ekonomisk makt, korruption och totalitära anspråk. För den som inte är med i systemet blir det till slut omöjligt att köpa och sälja. Det finns en andlig dimension i detta system eftersom det erbjuder en alternativ ockult andlighet som är i uppror mot Gud och hans ord.

 

Johannes får se konsekvenserna på jorden när Gud utgjuter sin vrede över detta antikristliga imperium, kap 16 över den stora skökan kap 17-18, och Babylons fall. Symboliken här rymmer många teman från profetlitteraturen.  Avgudar och andliga makter som varit Guds fiender från begynnelsen ochsom  verkat tillsammans med ogudaktiga maktmänniskor i det uppror mot Gud som pågått genom historien och manifesterat sig i världsriken, demonisk andlighet, krig, förtryck och förstörelse av mänskligt liv och natur.

 

Till sist får Johannes se hur Herren Jesus kommer tillbaka i stor makt och härlighet, kap 19-20, och de stegvisa domar som verkställs mot satan, vilddjuret och den falske profeten, och den slutliga domen efter de tusen åren.

 

Som en majestätisk och storslagen avslutning på boken och hela Bibeln,  får Johannes  se en ny himmel och en ny jord. 1 Mosebokens skildring av skapelsen och syndafallet  sammanbindes här med nyskapelsen och hur Guds närvaro där blir fullkomligt etablerad i evighet, kap 21- 22.  Till sist har Gud besegrat och tillintetgjort sina fiender och utplånat konsekvenserna av syndallet för evigt. Det som Jesus fullbordade på korset, när han besegrade satans, syndens och dödens makt, är fullbordat och synligt i kosmisk bemärkelse. Alla böjer knä för Jesus till slut.

 

De skildringar av vad som samtidigt pågår i det himmelska hos Gud, finns utspritt i texten och jag återkommer till dem också.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.