Konspirationsteorier. 2

Här finns en bra genomgång på Apologias YouTube-kanal. Apologia fokuserar på att förklara och försvara den kristna tron.

+++

Vi befinner oss alla mitt uppe i en osynlig, men högst påtaglig strid, som handlar om sanningen, vad som stämmer överens med verkligheten och med  fakta, vad som är rätt. Vad är det som ger en så korrekt beskrivning av en företeelse som möjligt , bygger på påvisbara fakta och bevis så långt det är möjligt, och som vi därför rimligen kan lita på?

Konfrontationsnivån är hög om vad som är sant i vår tid och insatserna är höga för många. Många menar sig ha rätt och tar som sin uppgift att övertyga andra, mindre vetande. Tyvärr blir samtalsklimatet därefter,  onyanserat och inte sällan aggressivt.

Varför dras man till  konspiratoriskt tankestoff? Finns en lockelse att gräva djupare och upptäcka sådant som andra inte ser, för att känna sig som en mer upplyst person? Man tillhör ju då en slags invigd elit som har kunskap som andra saknar och det kan stärka självkänslan, stoltheten. Det ger ju en känsla av tillhörighet och det kan finnas en slags trygghet i starka övertygelser.

Hur ska vi veta vad som är sant? Det är svårt eftersom forskare är oense, partier är oense om hur man bäst löser de stora samhällsproblemen, olika grupper, familjemedlemmar och vänner är oense. Det finns inga enkla svar, men som alltid får man inhämta så korrekt information som möjligt, utvärdera och försöka väga alternativen och hitta det mest förnuftiga förhållingssättet som bygger på kunskap, pragmatism och det allämma bästa. Man behöver inte i den processen misstänkliggöra andras perspektiv, stämpla dem som okunniga eller bedragna.

Så långt det är möjligt får vi alla vara lyssnande och lärande, även om det finns en gräns när det balanserade meningsutbytet spårar ur i konspirationsidéer. Vi ska inte alltför snabbt dra slutsatser och tro på det vi hör eller läser, utan granska allt med urskiljning och kritiskt tänkande. Det är nödvändigt att väga alternativet och försöka komma fram till vad som är rimligt och rätt.

Det har funnits och finns många konspirationsteorier. Det kan börja med vaga aningar, kopplas med annat tankegods och växer till en löst sammansatt och svagt dokumenterad teori.  Det kan handla om 9/11, mord på höga politiker, nu i vår tid Covid-19, vaccinationskonspirationer, ”den djupa staten”, konspirationer om makthavare. QAnon är ett typiskt fenomen av detta slag, som tyvärr växer, inte bara i USA. Sorgligt nog hakar även kristna på dessa trender, kristna som borde kunna stå emot alla deras tvivelaktiga påståenden. För oss är ju sanningen viktigast, och även vad som är rimligt och förnuftigt.

+++

Ytterst handlar det om vår relation till den absoluta Sanningen och vår frälsning, som bara Gud själv har, och Är. Jesu oerhörda och livsavgörande anspråk som varje människa måste ta ställning till är: ”Jag är vägen, sanningen och livet.  Ingen kommer till Fadern utom genom mig”.

Här är konfrontationen nödvändig eftersom Jesus absoluta anspråk på sanningen möter konstant motstånd och hat. Men det är inte möjligt att kompromissa med Guds sanning just för att det är Hans sanning, som kommit till oss och som vi bara kan ta emot. Vi får bara vara förvaltare av evangeliet och ge det vidare som det formulerades i Bibeln.

Det är ett ämne för sig, som jag inte tar upp här. Istället handlar det om de sanningar vi tar till oss som medborgare i ett land, i den här världen.

+++

Hur påverkar lögnen, halvsanningar oss? De gör oss osäkra, förvirrade, kanske rädda. Hur kan man veta vem man ska lita på?  Det skapar en slags alternativ verklighet just för att den inte är byggd på det som är sant och som stämmer överens med verkligheten. Själva lögnen är ju en slags alternativ verklighet som förvrider perspektiven, vänder upp och ner på allt, förvränger ord och begrepp. Vår verklighetsuppfattning är ju till stor del byggd på övertygelser om vad som är sant, vilka vi till stor del kan vara överens om. Det hindrar ändå inte att vi ändå har olika meningar och åsikter, perspektiv och förståelse. Så kommer det alltid att vara.

Tecknet på en sund tankeprocess är just att man inte tror sig själv vara den ende som har absolut rätt utan att man kan korrigera sig själv, lära, men ändå inte låter sig påverkas av andras felaktiga påverkansförsök. Det handlar återigen om respekt, och vetskapen om att alla är ansvariga för vad de tänker och gör inför sitt eget samvete, och ytterst inför Gud själv som vet allt.

Halvsanningar och lögn är livsförstörande, de gör oss inkrökta i oss själva och vår egen grupp som tycker som vi, och avskärmar oss  från att leva i en sund och öpen dialog med andra om faktabaserad kunskap. De försätter oss i en negativ och konfrontativ position där vi misstänker andra människor och grupper och utgår från att de har fel. Det är heller inte nyttigt att hysa misstankar, negativa attityder, rädsla eller hopplöshet.

Dessa tankar bekräftas sedan av likasinnade som tillsammans upplever sig vara emot den stora blinda majoriteten.

+++

Nu till den stora frågan: finns det människor och hemliga grupperingar som har så mycket makt och inflytande att de kan dra i vissa trådar bakom kulisserna? De är resursstarka och bedriver sitt spel med ett tydligt mål och en lika klar plan. Det händer alltså mycket bakom det vi har vetskap om, eftersom dessa sammanslutningar är hemliga och verkar i det fördolda. De har i sin tur lojala medarbetare i olika institutioner på ett globalt plan med samma agenda. Är det även ytterst andemakter bakom de stora globala skeendena som konspirerar mot levande Gud för att försöka stoppa Hans frälsningsplan från att fullbordas?

Det kan vara så, även om vi inte förstå i detalj hur allt hänger ihop. Samtidigt finns ingen plats för spekulationer och övertolkningar. Men Bibeln talar trots allt om detta, bla aposteln Paulus, och därför måste vi ta det till oss:

2 Tess 2: Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa✱ träda fram, fördärvets sonmotståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud5 Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er? 6 Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.

8 Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. 10 Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”

Hur skulle Laglöshetens människa kunna få makt och välde en gång i framtiden, när tiden är inne, om inte detta hade föranletts av en lång process i historien? Det är många steg som tagits för att bereda vägen för den person som också kallas Antikrist. Upproret mot Gud har funnits från tidens början, det som kallas ”laglöshetens hemlighet”,  och bakom alltsammans står naturligtvis Lögnaren, den onde själv. Det är ingenting vi ska gräva ner oss i, utan bara konstatera att det är så.

Men det är en stor och viktig skillnad mellan att sakligt försöka analysera de tillgängliga fakta man har, och att bygga en hel teori på överdrifter, spekulationer, osäkra bevis, inslag som inte hör hemma i just den kontexten, och rädsla. Det gäller att undvika en osund fixering vid mörkrets makter och att vara försiktig i sina slutsatser så att man inte går i fällan och blir uppfylld av detta konspiratoriska tankestoff.

Som kristna litar vi på att Gud själv har allt under kontroll, även det som pågår i det fördolda. I kaotiska situationer vet Herren vad som verkligen händer, och vår uppgift är att be att Hans vilja ske ske, medan vi väntar på större klarhet och förståelse.

Jag har skrivit om det i andra inlägg https://alefochomega.com/category/kristus-och-antikrist/, särskilt del II och III, och även här : https://alefochomega.com/2020/07/01/manadens-reflektioner-juli/    om du är intresserad av att läsa mer om det. Jag kan inte upprepa vad jag redan skrivit om här.

+++

Fortsättning följer om Lögnens makt.

Författare: gunjk

Några av mina stora intressen är att studera Bibeln och att skriva, dels teologiska reflektioner, men även poesi. Jag tar också gärna del av naturvetenskaplig forskning, och särskilt då i relation till kristen tro. Dessa olika aspekter kommer till uttryck på min hemsida, alefochomega.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: