Den sista tiden och bedrägeriet. Inledning.

Jag ska fundera över kärnan i det bedrägeri som Jesus och apostlarna varnade för. Det har varit viktigt i alla tider, att inte luras och bedras utan bevaras i den sunda tron och i gemenskapen med Gud Fadern genom Jesus Kristus. Att urskilja sanning från lögn och bedrägeri är bara möjligt genom den Helige Andes ledning och Guds Ord.

 

+++

Allt har ju en början och ett slut, för varje enskild människa och för världen i stort. Tiden började när Gud skapade universum och han kommer att avsluta den. Däremellan har vi den historia som rymmer alla spår av Guds kärleksfulla försyn, hans avsikter med skapelsen och den räddningsplan han genomfört för vår skull.

Den rymmer även alla tragiska och förfärliga spår av den förödelse som det mänskliga upproret mot Gud tagit sig uttryck i: avguderi, synd, makt, våld, orättvisor och stort lidande för otaliga människor.

Ingen av oss vet exakt var vi befinner oss på denna tidsskala. Många av oss tror att vi lever i den sista tiden. Men  för att inte fastna i onyttig spekulation om detaljfrågor som vi ändå inte vet vet svaret på, tänkte jag först utgå från det Jesus först nämner och sedan återkommer till flera gånger i det som kallas det eskatologiska talet, Matt 24-25: nämligen hans varningar för bedrägeri.

Vi återfinner samma varning och uppmaning att inte bedragas i resten av NT. Därför är det viktigt att förstå vad bedrägeriet består i för att kunna stå emot det.
Jesus sade som svar på lärjungarnas fråga: ”Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse” (24:4).

Vad betyder det att komma i Jesu Kristi namn? Namnet i biblisk mening är oerhört betydelsefullt. Namnet är detsamma som personen själv, vilket framgår av många exempel. Jag återkommer längre fram till detta viktiga tema.

Här räcker det med att påminna om det Johannes återger i sitt evangelium (5: 43), när Jesus sade: ” Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig. Men kommer någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot.”.

Jesus förutsade att många skulle komma i hans namn, alltså mena sig vara Messias, och därmed leda många vilse. Det är kärnan i bedrägeriet, att någon annan utger sig för att vara Guds Smorde. Men det är bara Jesus själv, Guds människoblivna Son, som dog på korset för vår synd och upstod från de döda, som ÄR och kan vara Messias. Det är bara i och genom  honom som Gud Fadern har verkat. Andra som kommer i hans namn och t o m gör kraftgärningar, är bedragare.

Det är också kännetecknet för Andens vittnesbörd. Den helige Ande vittnar att Jesus är Kristus, medan antikrists ande förnekar detta.
Det är också vårt vittnesbörd i och genom Anden, att Jesus är Messias, Kristus. Johannes skriver om detta i sitt första brev, 1:18-25, 4: 1-6, och jag återkommer till det.

oljeberget

 

II

 

Jag fortsätter på temat bedrägeri, som varit och är det största hotet mot församlingen. Den ska vara sanningens pelare och grundval (1 Tim 3:15). Det var det första Jesus tog upp i sitt tal om den yttersta tiden (Matt 24). Han varnade även för falska profeter (Matt 7:15-23), som trots att de är klädda som får i sitt inre är rovlystna vargar.

I sitt avskedstal till församlingens äldste i Efesus (Apg 20:28-32) uttryckte sig Paulus på liknande sätt:

”Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er, och de kommer inte att skona hjorden. 30 Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. 31 Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. ”

Kännetecknet på dessa är att de förvränger sanningen, vilket är själva det sataniska upproret: att ifrågasätta och förvränga Guds ord. Det började i Edens lustgård och har sedan dess präglat historien. Det är därför Jesus ständigt betonade sanningen, att vi ska bevaras i sanningen. I sin förbön för lärjungarna och oss sade han: ”Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning” (Joh 17:17).

Det var så centralt för Paulus att han återkommer till det i sina brev. I 2 Kor 11:2-3 ” Jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.”

Överlåtelsen till Jesus och till sanningen i Guds ord bevarar oss i den uppriktiga och rena troheten till Kristus.

Aposteln Petrus varnade också för detta i sitt Andra brev: ”Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig” (2:1).

Jag återkommer till Johannes i nästa del där jag ska säga något om Antikrist, eftersom Johannes är den enda som benämner honom så i sina brev. Paulus talade om ”laglöshetens människa, fördärvets son” (2 Tess 2:3). Jesus varande i Matt 24 dels för falska profeter men även för ”falska messiasgestalter”, på grekiska ψευδόχριστοι , pseudochristoi. Uppenbarelseboken kallar honom något annat i sin tur. Mer om det senare.

För den som redan nu vill fördjupa sig i ämnet och läsa har jag skrivit en serie i fyra delar på min hemsida: 

Det har alltid funnits och finns många spekulationer om vem det är och jag tror man ska vara försiktig att utnämna någon. Vi kan se vissa kännetecken som kommer att utmärka denne, men ingen vet idag vem det är. En del menar att det är en jude, andra en muslim, andra en europé. Det är oerhört komplext och därför är jag skeptisk till enkla lösningar. Mycket av det Bibeln skriver om saken måste vägas samman till en större bild för att vi ska förstå. Det gäller profeterna och särskilt Daniel, evangelierna, breven och Uppenbarelseboken.

En del menar också att det finns profetiska mönster och förebilder i hela GT som också ger intressanta fingervisningar

Gud vet och vi kommer att få veta i sinom tid tror jag, så att vi kan identifiera honom.

 

 

wolf_in_sheeps_clothing

 

 

+++

 

Herden och herdarna.

 

En viktig aspekt när vi tänker på bedrägeriet är ledarskapets roll i församlingarna. Hur ska en herde vara i Jesu efterföljd? De har ett stort ansvar att inte vilseleda sina församlingar. På samma sätt har vi som enskilda troende ansvar för att inte låta oss vilseledas av ledare som lämnat biblisk förkunnelse. 

 

Jesus kom för att betjäna och ge sitt liv för fåren och samma sinnelag bör finnas hos hans tjänare. Den störste i himmelriket är den som tjänar mest. (Matt 23:11).

Petrus som på nära håll sett hur Jesus agerade som Herde för sin hjord, och som själv fått uppdraget av Herren att vara en herde för Jesu får (Joh 21:15-17), skrev i skrev i sitt 1:a brev : ”Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden”.

Det är ett genomgående tema i NT, denna skillnad mellan de som framhäver sig själva och använder sin position för att utnyttja och kontrollera, och Herrens trogna tjänare som beskrivs bäst av Paulus själv:

”Nej, i allt vill vi visa att vi är Guds tjänare: i stor uthållighet, i lidande, nöd och ångest, 5 i misshandel, fångenskap och upplopp, i arbete, nattvak och svält, 6 i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, i uppriktig kärlek, 7 med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand, 8 i ära och vanära, i vanrykte och gott rykte. Vi kallas villolärare men är sanningssägare, 9 vi är okända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte dödade, 10 vi är bedrövade men alltid glada, vi är fattiga men gör många rika, vi har inget men äger allt. ” (2 Kor 6:4-10).

Paulus tar upp problemet med falska apostlar och ledare i församlingen på många ställen, särskilt i Korintierbreven. Han utmanades av de till det yttre starka och ”framgångsrika” apostlar som ifrågasatte hans auktoritet, eftersom han framstod som svag i jämförelse med dem.

Han försvarade sin apostlatjänst i 2 Kor 10-12. Jag kan bara citera en vers här av utrymmesskäl: ”Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet. Till min skam måste jag säga att vi har varit för svaga till det”. (11:20-21).

Paulus berömde sig av sin svaghet för att Kristi kraft skulle vila över honom. Han var en förebild i att inte framhäva sig själv och inte utnyttja sin ställning i församlingarna.

 

Tankarna går dels till många nutida ”apostlar” som är resursstarka i att bygga upp sitt ”Ministry”, dels till andra som i likhet med Paulus gett sina liv för att sprida evangeliet och bygga församlingar i länder med stor förföljelse och fattigdom. De senare är kanske inte så kända i världen, men Gud känner de sina och ska löna dem i evighetens perspektiv.

 

 

+++

 

För det andra älskade Jesus människorna så mycket att han alltid sade sanningen till dem. Det är viktigare än någonsin i vår tid, att klart förmedla sanningen om synd, lag och evangelium. Det är kärlekslöst och totalt ansvarslöst att inte förkunna och undervisa det Gud säger. Det är kanske allra mest själviskt, eftersom man tänker på att bevara sitt liv, att bli omtyckt, ha ett inflytande i världen. Det kostar på att våga säga sanningen och många kompromissar istället med världens tänkande och tidsandan.

Det finns flera exempel på bedrägeriets natur i form av förvrängningar av evangelium som Paulus mycket skarpt går till rätta med och avslöjar i sina brev, b la lagiskhet och judaiserande inflytande, liksom gnosticism. Jag återkommer till det.

Paulus skrev till sin andlige son Timoteus:

Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.” (2 Tim 4:1-4).

Författare: gunjk

Några av mina stora intressen är att studera Bibeln och att skriva, dels teologiska reflektioner, men även poesi. Jag tar också gärna del av naturvetenskaplig forskning, och särskilt då i relation till kristen tro. Dessa olika aspekter kommer till uttryck på min hemsida, alefochomega.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: