MUSIKENS VÄSEN.


Vi lever i och genom ord, tänker, skriver och talar om livets mysterier, om Gud, om vår våra existentiella villkor. Så är vi skapade, och så måste det vara. Men våra ord kan inte uttrycka allt. Här handlar det inte om Guds ord som kommer till oss och som rymmer allt vi behöver veta här på jorden för att finna vägen hem till honom, utan om våra mänskliga ord som inte räcker till för att uttrycka vad vi känner. Därför finns den livsviktiga musiken och konsten, som kan gestalta och förmedla skönhet, vibrerande liv, tröst och glädje. Vi blir alltid lite större på insidan när vi upplever något översinnligt vackert i naturen, musiken, konsten, och även litteraturen. Men här är musikens väsen i centrum.För mig är musiken det främsta uttrycksmedlet, och efter det konsten. Musiken förmedlar det som inga ord kan utsäga. Det når oss inte via intellektet utan berör oss direkt in i själen, hjärtat, och påverkar oss så djupt. Det går egentligen inte att förklara, men jag tror det också har med Gud att göra. Inför hans tron pågår ständig lovsång, himlen är fylld med musik! Hur det kommer att låta kan vi inte ens föreställa oss här på jorden, även om vi tycker en del musik är ”himmelsk” på den här sidan evigheten. Gud har ju skapat oss med den här djupa relationen till musik, det universella språket, som antar olika former men alltid tar stor plats i våra liv, och är viktig, ja, t o m livsviktig. Den stämmer oss till ett heligt allvar, salighet, förundran och samhörighet. Vi möts i musiken, känner igen det som är större än oss själva, och gemensamt för oss alla.

Musik skapar möten mellan kompositör och musiker, musiker och publik. Musik och sång har alltid varit viktig under tungt arbete, i fritidsaktiviteter, som terapi i vård och omsorg, som sällskap i ensamheten, som gemenskap att lyssna eller spela tillsammans. Det är omöjligt att tänka sig livet utan musik, det är lika omöjligt som vackra bilder, konst, litteratur, naturupplevelser.

Gud har gett oss allt detta för att göra livet lättare och mer meningsfullt. Han vet att vi behöver oaser i livet, mitt i allt hårt arbete, kamp och lidande. Han själv är naturligtvis vår källa till allt gott, men som den Skapare av all skönhet han är vet han att vi b la behöver vacker musik, konst.

Jag kommer att lägga ut fler favoritstycken här framöver! J S Bach är för mig den främste, han som skrev följande förkortning under flera av sina verk: SDG- Soli Deo Gloria, vilket betyder Gud allena ska ha all ära. Det är en bra livsdevis också, att vi gör allt till Guds ära. Men Bach kunde som få uttrycka det i himmelsk musik. Men det finns många fler .. Beethoven var min första stora kärlek när jag upptäckte den klassiska musiken i tonåren. Sedan en period med Mozart, Mahler. Jag har kommit att uppskatta Antonin Dvorak mycket, liksom Richard Strauss, Schubert.

Musikutövning, sång och dans ligger så djupt i människan och uttrycker längtan efter skönhet, sammanhang. Behovet att skapa är så ursprungligt och starkt och har alltid fascinerat mig.

Musik och måleri betyder så mycket och kan ofta säga mer än ord förmår uttrycka.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: