Recommended from YouTube!/ Rekommenderade YouTube-klipp om Bibeln och vetenskap, de bibliska språken och lite annat.

 

 

+++

 

John Lennox är professor emeritus i matematik. Han är också varit verksam som apologet och bibellärare. Jag tycker att han är en av de bästa när det gäller att förklara kristen tro och vetenskap.

 

 

Lysande Pascal- föreläsning från universitetet i Waterloo (Kanada) . Lennox är oerhört mångsidig och har debatterat med de flesta ny-ateister inom olika vetenskapsområden. Den rymmer också en intressant introduktion i början om den store matematikern, filosofen och kristne författaren Blaise Pascal. På Lennox´hemsida finns det mycket att hämta:

http://www.johnlennox.org/

 

 

H

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket bra samtal med vetenskapsfilosofen Stephen Meyer, som forskat om evolution och Intelligent Design.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++