Recommended from YouTube!/ Rekommenderade YouTube-klipp om Bibeln och vetenskap, de bibliska språken och lite annat.

 

 

+++

 

John Lennox är professor emeritus i matematik. Han är också varit verksam som apologet och bibellärare. Jag tycker att han är en av de bästa när det gäller att förklara kristen tro och vetenskap.

 

 

Lysande Pascal- föreläsning från universitetet i Waterloo (Kanada) . Lennox är oerhört mångsidig och har debatterat med de flesta ny-ateister inom olika vetenskapsområden. Den rymmer också en intressant introduktion i början om den store matematikern, filosofen och kristne författaren Blaise Pascal. På Lennox´hemsida finns det mycket att hämta:

http://www.johnlennox.org/

 

 

H

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket bra samtal med vetenskapsfilosofen Stephen Meyer, som forskat om evolution och Intelligent Design.

 

 

 

 

 

 

Hugh Ross är astronom och här finns mycket intressant att lyssna på när han förklarar Genesis utifrån sitt vetenskapliga perspektiv b la.

 

 

 

 

 

 

+++