Guds nåd.

 

 

 

 

Vad är Guds nåd? χάρις (charis) på grekiska betyder gåva, ynnest, godhet, tacksamhet.

 

Det Gud i sin kärlek beslutat att göra för att rädda och hjälpa oss, vilket naturligtvis är gratis och ges fritt och för intet. Vi kan inte betala för något vi får från Gud.  Själva vår existens är en gåva. Det Gud gjort genom Jesus Kristus är den största gåva vi kan få. Vi kan inte rädda oss själva från synd och död. Vi kan inte genom våra goda gärningar räknas som rättfärdiga inför den Helige Guden. Allt Gud har gett och gjort av nåd är fullkomligt och fullbordat. Det vi kan göra är att tacka och ta emot och leva till hans ära.

 

Men det finns naturligtvis villkor i förbundet, i relationen med Gud. För att vi ska kunna ta emot det han vill ge och göra måste vi vara villiga att höra, tro och lyda. Annars kan vi ju inte få del av det Gud vill ge.

 

 

Så det är både- och. Guds nåd är helt gratis men det ”kostar” något att ta emot från vår sida: en vilja till omvärdering av våra egna tankar och vägar, omvändelse, ödmjukhet, lyssnande och lydnad. Det kostar på för vårt kött, vår egocentrerade gamla människa som vill bestämma själv och vara i centrum.

 

Det är ändå ingenting mot vad det kostade Jesus att ta vår synd på sig och dö som en förbrytare, för att vi skulle få förlåtelse, nytt liv och gemenskap med Gud. Han har betalat det högsta priset med sitt eget blod för vår räddning.   Vi får hjälp av den Helige Ande att inte leva efter vår gamla människa utan förvandlas och bli de människor Gud skapat oss till att vara i pånyttfödelsen.

 

 

Här är bara några exempel från GT och NT.

5 Moseboken 28: 1:

Om du lyssnar till Herrens din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden”.

 

Joh 15:10

Om ni håller min bud förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud, och förblir i hans kärlek” .

Jesus säger till församlingen i Laodicea: ” Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig” .(Upb 3:20).

 

Det finns alltid ett val för oss människor.  Om vi vill höra och lyda så hjälper Gud oss att leva i hans gemenskap. Han känner våra svagheter och vår kamp. Gud välsignar oss och skyddar oss när vi väljer livet och hans väg. Men allt är nåd från början till slut och Gud nåd bär oss igenom allt.