Vilan och oket.

 

 

solvatten

 

 

Jesus sade: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk av hjärtat. Då skall ni finna vila för era själar. Ty mitt ok är milt , och min börda är lätt” (Matt 11:28-30).

 

När vi hörsammar Jesu inbjudan och kommer till honom, lovar han att ge oss vila. Verbet heter ἀναπαύσω ὑμᾶς, anapáuso humas på grekiska . Jesus ger oss en gudomlig paus. För att komma åt detta underbara grekiska verb kan man betona den aktiva betydelsen och säga att Jesus lugnar ner oss,  gör oss rofyllda, försätter oss i vila, när vi kommer till honom. Det är en livsstil att inte bara komma till honom, utan förbli hos honom. Då skall vi finna vila för våra själar. Vila är ett viktigt begrepp i Bibeln och förknippas ofta med tro, förtröstan och villighet att hör vad Gud säger.

 

Men han säger något mer. Vi ska ta på hans ok och lära av honom. Vi får lägga ner våra bördor och ta på hans ok som är milt, och hans börda som är lätt.

 

Vad betyder det? 

 

 

För det första var oket dels ett praktiskt redskap som underlättade arbetet på olika sätt, dels användes det bildligt om olika företeelser. Att ta på sig någons ok betyder att bli någons tjänare och följa denne, särskilt hans undervisning. Jesus anknyter här till visdomslitteraturen och tanken finns också hos t ex Jeremia: ”Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar.” (6:16).

 

Jesus gick ju till rätta med fariseerna och de skriftlärde för att de band ihop tunga bördor och lade dem på människornas axlar men själva inte ville röra ett finger för att lätta på dem. De talade men handlade inte. Matt 23:1-4). 

 

Men Jesus är vår Herre och vår förebild. Hans ord och gärningar var ett. Han levde i lydnad inför sin Fader och att följa honom är att lära sig låta Guds vilja ske. 

Han levde i en fullkomlig kärleksgemenskap med sin Fader, och det är egentligen bara kärleken som övervinner och som bär allt. För den som älskar är oket milt och bördan lätt.

 

 

Kan man säga att det handlar om lagens tunga ok och nådens lätta ok? Antagligen inte. Det handlar företrädesvis om att lyssna till Jesu undervisning och följa honom. Men visst är det så, utifrån Nya Testamentets helhet, att Jesus bar det riktigt tunga, våra synders tyngd, och att vi av nåd fick frälsningens gåva att bära den lätta bördan.