Redan nu, och i evighet.

 

 

 

Vi troende är medborgare i olika nationer, men också medborgare i Guds rike.  Vi lever därför i två världar, den ena osynlig men lika verklig som den fysiska världen. Som troende är Guds rike redan nu inom oss. Guds Ande bor i vårt innersta. Vi är i Kristus och han är i oss. Vi tillhör evigheten, Guds rike. Det är skillnad  på de jordiska nationerna och Guds rike som mellan mörker och ljus, bundenhet och slaveri, död och liv. Därför lider vi i denna värld. Men Gud är med oss på vår vandring och ger oss tröst och hjälp.

 

Paulus beskriver vår situation som att vi fått Anden som en handpenning på vårt arv  (Efes 1:13-14).  Guds rike är inom oss och vi har fått en en försmak på det som väntar oss när vi ska få se Guds ansikte. Trons vandring är då över och vi får äntligen se och erfara det vi levt för, vi som fått del av den tillkommande verkligheten som är Guds rike.

 

Men alltsedan Gud själv på ett avgörande sätt trädde in i världen när hans son blev människa, förändrades vår verklighet.  Jesus tillintetgjorde synd, död och fördärvsmakterna när han dog och uppstod och kom med Guds eviga rike in i vår begränsade och skadade värld. Vi föds på nytt av Guds Ande in i hans rike och lever som trons medborgare av Jesu rättfärdighet, frid och glädje.

Guds Ord, den heliga måltiden, Hans närvaro är vår färdkost på vägen från denna värld hem till Gud. Det gör att vi härdar ut under allt det svåra vi går igenom.