Livet sett genom prepositionerna. I:1

the-hand-of-god

 

Med utgångspunkt i prepositionerna kan man sammanfatta vårt kristna liv på ett kort och kärnfullt sätt. Vi är i Kristus. Det säger allt som är värt att veta. Var vi befinner oss, var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Prepositionerna beskriver ju  relationer, förhållanden mellan personer, platser, företeelser. I den här första delen ska jag titta lite på hemvistens preposition: I.  Gud har verkat i historien fram till denna punkt där han ville att vi alla skulle vara : I Kristus.  Paulus uttrycker det så här i Kolosserbrevet 1:13: Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin Älskade Sons rike.  honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder.

 

 

Vi behöver inte längre leva våra liv i andligt mörker, ofrid, ensamhet och plåga. Gud vill att vi ska finna vägen hem till honom själv och leva i hans rike, i hans Son, i hans kärlek och frid.  Det finns så många texter i NT som skildrar denna vår nya verklighet. Här är en.

 

I Efesierbrevet kap 1. : 3 skriver Paulus så här: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, 4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, 6 för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. 7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 8 som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

 

9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. 11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, 12 för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. 13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. 14 Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.