Liv i överflöd.

300px-Cristo_crucificado

 

Det finns många sätt att beskriva det oerhörda  som skedde när Jesus dog och uppstod för oss. NT:s författare talar b la om försoning, rättfärdiggörelse, frälsning . Att Guds egen Son som människa lät sig spikas upp på ett kors som en förbrytare, förutsägs i Gamla Testamentet och var Guds plan från begynnelsen för att rädda den förlorade mänskligheten. Här ska jag inte referera alla de bibelställen som handlar om detta men framför allt lyfta fram  aspekten av livet vi får från Gud. Liv innebär frihet från död, synd, andlig fångenskap och mörker. Det skänker oss också gemenskap med Fadern genom Jesus Kristus. Det är alltså slutresultatet av Jesu försoningsverk på korset.

 

Vi som var fiender till Gud försonas genom Guds eget initiativ och blir hans barn. Vi som var olydiga och ovilliga att höra och göra hans vilja, blir genom hans nåd omvända och rättvända människor. Vi upprättas till att bli sådana han skapat oss att vara, verkligt befriade från tvång, förnedring och förvirring. Det är bara Gud som gör oss verkligen fria.

 

Paulus uttrycker det så här i Romarbrevet t ex: ”För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? (5:10).

Och Johannes : ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och dödaJag har kommit för att de skall ha liv, ja liv i överflöd”. (10:10).

 

Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus”. (17:3).

 

 

Det är bara två exempel från Johannes, som skrivit mycket om Guds liv. Men de uttrycker det väsentliga här. Det räcker långt att begrunda denna mirakulösa sanning, att vi som var döda i våra synder gjorts levande genom Guds nåd. Vi har fått andligt liv, Guds slags liv, som är evigt och detta liv ÄR relation. Det är svårt för oss att helt förstå verkligheten bakom orden, att Fadern älskar Sonen och att den Helige Ande som person deltar i detta kärlekens inre liv hos Gud.  Vi får av nåd  känna Fadern och Sonen, genom Andens inneboende i oss. Det börjar här i all ofullkomlighet och fortsätter i evigheten. Det är också livets mening och mål för oss var och en.