Några tankar om frihet.

 

 

20180703_212246.jpg

 

 

 

Skapade varelser är fria när de lever i enlighet med sin natur och i sitt rätta element. En fågel ska flyga, en fisk  simma och en gepard ska springa på savannen. Vi vet vad som händer med en fågel i bur, en fisk på torra land och en instängd gepard. Frihet är alltså att leva inom sina gränser. Överträdelse av dessa medför död.

På en rent mänsklig nivå vet varje förälder att en kärlek som inte sätter gränser för barnets bästa inte är verklig kärlek. Att ge barnet total frihet utan fostran och vägledning är att svika och utlämna barnet till kaos.

För oss människor i relation till Gud är frihet att leva i enlighet med hur han skapat oss att vara. Det är att leva i ett ständigt mottagande av hans liv och vara beroende av honom i den gemenskap som är syftet och målet med vårt liv. Han har satt gränserna för sitt rike. Det är beviset på hans kärlek, att han ville bevara oss från det som förvanskar och förstör vårt liv, vår höga kallelse att återspegla och representera honom.  Gud ville att de första människorna skulle använda sin fria vilja till att bejaka hans vilja. Men så skedde inte. De ville bli något annat än Gud hade avsett. Det resulterade i den naturkatastrof som syndafallet utgör. Konsekvenserna är synliga sedan dess: lögn, ondska, synd, lidande och död.

Frihet är inte att göra allt för att överträda alla gränser utan att leva inom dessa som vår skapare dragit upp för vårt bästa. Den s k friheten leder till laglöshet och förvirring. Vi får istället bli och vara de människor vi skapats till , genom att leva i Guds frihet, i gemenskap med honom.

Han visade också sin kärlek genom att låta oss välja fel och när vi gjort det ta straffet, skulden och smärtan för det på sig själv. Vår felanvända frihet kostade Gud allt: hans egen Sons liv. Han återgav oss därmed den verkliga friheten. Vi kan nu av hjärtat bejaka hans vilja och genom segern i Jesu död och uppståndelse och i Andens liv få kraft att leva i enlighet med vår sanna natur. Vi föds på nytt in i Guds rike, som är frihetens verkliga rike. Friheten från alla förstörande krafter och makter, från det egna jagets kontroll och andra människors kontroll. Frihet från alla slags tvång, kluvenhet och disharmoni. Gud gör oss fria.

” Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria. Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria” (Joh 8:32, 36).

”Till denna frihet har Kristus gjort oss fria”.. (Gal 5:1).

”Ly livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag”. (Rom 8:2).