Gud som programmerare, informatör och kommunikatör.

Adam-Gud-20071001141253

För oss som lever i ett informationssamhälle utan motstycke i mänsklighetens historia, är det intressant att tänka på att Gud var allra först med att programmera, informera och  kommunicera.  Dessa funktioner vävdes in i varandra till den komplicerade och intrikata väv som livet utgör.

Guds programmering för liv är kodat i allt levande. Han skapar det genom att tala sitt ord. Detta Ord rymmer inte bara den superintelligenta information som skapar själva livet utan är också en person. Det är Sonen, som är hos Fadern i evighet, före tid och rum. Detta lär oss Johannesevangeliet 1: 1-3. Livet själv är uppbyggt på informationsöverföring, DNA , och kommunikation i olika former är en förutsättning för att livet ska fungera på alla nivåer. Hur det i detalj gick till kan vi inte veta. Det övergår vår kapacitet att förstå.

Gud är den förste store informatören. Han är i sig den största informationskällan vi har för kunskap om livet, oss själva och honom. Han skapar förutsättningarna för liv, kommunikation och gemenskap. Han ger oss kunskap, information, om hur vi ska leva, vem han är och vad han vill.

Gud förmedlar det till oss eftersom han skapat oss med en förmåga att lyssna och tala, förstå och göra. Han skapar världen så att vi ska kunna utforska den, förstå och leva i den. Vi i vår tur är skapade med förutsättningarna att göra det, och för oss är information och kommunikation centrala. Vii programmerar även vårt eget liv till en del i alla fall. Vi kan skriva in hans ord i våra hjärtan och låta det leda oss.

Det mycket speciella med Bibelns alla böcker är att Gud kommunicerar med de människor han skapat. Han gör sig känd för dem. Han talar med dem och de talar med honom. Det utgör kärnan i all gemenskap, att lyssna och tala, förstå och agera.  Från den första boken till den sista kommunicerar Gud med sitt folk. Han vill ha gemenskap med alla människor i sin kärlek, genom att de kommer till kunskap om sanningen och blir räddade. Sanningen om vem Gud är och vad han gjort.

Gud talar också indirekt genom sin fantastiska skapelse  Rom 1: 18  Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. 21 ,

och i samvetet, Rom 2: 14 Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. 16 Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag.

Gud gör allt för att nå oss. Han talar också till oss genom andra människor, omständigheter och vårt eget sökande. Det största är ändå att, sedan han i forna tider och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son (Hebr 1:1). I och genom Jesus talar Gud så högt och tydligt som människa till oss om det som djupast rör själva vår existens.

Låt oss verkligen lyssna..