Gud som programmerare, informatör och kommunikatör.

Adam-Gud-20071001141253

 

 

För oss som lever i ett informationssamhälle utan motstycke i mänsklighetens historia kan det vara det intressant att tänka på att Gud var allra först med att programmera, informera och kommunicera.  Dessa funktioner vävdes in i varandra till den komplicerade och intrikata väv som skapelsen i sin helhet utgör, i vilken Skaparen själv har verkat just med syftet att nå fram till oss i ord och gärning.

 

Guds programmering för liv är kodat i allt levande. Han skapar det genom att tala sitt ord. Detta Ord rymmer inte bara den superintelligenta information som skapar själva livet, utan är också en person. Det är Sonen, som är hos Fadern i evighet, före tid och rum. Detta lär oss Johannesevangeliet 1: 1-3. Livet själv är uppbyggt på informationsöverföring, DNA , och kommunikation i olika former är en förutsättning för att livet ska fungera på alla nivåer. Hur det i detalj gick till kan vi inte veta.

 

Gud är den förste store informatören. Han är i sig den största informationskällan vi har för kunskap om livet, oss själva och honom. Han skapar förutsättningarna för liv och gemenskap genom att kommunicera med oss. Han vägleder oss om hur vi ska leva, vad som är hans vilja och mål med oss och med sin skapelse.

 

Gud förmedlar det till oss eftersom han skapat oss med en förmåga att lyssna och tala, förstå och göra. Han skapade världen så att vi ska kunna utforska den, förstå och leva i den. Vi i vår tur är skapade med förutsättningarna att göra det, och för oss är också information och kommunikation centrala.

 

+++

 

 

Det mycket speciella med Bibelns alla böcker är att Gud kommunicerar med de människor han skapat. Han gör sig känd för dem. Han talar med dem och de talar med honom. Det utgör kärnan i all gemenskap, att lyssna och tala, förstå och agera.  Från den första boken till den sista kommunicerar Gud med sitt folk. Han vill ha gemenskap med alla människor i sin kärlek, genom att de kommer till kunskap om sanningen och blir räddade.

 

Gud talar också indirekt genom sin fantastiska skapelse  Rom 1: 18  Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. 21 

och i samvetet, Rom 2: 14 Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. 16 Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag.

 

 

Gud gör allt för att nå oss. Han talar också till oss genom andra människor, omständigheter och vårt eget sökande. Det största är ändå att, sedan han i forna tider och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son

(Hebr 1:1). I och genom Jesus talar Gud så högt och tydligt som människa till oss om det som djupast rör själva vår existens.

 

Låt oss verkligen lyssna..

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: