Från mörker till ljus.

Det Gud gjorde för oss i och genom sin Son Jesus Kristus är så stort och mirakulöst och tar hela evigheten att förstå bredden, längden och djupet av det, men kan kan ändå uttryckas i några meningar:

Från synd till rättfärdighet

från död till liv

från mörker till ljus

från förbannelse till välsignelse

från oro till frid

från ensamhet till gemenskap

från hopplöshet till hopp

från förtvivlan till glädje.

Gud älskar dig så mycket att Jesus dog för att du skulle befrias från satans, syndens och dödens förstörande makter, och bli Guds barn. Det sker när du säger ja och tack till Jesus och lämnar ditt liv till honom. Då föds du på nytt av hans Ande och kommer in i hans eviga rike. Där regerar Gud i sin helighet, kärlek, rättfärdighet, godhet och nåd. Där är ljus, salighet och frid.

Det är början på trons väg, att lära känna Gud i hans Ord, i gemenskap med kristna i församlingen, i bön och liv.

Gud välsigne dig i ditt liv med Jesus. Han är trofast och är med dig alla dagar till tidens slut.