Frälsningsvisshet.

 

 

 

 

 

 

 

Varje människa som tar sin tro på allvar har säkert någon gång funderat över om man är riktigt frälst, eftersom det kanske inte finns så mycket av verklig förändring, synlig helgelse eller seger i ens liv. En del plågas av detta och tänker att de inte duger eller lever upp till de kristna idealen.  Man är inte trygg i Guds kärlek och löften om förlåtelse när man syndar och faller, utan känner sig fördömd.

 

Det finns en text i Efesierbrevet 1:3- 14 som det är gott att begrunda när sådan tankar griper tag och förlamar oss. Där utgår Paulus från Guds perspektiv och det hjälper oss att se bort från oss själva till Frälsaren.

 

Paulus slår fast att Gud redan före världens skapelse utvalde oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig. Allt handlar därför om det Gud gjort i och genom Jesus, att allt är fullbordat och klart.

 

Man kan på ett sätt säga att Gud utförde sitt frälsningsverk för sin äras skull. Han visar därigenom sin rättfärdighet, sin kärlek och helighet. Genom Jesu död på korset triumferade han över ondskans andemakter, vann en evig förlossning för oss och friköpte sin skapelse tillbaka till sig. Bara han ska ha ära och lov i evighet för det han gjort. I texten understryks tre gånger att hans oerhörda nåd ska prisas och att vi själva ska bli till hans ära och pris.

 

Gud gjorde alltså många saker samtidigt. Han verkade i historien för att visa att han är den suveräne Guden och Skaparen som befriar sin skapelse och vi räddas från från syndens förnedring och dödens förfärliga realitet. I Bibeln lyfts ofta den kollektiva  dimensionen fram, hur Gud verkat för att bereda åt sig ett folk som ska tillhöra honom och förhärliga honom.

 

Gud tänkte ut detta och såg oss som frälsta i Kristus redan före världens begynnelse, vilket hjälper oss att vila i hans verk. Sedan fullbordades räddningsplanen när Gud bevisade sin kärlek till oss i Jesu död på korset. Det är ett faktum, ett objektivt faktum som är grundstenen i Guds rike, både nu och här och i evighet. Ett lika objektivt faktum är att vi som av nåd blivit friköpta, gjorda rättfärdiga och frälsta, är i Kristus. Vi lever i och genom honom, av hans nåd och kraft från början till slut.

 

Frälsningen har flera etapper och tider: vi börjar bli frälsta vid pånyttfödelsen, fortsätter att frälsas i helgelsen under livet och blir slutfrälsta vid uppståndelsen och när Jesus kommer tillbaka.  Frälsningen är så central och betydelsemättad att den kan sägas vara ett av Bibelns främsta teman. Det betyder att bli räddad, förlåten, upprättad, få ett nytt och sunt sinne, bli helad, befriad, förvandlad till den Gud hade tänkt vi skulle vara från begynnelsen. Det förstår vi tar hela livet och fullbordas hemma hos Gud i evighet.

 

Vi ska sedan naturligtvis göra vår del när det gäller att förbli  i honom. Det finns klara direktiv och bud på hur vi ska förhålla oss också i det nya förbundet: tro, älska Gud och vår nästa,  vilja gå till rätta med oss själva, renas och helgas, förbli i Ordet och underordna oss Andens ledning, leva i bön osv.

 

Gud ser till hjärtat om vi trots vår svaghet vill leva för honom och hjälper oss i den process som också är nåd, att helgas och bli mer lika Jesus. Åklagaren anklagar oss men Jesus själv försvarar oss. När Gud vill att vi ska göra bättring och ta itu med saker visar han oss det i sanningens ljus med stor kärlek, och hjälper oss i processen. Men vi gör detta med utgångspunkt från det vi är: älskade, benådade, förlåtna, befriade, upprättade, frälsta. Det skänker frid också i livets strid och kamp.

 

Gud är en god Fader som fostrar sina barn i fasthet och kärlek. Men vi behöver aldrig vara ängsliga och rädda att förkastas eller förskjutas.

 

Här är texten.

 

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen! 4 Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. 5 

I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, 6 till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den Älskade. 7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd 8 som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. 

9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, 10 den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.

11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut, 12 för att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris.13 I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. 

14 Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris.