Det välsignade minnet.

the-hand-of-god

I Guds hand.

Det välsignade minnet.

Vårt minne kan hålla oss kvar i det förflutnas fasor, svårigheter och lidanden. Ett sätt att hålla minnet friskt från att förgiftas av det förflutna är att komma ihåg Guds välgärningar, det som verkligen räknas i det långa loppet:

”Lova Herren , min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, 

han som förlåter dig

alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, 4 

han som återlöser ditt liv

från förgängelsen och kröner dig med nåd

och barmhärtighet, 5 

han som mättar ditt begär

med sitt goda, så att du blir ung på nytt

som en örn. (Ps 103)

Paulus skriver i Fil 3: 12 ”Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. 13 Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför 14 och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. ”

Det finns många uppmaningar i Bibeln till hågkomst, att minnas rätt saker. Det handlar då om vad Gud gjort för sitt folk och för enskilda troende och om att tänka på detta, minnas detta.  Att tänka på Guds trofasthet i det förflutna hjälper oss att lita på hans nåd för framtiden. Gud har ett gott minne. Han kommer ihåg vad han lovat och står fast vid det. 

Han är bra på att glömma också. Våra synder glömmer han så totalt att de inte längre finns.

Jes 43: ”Det är jag,

jag som för min egen skull

stryker ut dina överträdelser, dina synder

kommer jag inte mer ihåg. 

Mika 7:18-19:

Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel. Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd. 19
Han skall åter förbarma sig
över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup.
20
Du skall bevisa trofasthet
mot Jakob och nåd mot Abraham, så som du med ed
lovade våra fäder i forntidens dagar.

Vi får också komma ihåg och glömma rätt saker. Vi minns Guds godhet och hjälp,  liksom människors. Vi glömmer det onda som drabbat oss från olika håll. Vi glömmer egna synder när de bekänts och förlåtits, liksom andras missgärningar mot oss när vi förlåter dem.  Så får vi ett välsignat och friskt minne. 

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: