Välkommen till min bönehörna!

2021/10. Välkommen till min bönehörna! Här ska jag både tala om bön, och bedja. Jag illustrerar bönens underbara värld med denna bild, som kan leda tankarna till mötet mellan himmel och jord, oändliga möjligheter och frihet. Gud har gett oss det stora privilegiet att som hans barn leva i gemenskap med honom, och bönen är ett innerligt uttryck för detta. I Jesus Kristus kommer Gud oss till mötes i sin kärlek, och genom honom kan vi nalkas Fadern i tro och förtröstan. Jag lägger ut ljudfiler här. Välkomna att reflektera om bön, och att be tillsammans!

Inledning (spontant och oredigerat!)

AVSNITT 1.

Jag fortsätter tala om bön, och bedja. Välkommen !