Vad vet vi om framtiden? III. Profeten Elia.

 

Berget Karmel i Israel.

 

 

+++

 

Den fundamentala frågan är var den andliga informationen kommer ifrån och hur vi ska kunna skilja sanning från lögn, bedrägeri från sann uppenbarelse från Gud själv. Bibeln skildrar i många sammanhang denna  konfrontation mellan lögn och sanning, falska profeter och de som förmedlat Herrens ord, och jag återkommer i den här serien till fler exempel.

Det är som alltid högst relevant och viktigt, för att komma rätt med andlig längtan och sökande. Gud själv har  gett klara instruktioner för hur vi ska finna honom. Han har talat och visat vägen till sig själv, och därför behöver vi inte gå vilse. Gud är också den ende som från begynnelsen vet som kommer att ske i framtiden.

 

Vi måste dock som hans barn ständigt leva i tro på hans försyn, vägledning och hjälp i alla olika situationer, och kan inte få kunskap om framtiden utan hans vilja. I Bibeln har vi fått veta tillräckligt om hans räddningsplan och vad som kommer att ske i det stora hela innan Herren Jesus kommer tillbaka. Ibland får vi som enskilda kristna speciell vägledning genom ett profetiskt ord eller insikt, men alltid utifrån vår egen personliga relation med honom. Han har lovat att leda oss när vi går bedjande fram och lever i Guds ord.

 

Ingen profetia kan tala emot det Gud redan uppenbarat i sitt ord. Alla som led av Guds Ande idah talar också i enlighet med Guds ord, och låter alltid den korsfäste och uppståndne Jesus Kristus vara i centrum.

 

Vårt enda hopp är att Jesus snart kommer tillbaka för att  regera som den goda, rättfärdiga kung han är, och skapa Guds välsignade ordning i vår  sargade värld. Medan vi lever kvar här är Herren trofast och nådig mot oss i vår nöd och hjäler oss igenom allt. Jesus vet vad det är att vara människa och lida , och är oändligt barmhärtig och medkännande.

Vad vi kan säga om framtiden är att det inte blir bättre tyvärr. Förföljelsen och lidandet för kristna fortsätter, kontrollsamhället blir värre i den framväxandede globala maktstrukturerna, människor lever i förtryck och nöd i totalitära stater, polariseringen och hatet mellan människor ökar, liksom laglösheten och våldet, upplösningen av moral och skapelseordningens fundament, perversiteter och övergrepp mot barn och kvinnor blir vanligare, falska messiasgestalter bedrar många, fruktan och förvirring blir starkare och man låter sig därför lättare bedras.

 

 

 

+++

 

De gammaltestamentliga profeterna fick ibland inblick i de planer Gud hade och när han själv valde att uppenbara något eller påminna sitt folk om att han var den sanne Guden som höll sitt förbund med dem, trots deras ohörsamhet och trolöshet när de tillbad de omgivande folkens gudar, särskilt Baal och Aseran.  Baal, som betyder ”herre”, ansågs vara en viktig gudom i den kananeiska religionens pantheon, där också Astarte ingick, och den högste guden El. Astarte hade också anknytning till fruktbarhetskulten.  Som hos de flesta folk fanns föreställningar om olika gudar där det förekom inavel,  inbördes rivalitet och maktkamp.

 

Elia levde och verkade i en mycket mörk tid i Nordriket när den onde och avfällige kungen Ahas ledde landet in i fördärvet genom sitt giftermål med Isebel, dotttern till en fenicisk kung, och de eftergifter han gjorde mot avguderiet. Han lät baalsdyrkan breda ut sig, förföljde Herrens profeter, agerade orättfärdigt på alla sätt. Vid ett speciellt tillfälle  konfronterade profeten Elia den kananeiske guden Baals präster på berget Karmel, och  där visade Gud  att han var  Gud som svarade på Elias enkla bön med eld från himlen , medan baalsprästernas  extrema försök att få sin gud att svara, totalt misslyckades.  (1 Kon 18:20-39)

Isebel var en ond kvinna , som också hotade Elia  efter den stora triumfen på berget Karmel, och han flydde då för sitt liv  och erfor en djup själslig kris. Men Gud hjälpte sin profet att gå vidare och fullborda sitt uppdrag.  (kap 19)

 

+++

 

 

 

Vi får som sagt inte veta något om Elias kallelse eller bakgrund, bara att hans verksamhet blev av en avgörande betydelse för folket och att han var en av de stora profetgestalterna i det gamla förbundets tid, och även för det nya. Johannes döparen, som banade vägen för Kristus, blev utrustad med Elias ande och kraft för sitt uppdrag. Jesus själv hänvisade till honom vid flera tillfällen (Matt 11:4, som i sin tur gick tillbaka på profetian i Bibelns sista bok, Malaki,4:5).

 

+++

Elia trädde fram med ett maktord från Herren om en treårig torka, under vilken han själv blev övernaturligt försörjd och omhändertagen (1 Kon 17)

Tishbiten Elia, som kom från Gilead, sade till Ahab: ”Så sant Herren Israels Gud lever, honom som jag tjänar: Under de här åren ska varken dagg eller regn falla, om inte jag säger det.”
2 Och Herrens ord kom till honom: 3 ”Gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken Kerit öster om Jordan. 4 Du ska dricka ur bäcken, och jag har befallt korparna att ge dig att äta där.” 5 Då gick han bort och gjorde som Herren hade befallt. Han gick till bäcken Kerit öster om Jordan och stannade där. 6 Korparna kom till honom med bröd och kött på morgonen och med bröd och kött på kvällen, och han drack ur bäcken. 7 Men efter en tid torkade bäcken ut, eftersom det inte regnade i landet.
Det skedde flera mirakler i Elias liv. Han och änkan i Sarefat blev försörjda under torken och hungersnöden, och han uppväckte hennes son han från de döda. Elia fick erfara Guds omsorg och kraft i mötena med kung Ahab och Isebels maktspel och manipulationer. Han for till himlen i en vagn av eld när hans uppdrag var avslutat och han lämnat sin profetmantel vidare till Elisa. Läs gärna själva om denne gudsmans liv och tjänst  i 1 Kon 17-2 Kon 2:18 .
+++

 

Fortsättning följer.

Författare: gunjk

Några av mina stora intressen är att studera Bibeln och att skriva, dels teologiska reflektioner, men även poesi. Jag tar också gärna del av naturvetenskaplig forskning, och särskilt då i relation till kristen tro. Dessa olika aspekter kommer till uttryck på min hemsida, alefochomega.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: