Evangelium enligt Markus.

 

 

Evangelisten Markus symbol, ett bevingat lejon (N ...

Markusevangeliets symbol är lejonet.

 

+++

 

 

Markus inledde sitt evangelium på det sätt som är karakteristiskt för hela hans skrift:  koncentrerat på det väsentliga:

Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. Det är programförklaringen, att förmedla glädjebuskapet om Jesus Kristus, Guds Son till världen.

 

 

De flesta bibelforskare är överens om att Markus är det äldsta evangeliet och att Matteus och Lukas utgår från detta, och att de b la lägger till berättelsen om Jesu födelse och det som kallas Bergspredikan respektive Slättpredikan. Särskilt Matteus, men även Lukas samlade Jesu ord till större tal, medan Markus har sådana kortare talsekvenser invävt i berättelsen, med undantag för det längre talet på Olivberget i kap 13. Denna samlade undervisning om den närmaste framtidene och vad som ska ske vid tidens slut, var centralt för alla tre evangelierna. Jesus förberedde sina lärjungar på vad som skulle ske efter hans död och uppståndelse.

 

Man utgår också från att det funnits en muntligt källa, kallad Q, som b la Matteus kan ha bidragit till. Han var ju en Jesu lärjunge, och i den tidens muntliga kultur var det självklart att memorera och bevara Jesu ord. Men det blev som sagt snart nödvändigt att skriva ner detta när församlingar grundades och ögonvittnena dog. Man hade alltså ett gemensamt stoff, men man disponerade det lite olika utifrån sina syften att nå olika grupper, betona och belysa olika saker. Evangelisterna har också eget material, vilket återigen styrker autenciteten i deras vittnesbörd. Om allt hade varit exakt lika in i detalj, skulle man misstänka att de pratat ihop sig innan och fabricerat en historia. Det ger tillsammans den bredd, höjd och djup åt Jesu liv, särskilt när vi betänker det Johannes beskriver i sitt evangelium.

 

 

Vidare menar man att Johannes Markus var son till den Maria i vars hus de kristna samlades, (Apg 12:12) . Han hade dels följt med Paulus på den första missionsresan,  dels tagit del av vad aposteln Petrus berättade så noga att han blev Petrus tolk (kyrkofadern Papias). I generationen efter apostlarna bekräftade man att Markus var författare och att evangeliet skrevs i Rom efter att Petrus och Paulus dött martyrdöden. Så han var mycket insatt och lämpad att skriva ner biografin över Jesu liv, han levde själv i den första församlingen i Jerusalem b la, var ute på missionsfältet och ska till sist ha grundat en församling i Nordafrika, Alexandria som blev ett viktigt centrum för den tidiga kyrkan. Den koptiska kyrkan i Egypten har därför  en hel del intressanta traditioner om Markus och hans gärning, som jag återkommer till i nästa del.

 

 

Han bevittnade själv  den mirakulösa befrielsen av Petrus ur fängelset. Det är en så underbar skildring att jag citerar hela. Som jag påpekade tidigare är det viktigt att läsa evangelierna utifrån Apostlagärningarnas bakgrund eftersom denna fantastiska bok just återger det som hände med apostlarna och den första församlingen efter Jesu himmelsfärd.
Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. 2 Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd.  3 När han såg att judarna gillade detta, fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. 4 Efter gripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. 5 Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom.
6 Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. 7 Plötsligt stod där en Herrens ängel, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: ”Skynda dig upp!” Då föll kedjorna från hans händer, 8 och ängeln sade till honom: ”Sätt på dig bältet och sandalerna.” Petrus gjorde så, och ängeln sade: ”Ta på dig manteln och följ mig.” 9 Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som hände genom ängeln var verkligt utan trodde att det var en syn han såg.
10 De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata, och plötsligt lämnade ängeln honom. 11 När Petrus blev sig själv igen sade han: ”Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig från Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig.”

När han nu insett vad som hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till Johannes som kallades Markus. Där var många samlade och bad. 13 Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rhode gick för att öppna. 14 När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon i stället för att öppna porten sprang in och berättade: ”Petrus står utanför porten!” 15 De sade till henne: ”Du är tokig!” Men hon försäkrade att det var så, och då sade de: ”Det är hans ängel.” 16 Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. 17 Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta, och så berättade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sade: ”Berätta det för Jakob och de andra bröderna.” Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats.

 

 

Bibeln censurerar aldrig människors svagheter, synder eller konflikter, varken i GT eller NT. Här kan vi läsa om en sådan konflikt. Det var Barnabas, (kusin till Markus) som var känd som en vis och försonlig man, som förökte mäkla, men när det inte gick for han vidare med Markus. Det är därför dessa texter är så trovärdiga. De handlar inte om att skönmåla, framställa människor och händelser på ett propagandistiskt sätt utan de säger som det är. Huvudfokus är hela tiden på Gud, och i Nya Testamentets fall, på Jesus Kristus, det han säger och gör. Lärjungarna framstår ofta i all sin mänskliga bräcklighet, vilket gör att vi kan identifiera oss med dem. De tjänade däremot en trofast, tålig, kärleksfull och stark Herre som trots detta anförtrodde dem sitt ord och sin andliga kraft.

 

Efter en tid sade Paulus till Barnabas: ”Vi borde resa tillbaka och besöka bröderna i alla städerna där vi predikat Herrens ord och se hur de har det.” 37 Barnabas ville då ta med Johannes som kallades Markus. 38 Men Paulus tyckte inte det var lämpligt att ta med sig den som hade övergett dem i Pamfylien och inte följt med dem i arbetet. 39 Konflikten blev så skarp att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern. 40 Paulus däremot valde Silas och gav sig iväg, sedan bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd. 41 Han reste genom Syrien och Kilikien och styrkte församlingarna.

 

Markus kan visserligen kallas reportern, berättaren bland de fyra, och språket är därför enkelt utan komplicerade meningar, men han har en genomtänkt struktur på materialet.  Evangeliet kan delas upp i några stora delar. Den skildrar Jesu offentliga tjänst med början i de förberedande händelserna, verksamheten i Galiléen med de många kraftgärningarna och under Jesus utför när han vandrar genom byarna och förkunnar evangeliet, vägen till Jerusalem, processen som ledde fram till domen mot Jesus, hans lidande som kulminerade på korset, och uppståndelsen. Markus har ett slut som många bibelforskare menar är ett senare tillägg. Evangeliet slutar annars så här:

 

När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor, och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt den första veckodagen kom de till graven när solen gick upp. 3 De sade till varandra: ”Vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?”
4 Men när de lyfte blicken, fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. 5 De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev förskräckta. 6 Men han sade till dem: ”Var inte förskräckta! Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han har uppstått, han är inte här! Se, här är platsen där de lade honom. 7 Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, så som han har sagt er.”
8 Då gick de ut och flydde från graven, fyllda av bävan och bestörtning. Och de sade ingenting till någon, eftersom de var rädda.
Det skulle stämma överens med hur Markus återger lärjungarnas reaktioner och beteende. Han drog sig inte för realistiska beskrivningar.  Det gäller även när han berättar om Jesu känslor i vissa sistuationer.  Men med tillägget slutar det så här:
När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Magdalena, som han hade befriat från sju onda andar. 10 Hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. 11 Men när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det.
12 Sedan visade han sig i en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. 13 De gick också och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda.
14 Till slut visade han sig för de elva när de låg till bords, och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. 15 Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. 16 Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. 17 Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. 18 De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska.”
19 När Herren Jesus hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida.
20 Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Han skrev för icke-judar, eftersom han ofta förklarar judiska seder som dessa inte visste mycket om. Därför såg han det inte som nödvändigt att återge Jesu judiska släkthistoria.

 

 

Författare: gunjk

Några av mina stora intressen är att studera Bibeln, tänka över den kristna tron och skriva. Det kommer till olika uttryck här på min hemsida alefochomega.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: