Bön inför Pingsten.

Här ska jag alltså inte skriva om pingsten eller den helige Ande, vilket jag har gjort i flera inlägg, utan be en bön. Det är viktigt att veta vad Bibeln lär om Anden, men lika viktigt att erfara hans närvaro. Guds rike består inte i ord utan i kraft, som Paulus skrev (1 Kor 4 ). Guds Ande verkar där Jesus är i centrum som den korsfäste och uppståndne Herren och Frälsaren, för att vittna om honom i våra liv idag, förhärliga honom. Anden söker inte uppmärksamhet för sig själv, utan pekar alltid på Jesus. Anden är ett med Fadern och Sonen och kallas b la Faderns Ande, Sonens, Kristi Ande. För oss är han Hjälparen, Tröstaren, och b la nådens, sanningens, uppenbarelsens, härlighetens, bönens, barnaskapets, kraftens, helighetens, reningens, livets, Ande.

Den utlovade Frälsaren, Jesus Kristus, hade Anden i fullt mått.

Jesaja 11:2 Över honom skall Herrens Ande vila ,

Anden med vishet och förstånd,

Anden med råd och styrka,

Anden med kunskap och fruktan för Herren.

Anden ger liv åt Guds ord och är vår Hjälpare, utan honom kan vi inte leva som kristna. När Fadern och Sonen är viktigast för oss hjälper Anden oss att tillbe, be, tjäna och leva i Guds fullhet. Anden är ju Guds närvaro i våra hjärtan och i församlingen i dag. Utan honom finns inget liv från Gud, då är kristen tro en lära och Bibelns ord förblir bara ord på papper.

Därför vill jag be denna bön inför pingsten att vi ska erfara hans närvaro personligt, och att även de som ännu inte tillhör Gud genom omvändelse och pånyttfödelse, av Anden ska dras till Jesus och bekänna honom som Herre. Be gärna du också och lägg till det Gud lägger på ditt hjärta att be.

Himmelske Fader, tack för allt du är och gör. Vi tillber, lovar och ärar dig. Tack att du utgav din egen Son för vår frälsning, tack att han dog och uppstod för att vi skulle få liv i honom. Tack Gud, att du sände den helige Ande efter Jesu himmelsfärd och att du själv därför kan bo i våra hjärtan. Jag ber att vi ska förstå vårt totala beroende av dig varje dag och vara öppna för dig, så du kan leda oss efter Faderns vilja. Vi behöver erfara att du fyller oss i vår brustenhet, svaghet, ovisshet och nöd. VI ber om kraft att vittna och tjäna dig, men också om nåd att förbli i Kristus, bevara tron genom lidande och prövning. Tack att du gör Jesus levande för oss, och Bibelns ord. Tack för att ditt rike är rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande. Din glädje, frid, tröst och nåd bär oss genom allt. Du är trofast och lämnar oss inte.

Vi ber i enlighet med ditt ord, att strömmar av levande vatten ska flyta fram ur vårt innnersta. Tack Jesus att vi får komma till dig och dricka oss otörstiga. Alla våra källor är i dig

Joh 7 :37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon är törstig, kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, som Skriften säger ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Joh 4:13 Jesus svarade henne: ”Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. 14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv.

Jesaja 12: Se, Gud är min frälsning,jag är trygg och inte rädd,för Herren Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning.”3 Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor.

Helige Ande, som i skapelsens begynnelse svävade över vattnet, och gav liv till allt, kom och skapa ditt liv i oss och ditt folk.

Du som är Helighetens Ande, kom med den eld som renar från allt som är främmande för Gud i oss.

Herre Jesus, tänd den hängivenhetens och överlåtelsens eld som ledde dig själv att göra Guds vilja till det yttersta i oss. Hjälp oss att tjäna Fadern i samma Andens kraft.

Vi ber dig Fader i Jesu namn, låt väckelsens vind blåsa över församlingen och världen, så att alla blir berörda av den helige Ande och söker dig. Hjälp människor att komam till tro på sin Frälsare Jesus och ge sig själva helt till honom.

Tack, Helige Ande att du leder oss rätt på vårt livs väg, och att du bevarar alla troende i sanningen. Du lär oss skilja mellan det som är rätt som och kommer från dig, och all främmande andlighet som vill bedra och vilseföra.

Vi ber att du rustar ditt folk med dina gåvor så att människor blir helade, befriade och styrkta i tron och Jesus förhärligas och får all ära. Tack för de tjänstegåvor du insatt i din församling. Vi ber för dem att de ska vara ledda av din Ande och få allt de behöver för att tjäna dig (1 Kor 12).

Vi ber särskilt som vanligt för alla kristna som lider för sin tro och som måste ge sitt liv för Jesu namns skull. Var med dem på ett särskilt sätt i nöden och döden.

Vi ber för alla med makt och ansvar att de ska vilja göra det som är rätt, sant och gott för sina folk som de är satta att leda.

Gode Gud, förbarma dig över alla som lider under pandemin, i krig, konflikter, förtryck, under orättvisor, fattigdom. Sänd din Ande över denna lidande värld, med tro, hopp och kärlek, med kraft att förändra till det bättre, med lindring och läkedom, med förlåtelse och nåd.

Till sist, välsignar vi Israel och önskar Jerusalem frid. Förbarma dig över alla som drabbats av våldet, låt fred och försoning komma enligt din vilja och plan.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande

så som det var i begynnelsen, nu är, och skall vara

från evighet till evighet. Amen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.