Att leva av Guds ord. 1

 

 

unnamed

 

 

Här reflekterar jag över hur Jesus själv förhöll sig till Guds ord i den heliga Skrift.  

 

 

Citatet ovan kommer från frestelseberättelsen i Matteus evangelium, där Jesus efter sitt dop i Jordanfloden och innan han började sin offentliga tjänst, leddes ut i öknen av Anden för att prövas. Här ser vi hur Jesus agerade när han frestades av satan under sin 40 dagars fasta. Det finns en underliggande parallell till hur de första människorna prövades i sin tro och lydnad till Gud, och som som inte ens under gynnsamma omständigheter kunde stå fast i trons lydnad till sin Skapares ord. Jesus framställs ju som den andre Adam hos Paulus,  som var lydig sin Fader och hans vilja, ända till döden på korset, till skillnad mot den förste Adam, människan, som var olydig och trolös.

 

Tankarna går också till Israels folk och deras 40 år långa vandring genom öknen, en väg som egentligen inte skulle tagit så lång tid. Gud ville pröva dem och se om de höll fast vid hans ord efter att de sett de stora kraftgärningarna han gjorde för att befria  dem från slaveriet i Egypten. 

 

I Matteusevangeliet, som särskilt riktade sig till judar,  framställs Jesus som den nye Moses som under svåra omständigheter av prövning och satanisk attack, ändå  står fast i lydnad till Gud.  Därför fullbordade han alla profetior om den kommande Messias, som skulle bringa evangeliet, det nya förbundets ord till folket. Han är en förebild, eller själva uppfyllelsen av Guds vilja för Människan från begynnelsen, att älska och tjäna honom, leva av hans ord och i hans härlighets kraft.

 

Det är klart från många bibelställen att Jesus såg sig och sin uppgift utifrån Skrifterna, GT, och att han var sänd för att uppfylla dem. Det finns så många verser att jag inte kan ta med alla, men se t ex  Matt 5:17.18, Luk 4:14-21,  24: 13-22, Joh 5:31-46. 

 

 

Men prövning verkar vara oundviklig för alla, även för oss.. 

 

 

Här är texten från Matteus evangelium:
 
 
Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. 2 När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. 3 Då kom frestaren fram och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd.” 4 Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”
5 Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön 6 och sade: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han ska befalla sina änglar, och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten.” 7 Jesus sade till honom: ”Det står också skrivet: Du ska inte fresta Herren din Gud.”
8 Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet, 9 och han sade till honom: ”Allt detta ska jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.” 10 Då sade Jesus till honom: ”Gå bort, Satan! Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna.”
11 Då lämnade djävulen honom, och änglar kom fram och betjänade honom.
 
 
 
 
 
Här är  texten från Lukas evangelium:
 
Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och leddes av Anden omkring i öknen2 där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var slut blev han hungrig. 3 Då sade djävulen till honom: ”Om du är Guds Son, så befall den här stenen att bli bröd.” 4 Jesus svarade honom: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.
 
5 Då tog djävulen med honom högt upp och visade honom för ett ögonblick världens alla riken, 6 och djävulen sade: ”Dig ska jag ge all denna makt och deras härlighet, för den är överlämnad åt mig och jag ger den till vem jag vill. 7 Så om du tillber mig, blir allt ditt.” 8 Jesus svarade: ”Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna.”
 
9 Sedan tog djävulen med honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens krön och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner härifrån! 10 Det står ju skrivet: Han ska befalla sina änglar att bevara dig, 11 och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten.”12 Jesus svarade honom: ”Det är sagt: Du ska inte fresta Herren din Gud. 
13 När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid.
 
 
 
 
+++
 
 
 
 
Jesus var fullkomlig människa och fullkomlig Gud, och hur det är möjligt kommer vi aldrig att fullt förstå. Det har inte funnits och kommer aldrig att finnas någon som Jesus,  samtidigt Gud och människa på ett fullkomligt . Teologer har försökt reda ut hur Jesu personlighet var sammansatt, men det är och förblir ett mysterium. Vi får förhålla oss till detta  i tro, tillbedjan och tacksam förundran. Vi prisar Gud för hans visdom och outrannsakliga storhet när han verkade i sin Son under hans tid på jorden. Vad vi kan förstå av de nytestamentliga texterna är att Jesus inte utnyttjade  sin gudomliga makt och härlighet under sitt jordeliv,  och att han erfor allt som en verklig människa, lidandet, förkastelsen.
 
 
 
 
 
 
Var så till sinnes som Kristus Jesus var:
 

6 Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte,

7 utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik.

När han till det yttre hade blivit som en människa, 8 ödmjukade han sig

och blev lydig ända till döden –döden på korset.

 

9 Därför har Gud också upphöjt honom över allting

och gett honom namnet över alla namn,

10 för att i Jesu namn alla knän ska böjas,

i himlen och på jorden och under jorden,

11 och alla tungor bekänna

att Jesus Kristus är Herren,

Gud Fadern till ära.

 
 
Samtidigt erfor han enligt egna ord mättnaden i att uppfylla Guds vilja och sin kallelse att göra Guds vilja och utbreda Guds rike bland människorna genom att bota, befria, förkunna och undervisa människorna om sin Fader. Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk (Joh 4:34)
 
 
 
 
+++
 
 
 
 
När Jesus blev prövad och frestad i öknen var han underkastad samma villkor som vi , att lida och prövas i den här världen men ändå hålla oss till Guds ord i alla situationer. Han citerade särskilt verser från Femte Mosebok när satan attackerade honom, och använde inte sin gudomliga makt att näpsa honom på stället. Jesus var som sann människa  utlämnad åt andra människor, det religiösa ledarskapet, de romerska makthavarna, folkets attityd, lärjungarnas oförmåga att förstå honom, och även sataniska attacker. Han fick naturligtvis all kraft, all hjälp från sin Fader, men likafullt erfor han lidandet i konfrontationen med människor som var ovilliga att lyssna, omvända sig, och till sist i sitt offer på korset för vår skull. Han tog all synd på sig, ”blev gjord till synd, som Paulus uttryckte det, och för den ende rene, helige och fullkomliga människan Jesus måste det ha varit ett ohyggligt lidande. Men han älskade och betjänade till det yttersta, driven av samma kärlek och lydnad till Gud varje stund av sitt liv.
 
 
Hebreerbrevet: Trots att han var Son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. 9 När han sedan var fullkomnad blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom, 10 av Gud kallad överstepräst på samma sätt som Melkisedek.
 
 
 
Därför står han själv s a s under Guds ord i Skriften här, han använder det som vapen mot den onde. Det är en stor tröst och uppmuntran för oss, att själva hålla ut i tron och bekännelsen under prövning och frestelse. Guds ord är vårt vapen, som det var för Jesus själv. Det är de villkor vi lever under i den här i världen, och ingen av oss undslipper lidande och konfrontationer.
 
 
 
 
 

Som vi ser inledde djävulen med att säga ”Om du är Guds Son, så…”. Gud hade ju precis bekräftat att Jesus var Hans Son vid dopet. Det är så han arbetar, med att ifrågasätta och förneka det Gud sagt. Här försöka han driva Jesus till att använda sin makt att skapa bröd av stenarna. Det skedde säkert mot slutet av den långa fastan när Jesus var utmattad av hunger. Men Jesus hade full kontroll över sina fysiska behov och lät inte detta för ett ögonblick rubba hans föresats att lyda sin Fader.

Nästa frestelse visar att satan känner till bibelord, men inte hur de rätt ska användas. Han vill få Jesus att bevisa sin makt, något Jesus tillbakavisar med ett annat bibelord som är relevant i sammanhanget. Det är lärorikt för oss, att Skriftens ord inte kan användas hur som helst, inte ens för att få vår vilja att ske. Vi måste hela tiden vara underställda Guds auktoritet för att rätt kunna bruka hans ord, i rätt situation och sammanhang.

Den sista frestelsen visar djävulens enorma fräckhet, att försöka få Guds Son att falla ner och tillbe honom i utbyte mot att få alla världens riken och deras härlighet. Man kan fråga sig om han ljög eller talade sanning här, hade han verkligen fått dem överlämnade till sig? Kan Lögnaren tala sanning någon gång, i det här fallet återge fakta på ett korrekt sätt? Det är en stor fråga som jag återkommer till.

Jesus sade i alla fall inte att han skrävlade och ljög utan svarade återigen med Skriftens ord, men hade säkert fått nog av hans fräckhet och befallde honom med sin makt och myndighet att lämna honom, vilket skedde.

Jesus visste att han skulle få alla världens rike och bli Herre över dem alla, men i Guds tid och på rätt sätt.

Det finns som sagt många lärdomar vi kan dra från denna händelse i Jesu liv, som styrker och uppmuntrar oss att stå fast i trons lydnad till vår Herre och Gud. Han hjälper oss att göra det!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.