Månadens reflektioner-april. Tillhörighet och gudsfruktan.

 

 

hördalens natur

 

 

Människans själva existens har alltid varit avhängig av hennes tillhörighet till en familj för överlevnad, uppväxt och fostran. Det lilla barnet klarar sig inte utan föräldrars eller andra vuxnas omsorg. Det är så självklart. Lika viktigt är det för den själsliga hälsan och balansen att en individ inlemmas och ingår i sammanhang som präglas av gemenskap. Vi är skapade för relationer och utan dem vet vi inte vilka vi är. Det stämmer på ett rent allmänmänskligt plan, men kan även tillämpas på ett andligt plan. Som troende tillhör vi alla ett större sammanhang, det största tänkbara, Guds rike! Där har vi vår djupaste identitet och i ljuset av Faderns kärlek till oss alla kan vi också bekräfta varandras djupaste identitet.

 

 Är Gud vår Fader och alla hans barn våra syskon? Tillhör vi Guds folk ? Då är vi aldrig ensamma och utan mening och mål. Våra förböner och praktiska insatser behövs. Vi bär andra i bön, och vi blir burna, vi bistår andra och får själva ta emot hjälp. Det är värdefullt att ha en tillhörighet och samhörighet som är större och djupare än några jordiska band. Gud själv har gjort oss till sina barn , nu i tiden och i evighet. Vi tillhör honom och har därför så många syskon över hela världen. Det finns en särskild plats för var och tillsammans är vi Guds folk.

 

Efes 2: Genom honom (Jesus)  har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.
19 Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. 20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 21 I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren, 22 och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom Anden.
 

 

Vi människor lever i, genom och av språket. Genom att relatera till människor i vår närhet, höra och se, bygger vi upp vårt ordförråd och kan kommunicera mer och mer.  Vi skapar samtidigt en egen inre värld av tankar, känslor, minnen och föreställningar.  Barn lär sig otroligt mycket de första åren när de erövrar verkligheten omkring sig och blir en del av den, och vi växer alla hela livet genom att fortsätta vara nyfikna och lära oss nya saker.

Att vara människa är att leva i relation och i språk. Utan detta utarmas man som människa.

Vi växer in i språket som redan finns runt omkring oss, i familj, släkt, samhälle, kulturella och andliga sammanhang. Vi blir verkligen till som självständiga människor när vi gradvis erövrar språket. 

 

Det är på samma sätt när vi som pånyttfödda växer upp i Guds familj med ett nytt sätt att tänka, nya referensramar. Vi relaterar till det skrivna  ordet som finns i Bibeln och till hur Guds ord förstås och tolkas idag. Vi tillägnar oss nya prioriteringar och värderingar, nya beteenden och vanor. Vi växer in i ett befintligt kristet sammanhang, en kultur i kyrka och församling som har djupa rötter i tid och historia. Vi delar språket som berättar för oss om Gud själv, och därmed ett sätt att förstå verkligheten som är större än oss själva.

 

+++

 

Vad är gudsfruktan?

 

Den som fruktar Gud erkänner med bävan att Gud är den  Evige, Helige och upphöjde Herren, Skaparen, Frälsaren, Domaren, och att vi är beroende av honom, som de svaga och dödliga skapade varelser vi är. 

 

Sann gudsfruktan består också i odelad kärlek till Gud, att älska honom så mycket att man inte vill vara ohörsam,  inte vill ”bedröva den Helige Ande”. Det handlar om att erkänna hans fulla auktoritet i ödmjukhet och böja sig under hans ord i villighet att höra och göra det. Den som fruktar Gud hoppas på honom, förlitar sig endast på honom, förtröstar på honom och lever i vördnad, lovprisning och tillbedjan inför honom. Gud är det viktigaste, Han är i centrum, inte ,man själv eller något annat.Man väljer att tro på och följa Gud även när människor säger emot och motarbetar en.

Sann gudsfruktan löser från människofruktan, man vill hellre behaga Gud än människor och bryr sig mer om Hans ord än människors åsikter. 

 

Några bibelord:

Ps 33:18: ”Se, Herrens ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som hoppas på hans nåd”.

1 Tim 4:8 ”Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på allt sätt, för den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande.”

2 Petr 1:3 ”Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och ära. 

+++

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.