Det börjar med en tanke. 3

Hur påverkar lögnen oss? Vi är ju skapade för att leva i sanningen så därför är den en oerhört förstörande makt, både på en rent personlig nivå och en kollektiv. Nu menar jag inte små vita lögner vi alla säger till någon för att inte såra om banala ting, eller att vi ibland avstår från att säga hela sanningen i vissa situationer, som ändå inte skulle ändra faktum. Vi gör det återigen av omsorg om andra. Här handlar det istället om vår inställning till sanningen om oss själva, om Gud utifrån ett bibliskt perspektiv, något som påverkar hela vår personlighet  .

Det finns olika sätt att förstå vad innebär betyder i olika kontexter, som jag inte går in på här, vetenskapligt, filosofiskt, praktiskt, vardagligt osv. För att ge exempel på detta det länkar jag till denna artikel som ger en bra överblick och sammanfattning, skriven av Bength Gustafson, lärare, pastor, teolog.  https://svenskapologetik.wordpress.com/2019/02/06/varfor-just-kristen-sanning-del-2/.

Jag kan också rekommendera Krister Renard, pensionerad lärare i matematik och fysik. Här finns en bra föreläsning https://www.youtube.com/watch?v=zI8Zc2fX2gw. Hans hemsida är också läsvärd. Där kan man läsa om vetenskap och kristen tro på ett klargörande sätt.

+++

Paulus har som redan omnämnts i tidigare inlägg mycket att lära oss om detta. Här ska jag titta på hans första kapitel i Romarbrevet, där han som jag förstår det beskriver människans och hela mänsklighetens väg från kunskap om den ende sanne Guden, Skapare, till avguderi och tillbedjan av det skapade, vilket i sin tur leder till mäniskans förfall. När man vänder sig bort från Skaparen och tillber det skapade förlorar man sin ställning som Guds avbild i renhet och höghet, till att bli lik det man tillber, de skapade tingen, de falska gudarna.

Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

Psaltarpsalmen 19 uttrycker det så här:

Himlarna vittnar

om Guds härlighet,

imlavalvet förkunnar

hans händers verk.

3 Dag berättar för dag,

natt ger kunskap till natt,

4 utan tal och utan ord,

utan att man hör deras röst.

5 Deras röst  når ut över hela jorden,

deras ord till världens ände.

Detta är starka ord, som man får reflektera en hel del över. Men det handlar alltså om ett aktivt agerande, om att undertrycka sanningen, inte enbart förhålla sig  passivt likgiltig eller öppet intresserad med en vilja att ändra sig. Enligt Paulus är människan utan ursäkt för hon kan redan av hans verk i skapelsen veta att Gud är skaparen. Den uppenbarelse om hans osynliga egenskaper, eviga makt och gudomliga natur syns och kan uppfattas om man vill.

Paulus går sedan ännu längre när han hävdar att de inte prisade eller tackade Gud, trots att de kände till Gud. Den bibliska tanken är ju att de första människorna fick kunskap om Gud, men valde att undertrycka den sanningen och gå sin egen väg. Därigenom blev de förblindade av falska föreställnigar så att mörkret kom över deras oförståndiga hjärtan.

Gud hade ju sina vittnen från tidernas begynnelse och Bibeln berättar att kunskapen om den sanne Guden bevarades och efterlevdes av en del gudfruktiga människor. En man som Henok, som levde ett exeptionellt liv i gemenskap med Gud och togs direkt hem till Herren utan att dö, måste ha varit känd. Melkisedek är en annan, som bodde i Salem (senare Jerusalem) och var präst åt Gud den Högste långt före Abraham.  Noa blev också ett tecken för sin samtid.

Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan22 De påstod att de var visa, men de blev dårar 23 och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra✱. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.

Det finns ingen möjlighet att tidsbestämma denna process rent historiskt. Denna text är en beskrivning av människans förfall till avguderi, synd, som har sin rot i hennes ovilja att erkänna det uppenbara, det man kan veta om Gud i skapelsen, att tacka och prisa sin Skapare. Det handlar om det fördärvliga människohjärtat som inte vill tillbe och lyda sin Skapare utan istället böjer sig för avgudar. Denna andliga otrohet mot Gud får konsekvenser rent konkret  i människans synd, vilket beskrivs i de följanbde verserna.

Det är alltså ett medvetet uppror mot Gud, mot det man vet om honom, som präglas av otacksamhet, brist på ödmjukhet och kärlek till sanningen, samt att egenmäktigt sätta sig själv i centrum och tillbe olika slags avgudar. Det finns många sådana, inte bara av trä, sten osv utan mer osynliga.  Så här sade Luther om vad en avgud är: »Din Gud kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av och som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Att ha en Gud är alltså inget annat än att av hjärtat förtrösta och tro på den eller det som man sätter högst i tillvaron. Som jag ofta har sagt är det bara våra hjärtans förtröstan och tro som avgör vad vi har för Gud eller avgud«

Förtröstar vi på vår egen kraft, våra pengar och materiella ting, tankesystem?

+++

Det finns ett exempel i Apg 7 på hur t o m Guds utvalda folk faller för denna frestelse. Dessa verser är från Stefanus tal innan han stenas till döds för sin tro på Jesus som den förste martyren. Han var diakon i den första församlingen och en man fylld av ”tro och den helige Ande,  och ”nåd och kraft som gjorde stora under och tecken bland folket”.  Han går igenom historien och riktar hård kritik mot de religiösa ledarna. De är lika hårdnackade som sina förfäder, vilket han ger flera exempel på.  Herren hade befriat dem från slaveriet i Egypten genom stora tecken och under, men de glömde snabbt bort detta när de befann sig i öknen.

Det intressanta är att den rent konkreta situationen som bestod i folkets tillbedjan av guldkalven föregicks av en inre process, där egentligen all olydnad och allt avfall startar: i härtat. De ville vända tillbaka till Egypten i sina tankar, längtade absurt nog tillbaka till slaveriet där de åtminstone fick fisk, gurkor, meloner, rödlök, purjolök och vitlök !. De befann sig ju i prövningens stund när Guds utvalde ledare Mose var uppe på berget inför Herren för att motta lagen och budorden. De klarade inte av att vänta utan började klaga och krävde sedan av Mose bror Aron att göra en avgudafigur, i form av guldkalv. De omgivande folken tillbad många olika gudar och denna var en symbol för styrka och fruktbarhet.

Men våra fäder ville inte lyda honom. De avvisade honom och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten40 De sade till Aron: Gör oss gudar som kan gå framför oss! Vad som hänt med den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. 41 Och de gjorde vid den tiden en kalv, och de bar fram offer åt avguden och gladde sig över sina händers verk. 42 Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, som det står skrivet i profeternas bok: Var det åt mig ni bar fram slaktoffer och matoffer under de fyrtio åren i öknen, ni av Israels hus? 43 Ni bar Moloks tält och er gud Refans✱ stjärna, de bilder ni gjort för att tillbe. Men jag ska föra bort er i fångenskap bortom Babylon.

När de vände sig bort från Gud, vände sig Gud bort från dem och utlämnade dem till avgudadyrkan. Det är samma tanke och formulering som vi mötte hos Paulus. Han kände naturligtvis till detta från 2:a Moseboken. N

Den viktiga lärdomen är återigen att allt börjar i sinnet i hjärtat, och den djupt rotade oviljan hos oss syndiga människor att älska och tillbe Gud allena och inte förtrösta på något skapat. Det är mer än en ovilja, det är en oförmåga att göra det. Därför behöver vi bli befriade, frälsta från våra förvridna perspektiv till att sätta Gud först och främst. Vad som sker när människan vänder sig från Gud, blir hon samtidigt öppen och mottaglig för avguderi och andligt bedrägeri.

+++

Sanningen borde vara det viktigaste för oss , för som Jesus själv sade är det den som befriar oss. Han själv är ju Sanningen och därför har vår relation till sanningen direkt med personen Jesus att göra, med Gud själv.

Mer om detta i nästa inlägg!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.