Det börjar med en tanke. 2

 

 

Så här ser vår hjärna ut!   ”Hur hänger hjärnans olika delar i hop? Timothy Behrens använder avancerad magnetkamerateknik för att få svaret. Nu prisas han med Lennart Nilsson Award 2014.” Ur Ny Teknik.

 

 

 

 

 

Ni kanske känner igen det här citatet? ”Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Så en vana och du skördar en karaktär. Så en karaktär och du skördar ett öde.” (Charles Reade, brittisk författare).

 

Det är många filosofer och religiösa företrädare som sökt formulera råd och regler för hur man ska hantera och kontrollera tankelivet. Det handlar om att lära känna sig själv, att lära sig självbehärskning och att tänka och agera rationellt. Det finns många fina levnadsråd, mänsklig klokhet och livsvisdom att ta del av.

 

 

Vi är ju i hög grad det vi tänker. Som vi tänker, agerar vi, även om vi ofta påverkas av mer eller mindre primitiva reaktioner som svar på andras ord och gärningar.  Sinnesintryck och känslor, vanemässiga mönster spelar också en stor roll. Det är omöjligt att dela upp den komplicerade process som pågår i vår inre värld  i form av känslor, förnuft, vilja, samvete, minnen och överordnad livsåskådning, vilket formar tankar och förhållningssätt som leder till konkreta ord och handlingar. Men det  är hur som helst nyttigt att försöka betrakta sig själv lite utifrån och lära sig mer om hur vi reagerar, tänker och agerar, vad det beror på och vad som får oss att agera på det sätt vi gör. Många forskare menar att det till stor del är omedvetna processer som styr vårt beteende.

 

Det pågår en livlig debatt bland neurologer, filosofer, psykologer och biologer om hur hjärnas funktioner och medvetandet är relaterade och fungerar. Frågan om ” själen” är också kontroversiell. Det är omöjligt att gå in på det här.

 

 

+++

 

 

 

 

Bibeln är som alltid vår bästa resurs när det gäller att förstå oss själva. Den rymmer inte bara mänsklig livsvisdom utan hänvisar oss också till Gud själv med vars hjälp vi kan förvandla vårt tankeliv. Han själv har ju både den rätta diagnosen på våra problem och lösningen på  dem. Gud som skapat oss vet vad vi behöver för att fungera på bästa sätt, att leva i gemenskap med honom själv, i inre harmoni med oss själva, och i en försonlig attityd gentemot andra.

 

 

Paulus uttryckte detta i 1 Tess 5: fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. 24 Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk. 

 

Paulus skriver vidare i Filipperbrevet 4:

 

Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant9 Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er.
Guds frid, hans SHALOM,  är alltså en verksam kraft för oss troende. Mer om det i nästa del.
+++

Men först lite mer om Guds diagnos på de människor som ännu inte tillhör honom.

 

Efesierbrevet 4Därför säger jag detta och varnar er i Herren: lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, 18 deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan19 Avtrubbade kastar de sig ut i orgier och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog.
20 Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. 21 Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. 22 Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. 23 Låt er förnyas till ande och sinne 24 och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.

 

 

Det är hårda omdömen… Det har ju bevisligen funnits både moraliskt högstående och kloka mäniskor som försökt leva ett bra liv. Men nyckelversen här måste vara att ”de är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan.” 

 

Det grekiska ordet för okunniga är ἄγνοια (agnoia),  betyder att de saknar kunskap om Gud, vilket kan bero på att man inte hört om Gud, eller att när man hört evangeliet, inte velat tro och ta emot Jesus som Herre. Det beror i sin tur på det djupare problemet med alla människor, att man är förhärdad i sina hjärtan, dvs stolt, högmodig och ovillig att ödmjuka sig och erkänna sanningen om sig själv. Därför är man främmande för livet i Gud.. Det är bara en ödmjuk och sanningsälskande människa som kan ta emot nåd, förlåtelse och frälsning från Gud

 

 

Hur filosofisk, förnuftig, klok  och religiös en människa än är kan hon inte förstå sanningen om vem Gud är. En oandlig, själisk människa leds och domineras enbart av sitt intellekt, sina känslor och sin vilja och försöker nå det gudomliga via sin själ. Det är bara den av Guds Ande pånyttfödda människan som kan förstå den andliga verklighet som Gud är. Den som tror på Jesus får rätten att kallas Guds barn och lär känna sin himmelske Fader. Att leva som en andlig människa med fötterna på jorden och med ett sinne som förnyas av Guds ord och den helige Ande, är att verkligen bli sig själv. Sanningen om vem Gud är och vilka vi verkligen är i förhållande till honom befriar oss på djupet. Mer om det längre fram.

 

 

Men som Skriften säger: Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. 10 Gud har uppenbarat det för oss genom sin Ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds Ande.
12 Men vi har inte fått världens ande utan Anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud. 13 Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som Anden lär oss, när vi förklarar andliga ting med andliga ord✱. 14 En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan däremot kan bedöma allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. 16 För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne.

 

+++

 

 

 

 

Man var naturligtvis medveten om detta i det gamla förbundet och profeten Jesaja formulerade det så här:

 

Jes 55: Den ogudaktige ska lämna sin väg, den orättfärdige sina tankar

och vända om till Herren, så ska han förbarma sig

över honom, och till vår Gud, för han vill gärna förlåta.

8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar,

säger Herren. 9 Nej, liksom himlen är högre än jorden,

så är mina vägar högre än era vägaroch mina tankar högre än era tankar.

 

Fortsättning följer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.