Lovsången i Uppenbarelseboken. 2

 

 

                

 

 

 

 

I kap 5 läser vi om en av de avgörande vändpunkterna i Uppenbarelseboken , som rent faktiskt sätter igång den sista tidens händelsekedja. I och med att sigillen börjar brytas går historien in i ett dramatiskt skede, som tidigare aldrig skådats. Den ende med makt och rätt att öppna dessa förseglade sigill, som innehöll uppenbarelsen om vad som skulle ske, var Jesus Kristus själv. ”Se, lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill.” (v 5.)

Det finns olika meningar om vad det är för slags bokrulle , men av texten framgår det ganska tydligt varför endast Jesus kunde bryta sigillen ett efter ett: Han hade med sitt eget liv, sitt blod, utgjutet på korset, friköpt hela skapelsen från satans välde. Det är ett ”juridiskt” dokument som har med ägande-och bestämmanderätt att göra.

 

 

Tiden var inne för Guds domshandlingar när den serie av händelser började rullas upp som måste ske Jesu återkomst till jorden. Jesus kommer tillbaka för att upprätta sitt rike, slänga ut ockupationsmakterna som förstört Guds skapelse. Han tar då tillbaka äganderätten över jorden, ja hela skapelsen, eftersom han betalat priset för dess befrielse med sitt eget blod. Man kan säga att den varit ockuperad sedan de första människornas uppror mot Gud, då synden och döden, ondskan och lidandet fick ett förödande inflytande. Gud har naturligtvis hela tiden haft full kontroll och i sin godhet, nåd och försyn verkat för att hjälpa sina människobarn. Detta särskilt i Guds mirakulösa inbrytning i människosläktet genom Sonens människoblivande. Jesus kom in i världen med Guds rike helt påtagligt, så tydligt det någonsin kunde bli, när Jesus undervisade, botade, dog på korset och uppstod från de döda.

 

 

Detta är historiens centrum, den största händelse som ägt rum i vår värld. Därför centreras all lovsång kring Jesus, Guds lamm som tar bort världens synder, och som samtidigt är Lejonet av Juda, segerfursten. Bildspråket är rikt här och i boken i stort, det är en förutsättning för att kunna beskriva den andliga verkligheten, Guds rike. Samtidigt är hänvisningarna till Gamla Testamentet många, men det skulle kräva en eget inlägg för att redogöra för hur Johannes använder Skrifterna när han ska beskriva det han ser i den himmelska visionen.

 

Jesus har den Helige Ande i fullt mått, han tillbes tillsammans med Gud Fadern, han är den förste och siste, den levande Herren över allt. V 10 innehåller en mäktig utsaga om oss Gud gjort oss som hans folk ( i enlighet med flera profetior i GT ) till ett konungadöme, att vara Guds präster och regera med honom. Jag återkommer till detta längre fram.

 

Denna mäktiga lovprisning  till Gud och Lammet pågår ständigt i det himmelska, och varje gång vi lyfter vår röst för att prisa Herren deltar vi i denna tillbedjan tillsammans med alla en oräknelig skara av troende genom årtusendena.

 

 

6 Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett Lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn  och sju ögon – de sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden. 7 Och Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. 8 Och när det tog bokrullen, föll de fyra väsendena och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse, som är de heligas böner.

 

Du är värdig att ta bokrullen (ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον)

och bryta dess sigill, (καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ,)

ty du har blivit slaktad, (ὅτι ἐσφάγης)

och med ditt blod

har du åt Gud köpt människor (ἠγόρασας τῷ θεῷ ἐν τῷ αἵματι σου)

av alla stammar och språk,

folk och folkslag.

(ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ

ἔθνους)

 

10 Du har gjort dem

till ett konungadöme ( βασιλείαν)

till präster åt vår Gud,

och de skall regera på jorden.” (βασιλεύσουσιν)

 

11 Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. 12 Och de sade med hög röst:

 

Lammet, som blev slaktat,

är värdigt att ta emot

makten, rikedomen och visheten,

kraften och äran,

härligheten och tacksägelsen.”

 

13 Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga:

”Honom som sitter på tronen,

honom och Lammet,

tillhör tacksägelsen och priset,

äran och makten

i evigheternas evigheter.”

14 Och de fyra väsendena sade: ”Amen”. Och de äldste föll ner och tillbad.”

 

ἄξιον ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν

τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν

καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν. 13 καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης  καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα ἤκουσα λέγοντας·

τῷ καθημένῳ ἐπὶ |τῷ θρονῷ| καὶ τῷ

ἀρνίῳ

ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 14 καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα ἔλεγον· ἀμήν. καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν.

 

 

 

Centralpanån, ”Tillbedjan av Lammet” som ingår i det berömda altarskåpet i Gent, Belgien.

De fantastiska målningarna utfördes mellan år 1420 och 1432 av  Jan och Hubert van Eyck.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.