Sakarias, Elisabet och Johannes Döparen.

 

 

 

 

 

 

Jag ska skriva lite om människorna som var med vid tiden för Jesu födelse. Gud hade ju under mycket lång tid förberett allt inför sin Sons födelse och verkade nu direkt i huvudpersonernas liv. Evangelisten Lukas berättar om några av dem. Hans evangelium är viktigt eftersom det förser oss med unik information om händelserna. 

Kap 1 möter vi prästen Sakarias och hans hustru Elisabet av Arons släkt, som var rättfärdiga och ”levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter”. De var alltså trogna mot Guds förbund.  Som i flera andra fall i frälsningshistorien när Gud grep in gjorde han det genom ett under så att de ofruktsamma kvinnorna blev havande, en del av dem vid hög ålder.. tänk bara på Abrahams hustru Sara. Även Isaks fru Rebecka blev gravid som bönesvar, liksom Rakel, Jakobs stora kärlek. Hanna blev också med barn efter förbön, och födde profeten Samuel. Den lovsång Maria utbrister i (Luk 1:46-55) är till stora delar hämtad just från Hannas lovsång (1 Sam 2:1). 

 

Det är ju symboliskt betydelsefullt. Det är Gud som ger liv, skapar liv, och ingrep alltså aktivt i sina tjänares familjeförhållanden för att genomföra sin vilja. Utan hans livsskapande och livgivande mirakel hade de varit ofruktsamma. De barn som föds är också betydelsefulla i den historia som Gud verkar i och gör den till frälsningshistoria.

 

Elisabet var också till åren kommen och kunde inte bli gravid utan Guds mirakel. Att vara barnlös var både en stor sorg och skam på den tiden och därför var det så stort för henne att få en son. Hon förstod nog inte på detta stadium vilket speciellt och svårt liv hennes son skulle få. Men Gud välsignade alltså Sakarias och Elisabet så att de blev fruktsamma. Sakarias tvivlade på detta oerhörda löfte, och blev därför stum under hela graviditeten . Man kan undra vad han tänkte på under dessa nio månader. Men när väl sonen fötts talade han desto mer! Han blev uppfylld av den helige Ande och profeterade, Luk 1:67-79. Jag återkommer även till denna viktiga text. 

 

Då visade sig en Herrens ängel för honom, stående till höger om rökelsealtaret. 12 Sakarias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan.
 
13 Men ängeln sade till honom: ”Var inte rädd, Sakarias! Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes. 14 Han ska bli din glädje och fröjd, och många ska glädja sig över hans födelse, 15 för han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka✱, och han ska bli uppfylld av den helige Ande redan i moderlivet. 16 Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. 17 Han ska gå före honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge de trotsiga ett rättfärdigt sinne
och skaffa åt Herren ett folk som är berett.”
 
18 Då sade Sakarias till ängeln: ”Hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru är till åren.” 19 Ängeln svarade honom: ”Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. 20 Nu ska du bli stum och inte kunna tala förrän dagen då det sker, därför att du inte trodde mina ord. De kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne.”
 
21 Folket stod och väntade på Sakarias, och de undrade varför han dröjde så länge inne i templet. 22 När han sedan kom ut kunde han inte tala till dem, och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem men förblev stum.
 
23 När dagarna för hans tjänstgöring var över återvände han hem. 24 En tid därefter blev hans hustru Elisabet havande, och hon drog sig undan i fem månader och sade: 25 ”Detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor.”

 

 

 

+++

 

 

 

 

 

 

 

Detta barn som skulle bana väg för Messias själv enligt profetiorna, Jes 40:3 och Malaki 3:1, uppfylldes alltså av den helige Ande redan i moderlivet. Hans uppgift var stor och betydelsefull: 

 

 

Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. 17 Han ska gå före honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge de trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett. 

 

Därför reagerade han redan i moderlivet när hans mor och  Maria möttes,  efter att hon fått höra det mäktigaste budskapet om att hon skulle bli havande genom den helige Ande och föda Guds Son (mer om det i nästa inlägg). Han kände alltså redan igen Messias på något förunderligt vis.  Elisabeth blev också uppfylld av Anden (typiskt för Lukas att betona det gång på gång). Så här berättar Lukas

 

När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige Ande 42 och ropade med hög röst: ”Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! 43 Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? 44 När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje.

 

Det är så mycket som händer i Lukas första kapitel teologisk betydelse, att jag återkommer till detaljerna.

 

+++

 

 

Maria och Elisabeth var alltså släkt, antagligen kusiner, vilket gör Jesus och Johannes till sysslingar. Vi vet ju inte om de umgicks under de trettio tysta åren före Jesus offentliga verksamhet. Det är inte heller huvudsaken i framställningen, vilket däremot Guds handlande är. Johannes liv var sedan helt fokuserat på uppgiften, kallelsen. Han vistades i öknen och predikade ett skarpt budskap om omvändelse och bättring, och döpte människor. Jerusalem och hela Judeen och hela landet kring Jordan kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan (Matt 3:5-6). Evangelisten Johannes ger ytterligare information om vad som hände, något jag också återkommer till. (Joh 1:19-39).  Han fördjupar alltid förståelsen av det konkreta som skedde genom sina djupteologiska reflektioner och beskrivningar. Jag återkommer till det.

 

Denna verksamhet var därför väl känd både bland den religiösa eliten och hos makthavarna. Johannes konfronterade landsfursten Herodes Antipas för att han gift sig med sin brors hustru. Efter det beryktade födelsedagsfirandet när Herodes var tvungen att uppfylla ett löfte som hustrun utnyttjade för att få sin vilja igenom, att få profetens huvud på ett fat. Johannes fängslades och blev till sist halshuggen. Döparen fick alltså betala det högsta priset för sin trohet mot sin kallelse, att predika omvändelse, bot och bättring och att vara en förelöpare till Messias. När han satt i fängelse och fick höra om allt Jesus gjorde under sin offentliga verksamhet, skickade han bud med med sina lärjungar och frågade om Jesus var den som skulle komma (Messias), eller om man skulle vänta på någon annan. Det kan man tolka som att han ville få det helt bekräftat, eller att att han tvivlade. Jag tror mer på det förstnämnda.  (Matt 11:7-6).

Så här sade Jesus själv om Johannes i alla fall:  

 

När de hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes: ”Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå✱ som vajar för vinden? 8 Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, de som har fina kläder finns i kungapalatsen. 9 Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er: en som är mer än profet. 10 Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig.✱ 11 Jag säger er sanningen: Bland dem som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den minste i himmelriket är större än han.”

 

 

Fortsättning följer.

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.