Månadens reflektioner-november.

 

 

 

 

 

 

 

Vi lever i en mörk tid. Pandemin fortsätter och skapar stor nöd på olika sätt, fattigdomen och den sociala oron ökar. Förtryck av olika slag präglar många splittrade samhällen, terrorismens hot är högst påtagligt.   Förföljelsen av kristna pågår hela tiden och många dödas för sin tro. Människor har det svårt och det finns en känsla av maktlöshet och hopplöshet.

 

Det är som Jesus beskrev att det skulle bli. Gud är alltid realistisk i sin bedömning av verkligheten, av den aktuella situationen i vår värld, men han lämnar oss aldrig med dessa fakta. Han verkar på så många sätt för att rädda, befria och upprätta. Guds plan ska fullbordas, men vi förstår inte alltid det som sker här och nu. Vår kunskap och våra perspektiv är så begränsade. Därför måste vi fortsätta förtrösta på honom och be att hans vilja ska ske. Herren ger oss hopp, förtröstan, styrka att göra något. Gemenskapen med honom skyddar oss från uppgivenhet och misströstan. Med hans hjälp kan vi  uthärda och göra gott för någon annan/andra. Med hans välsignelse kan  våra små bröd och fiskar få mätta många fler än vi kan tro, och våra böner tjäna hans syften.

 

 

 

Vårt yttersta hopp är att Herren Jesus kommer tillbaka och för evigt gör slut på all ondska. Tills dess är han med oss och hjälper oss igenom allt. Förvirringen och osäkerheten är visserligen ingenting nytt för vår tid, men tack vare teknologin som håller oss alla ständigt uppkopplade om vi vill, är informationsflödet enormt och tolkningsmodellerna många. Vad ska vi hålla oss till och vad kan vi verkligen lita på är sant ? Det är inte lätt att orientera sig som enskild individ i dag. Det pågår en strid om sanningen på många plan. Man vill t ex på sina håll upphäva grundvalarna för det som är skapelsegivet normerande. Människor och rörelser styrs av ideologier och när man menar sig ha absolut rätt blir man lätt intolerant gentemot andra.

 

 

Det finns inga enkla och snabba svar eller lösningar. Vi måste pröva allt vi hör och läser  med de hjälpmedel som står till vårt förfogande innan vi bildar oss en uppfattning. I vår tid är det viktigt att hålla huvudet klart och hjärtat varmt. Vad det gäller allt som sägs och görs i Jesu namn, om det verkligen stämmer med Guds ord och klassisk kristen tro. Som kristna är vår förnämsta och främsta plikt förbönen, att be för det vi vet är Guds vilja, att alla människor skall få kunskap om sanningen och bli frälsta. Vi ska be för överheten, de som har makt och befogenheter i samhället, för alla som arbetar för det allmänna bästa. Vi ska ständigt be för människor i nöd och våra förföljda kristna syskon i världen. Jesus manar oss alltid till os att vara vid gott mod, allt har sin tid och vi har det bästa framför oss hur det än ser it. Han kommer tillbaka!

 

 

 

+++

 

 

 

 

 

 

 

Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?”. Jesus besegrade denna världens furste, satan, och det är bara genom att förbli i honom som vi kan segra och övervinna i vår tid som liknar den första församlingens: hot och förföljelser utifrån, infiltration av falska läror och försåtliga bedrägerier inifrån. Världen trycker på både utifrån och inifrån. Världens ande kan verka i församlingen. Därför skrev Paulus: ”Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom” (Rom 12:2).

 

 

 

Det pågår en andlig strid om Guds sanning gentemot andemakter och tankesystem och allt högt i världen som reser sig mot kunskapen om Gud (2 Kor 10:3-6). Paulus skrev vidare att vi kan göra varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, och att vi är ”beredda att straffa all olydnad, så snart ni har blivit fullkomligt lydiga”. Av dessa exempel ser vi att det handlar om tankar, människotankar och idéer, som inte är Guds tankar eller har sitt upphov i hans vilja. Det var med en lögn, en förvriden och felaktig tanke, som de första människorna blev bedragna , och så har det fortsatt.

 

 

Det börjar med en tanke som slår rot och som växer till en hel härva av lögner, av lögner satta i system. Ord stod mot ord i Edens lustgård, det Gud hade sagt och det lögnaren påstod, och så är det än idag. Tvivel såddes på det Gud hade sagt, sedan förringande och öppet förnekande, och så skapades en helt alternativ verklighet. Allt handlar från början om ord som uttrycker tankar, vilja, inriktning och dessa påverkar våra liv i positiv eller negativ riktning. Vår tro är att Jesus, Guds Son, besegrar världen, dvs de andemakter och tankesystem som reser sig mot kunskapen om Gud och försöker motarbeta hans vilja. I världen verkar antikrists ande, som förnekar denna sanning, och ”denna världens ande” som gör allt för att trycka ner sanningen genom ett rikt utbud av alternativa vägar till ”gud”, filosofier, människoskapade tankesystem, religioner.

 

Det är alltså inte bara i den konkreta politiska dagspolitiken och på olika områden av samhället som ”fake-news” förekommer. Det sker i högsta grad i den andliga världen. Vi behöver pröva och bedöma allt utifrån Bibeln och klassisk kristen tro, och i den Helige Andes ljus. Vi behöver alltså Gud mer än någonsin denna tid, hans ledning, vishet och kraft. Det är bra att inse att vi inte klara detta  i egen förmåga.

 

 

Samtidigt är det tungt och svårt att leva i en värld som öppet förkastar Gud och hans ord. Varje kristen kan nog berätta om att den personliga kamp man upplever.

Men Jesu ord gäller oss idag: Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. (Joh 14:27).

Gud är trofast och han ska hjälpa oss igenom alla svårigheter. Vi kristna behöver också varandra mer än någonsin. Trots fysiskt avstånd är vi med varandra i Anden och kan be för varandra, stötta och uppmuntra.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.