Månadens reflektioner-oktober.

 

 

 

Som omväxling delar jag en egen dikt, som handlar om vår väntan på Jesu återkomst. Jag tycker egentligen bäst om att skriva dikter, som på ett komprimerat sätt kan uttrycka livets mirakler och mysterier. En bok med dikter är redan utgiven och jag arbetar på den andra.

 

 

 

Bruden håller elden brinnande de långa timmarna
i nattens tystnad.
Hon väntar och gör sig beredd
för Brudgummens ankomst.
Bruden vakar vid orden
som andra inte ens brytt sig om att läsa och förstå,
de brinner som facklor i mörkret.

 

Oljan ska inte sina,

natten ska inte släcka hoppets låga.

Hans ljus har redan besegrat mörkret.

 

 

 

Väktare, vad lider natten?

Väktare, vad är kvar av natten?”

12 Väktaren svarar:

”Morgon kommer,

ändå är det natt.”

 

 

 

Brudgummens kärlek har fångat hennes hjärta
och snart får hon se honom,
ansikte mot ansikte.

 

Och jag hörde en stark röst från tronen: ”Se! Nu står Guds boning  bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. 4 Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.”

 

 

 

 

 

+++

 

 

 

 

 

Lukas är Andens evangelist. I hans evangelium skildras den Helige Ande närvaro och verk på ett särskilt sätt, från början till slut.  Det gäller också för Apostlagärningarna, som han var skrev ner efter noggranna efterforskningar.    Han är den som berättade om hur Anden kom över lärjungarna på Pingstdagen och hur den första församlingen sedan leddes att förkunna, undervisa och bota, precis som Jesus hade kallat dem till att göra.  Apg brukar ju också kallas Andens gärningar.

 

 

Han beskriver den stora gåvan människan får som svar på bön i 11:1-13, unik för honom i jämförelse med de andra evangelisterna.

 “ Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? 12 Eller en skorpion när han ber om ett ägg? 13 Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?”

 

 

Vår himmelske Fader vill alltså ge sin Ande åt oss när vi ber om det. Johannes skriver också om Anden i sitt evangelium, ”sanningens Ande” , Hjälparen. Det är ett både vackert och beskrivande begrepp. Gud vet att vi behöver hjälp, tröst, stöd, styrka och vägledning under vår jordevandring och det har han försett oss med.

 

 

 

Jesus undervisade om detta i Joh 14-16. Det är egentligen också ett mirakel, att samme Ande som varit med från skapelsens början, genom historien och i Jesu hela liv, ges åt oss av nåd. Den helige Ande är Gud, precis som Fadern och Sonen är Gud, en enda helig Gud i tre personer.

 

 

 

Anden är sanningens Ande och Han hjälper os att förbli i Guds ord, som är sanning. Vi behöver hans hjälp för att skilja mellan sanning och lögn. Det finns andar som vilseleder och för människor in i ockultism, religiöst tvång, kulter, sekter. De kännetecknas av mörker, lögn och förvirring. Men där Herrens Ande är, där är frihet.

 
 
 
 
 
Vår invärtes, andliga människa har ingen kontakt med Gud i oss själva. Vi är andligt döda och måste därför väckas om insikten att vi behöver bli frälsta, födas på nytt. Vi är i vårt ”naturliga ” tillstånd skilda från Gud. Det är konsekvensen av synden, olydnaden. Men miraklet sker när Gud gör oss levande i och genom Jesus Kristus. Då får vi börja lära känna honom och det han uppenbarat genom sin Ande.
 
 
 

Paulus skrev i 1 Kor 2:

 

 

 

Men som Skriften säger: Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom 10 Gud har uppenbarat det för oss genom sin Ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds Ande.
 
 
 
12 Men vi har inte fått världens ande utan Anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud. 13 Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som Anden lär oss, när vi förklarar andliga ting med andliga ord14 En oandligmänniska tar inte emot det som kommer från Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan däremot kan bedöma allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. 16 För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det som kommer från Gud är rent, heligt och oändligt dyrbart och ska inte blandas upp med annan främmande andlighet eller med det mänskligt själiska.
Den icke pånyttfödda människan är ofta religiös och mottaglig för andlighet som inte kommer från levande Gud. Hon är ofta vidskeplig och öppen för spänningen i det övernaturliga i form av spådomar, astrologi,osv. Man menar sig vara förnuftig och inte tro på Gud, samtidigt som man lockas av detta.
 
 
 
 
 
 
 
Det finns många  avgudar som vill snärja henne. Hon gör sig även egna gudar, förtröstar på annat än Gud själv. Så här sade Luther när han förklarade det första budet i sin Stora Katekes:
 
 
 
 
 
 
 
Din Gud kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av och som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Att ha en Gud är alltså inget annat än att av hjärtat förtrösta och tro på den eller det som man sätter högst i tillvaron. Som jag ofta har sagt är det bara våra hjärtans förtröstan och tro som avgör vad vi har för Gud eller avgud”.
 
 
 
 
Ateister ”tror” också på något, håller något för att vara sant. Det kan vara ideologier, världsåskådningar, och de förtröstar på sin intelligens eller sina sinnen som den enda källan till kunskap.
 
 
 
 
 
 
Den viktiga frågan är alltså VEM vi tror på, och därför VAD vi kan lita på är sant. Gud är själva sanningens ursprung och källa. Det unika med kristen tro är att sanningen om verkligheten och liv inte är åtskilda. Gud är en Person, som vi kan ha gemenskap med, samtidigt som vi får kunskap om våra existentiella villkor.  Vi förstår också av Bibeln att allt som finns inte är ett resultat av en blind slump, utan att denna personliga Gud också skapat allt med ett bestämt syfte. Han bestämde sig för att rädda oss från allt det som förstör och bryter ner, och ta os till sig i sin stora kärlek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.