Bibeln som vittneslitteratur. Del I. Frälsningshistoria

 

 

 

Biblisk tro på den levande Guden som verkat i historien bygger på vittnesmål från de människor som hörde och såg honom agera rent konkret i sin tid. Det har pågått ett faktainsamlande som förmedlat kunskapen om hur Gud agerat i tusentals år. Vi har detta samlade vittnesbörd i Bibelns böcker. De är naturligtvis redigerade utifrån en speciell  utgångspunkt och med syftet att framhäva att Israels Gud är den sanne Guden , Skaparen och Räddaren, men de bygger på högst verkliga händelser som format historien för det judiska folket och församlingen.

All historia är skriven från olika perspektiv, den är inte helt objektiv. Detta gäller särskilt så gamla texter som Bibelns texter.

 

Men det är viktigt för att veta att Bibelns trovärdighet är helt övertygande, eftersom det fanns vittnen som var på plats och har skrivit ned vad de sett och hört. Gud själv har bevisat att det han sagt i förväg gick i uppfyllelse. Där finner vi också den mest förnuftiga och tilltalande förklaringen på våra existentiella villkor och anar svaret på de största frågorna som handlar om varför livet är som det är.

Den förmedlar framför allt det befriande budskapet att det finns hopp, seger över döden, mening i livet, kärlek som fyller våra behov, frid och trygghet i alla omständigheter.

 

+++

 

 

Mose fick flera gånger uppmaningen att skriva ner det han sett och hört. Hela det judiska folkets tro och traditioner vilar på det som skedde för ca 2 500 år sedan, när Herren befriade deras förfäder ur slaveriet i Egypten.

 

Profeten Jesaja står i samma tradition när han förmedlade dessa ord från Gud: ”Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare, som jag har utvalt, för att ni skall känna mig och tro mig..” (43:10).

 

Profeterna hade en speciell uppgift i att påminna  folket om Guds trofasthet i förbundet och varna det för olydnad och avfall . De talade ord direkt från Gud och deras profetior var av olika slag. En stor del är messianska förutsägelser och fullbordades vid Jesu första ankomst, andra kommer att få i uppfyllelse när Jesus kommer tillbaka för gott vid tidens slut. Men även andra gick i uppfyllelse i den närtid då profeterna verkade. Gud hade mycket att säga till sitt folk, men även till de omgivande folkens härskare.

 

Herren är Israels Gud på ett exklusivt sätt, för att denna nation skall vara ett ljus för hednafolken. Men Gud hade även bestämda planer för andra folk och grep konkret in i det storpolitiska skeendet.

 

Det var Gud som igångsatte historien när han skapade universum och han har verkat direkt i historien från dess början. Det har särskilt varit judafolkets historia som började med Abraham, och som sedan fortsätter med de apostlar som bevittnade löftena från GT fullbordas i Jesu liv, och som fortsätter till tidens slut när Jesus kommer tillbaka.

 

 

+++

 

 

Jag började i Inledningen med att nämna evangelisterna som samlade material och gjorde noggranna undersökningar om detaljerna i Jesu tjänst. De var vittnen, de såg och hörde vad Jesus gjorde och sade, eller samlade information från dem som var med. Jag återkommer till dem i nästa inlägg.

 

 

Paulus stora uppgift var också att vittna om det han sett och hört, vilket är ett genomgående tema i Apostlagärningarna och breven.

 

Det är intressant att Jesus själv i en konfrontation med de judar  som ifrågasatte hans handlande, hänvisade till de fyra storheter som vittnade om honom. I Joh 5 nämner han Johannes döparen, de mirakler, tecken och gärningar han utförde, Gud Fadern själv, och till sist Skrifterna. Han sade: ”Om jag själv vittnar om mig, är mitt vittnesbörd inte giltigt”. (v 31). Men alla dessa vittnen bekräftade hans identitet och gärning som den väntade Messias.

 

 

Det blir så tydligt hur noga Gud planerat för sin Sons ankomst till jorden, i exakt rätt tid och på utvald plats. Vad gäller det vi kallar frälsningshistoria, finns ingen slump eller tillfällighet. Det är ju historia sedd utifrån Guds eget perspektiv, hans vilja och plan att rädda en förlorad mänsklighet. Det sker rent konkret i tid och rum, alltså i det vi kallar historia. Det är allt som skett med mänskligheten och det finns det naturligtvis många olika aspekter av.

 

 

Men frälsningshistoria handlar om hur vår älskande Fader i årtusenden förberett för att hans Son skulle bli människa för att komma oss så nära det är möjligt och uppenbara vem han är och rädda oss från ondska, synd, död och evigt mörker utan honom. Det är Guds egen historia, berättelsen om hans mäktiga ord och gärningar, i vilken vi dragits in.

 

 

Jesus föddes på en bestämd dag och plats och hans liv, död och uppståndelse påverkar vårt eget liv med dess historia mer än något annat.  Han är själva vägen hem till Gud och öppnar dörren till den osynliga verklighet som är Guds rike. Vi får relatera till honom som tillvarons fasta punkt, som livets mål och mening. Hans liv är en förebild och visar oss vad det verkligen är att vara människa.

 

I Jesus sammanstrålar evighet och tid, Gud och människa. Han är den absolut enda människa som varit Gud själv i mänsklig gestalt. Han sammanfattar Guds avsikt med skapelsen och pekar mot dess fullbordan. Jesus uppenbarar den osynlige Faderns hela väsen, som är kärlek, helighet, ljus och rättfärdighet.

 

Jesu liv är historiens centrum, det viktigaste som hänt för hela mänskligheten och påverkar framtiden så mycket att Gud också kommer att skapa en ny himmel och en ny jord. Genom hans död och uppståndelse började Gud göra allting nytt, och det sker i våra liv när vi öppnar våra liv för honom, och det ska fullbordas för hela skapelsen vid Jesu återkomst.

 

Vilken förmån det är att få överlämna sitt liv till honom i tiden och mottaga hans eviga liv. Det är vad vi är skapade för från begynnelse och i honom finner vi vår djupaste frid.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.