Gud är ljus.

 

 

Jag reflekterar lite över 1 Johannesbrevet  i ett par inlägg, med början i kap 1.

Huruvida det nu var aposteln Johannes som skrev evangeliet, breven och Uppenbarelseboken, bortser jag ifrån, och utgår från den mäktiga texterna själva. Johannes kunde konsten att komprimera och koncentrera det kristna budskapet.

 

 

Tänk på det Jesus säger om sig själv i evangeliet, de sju s k Jag Är-orden, som är Guds eget höga och heliga namn, HERREN, Jahve. Han sade : Jag är livets bröd, Jag är världens ljus, Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. Jag är den gode herden, Jag är uppståndelsen och livet, Jag är vägen, sanningen och livet, Jag är den sanna vinstocken.

 

Allt detta hör till livets absoluta och grundläggande andliga behov: föda och näring, vägledning, tillhörighet, omsorg och trygghet, seger över döden, mål, sanning och delaktighet i Guds eget liv, samt djup gemenskap med Gud själv och andra. Jesus själv är allt vi behöver. Jesus själv har allt vi behöver för tid och evighet.

 

+++

 

Jag återkommer till evangeliet, men ska först uppehålla mig vid 1:a Johannesbrevet  och går igenom ett par verser i taget. Där har vi också dessa djupa och förtätade utsagor, som säger så mycket om Gud och vilka vi får vara i relation till honom, Gud är ljus, Gud är kärlek.

 

1 ”Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. 2 Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. 3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 4 Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig.”

 

 

Brevet inleds med begynnelsen, som vi känner igen från evangeliet. Det är samma Ord det handlar om, Guds Son, som blev människa och som ögonvittnena hörde, såg och rörde vid. Ordet fanns hos Gud från evighet, och han uppenbarade sedan detta eviga liv från Gud som människa.

 

Här är några kärnord hos Johannes: Livet, uppenbarelsen, gemenskap med Fadern och hans Son Jesus Kristus, gemenskapen mellan troende, glädjen som skall vara fullkomlig. En kompletterande översättning kan vara att glädjen ska bli helt uppfylld, och därmed är fullkomlig. Det grekiska ordet är πεπληρωμένη (peplērōmenē), som betyder att fylla upp något helt och hållet.

 

Det är Guds egen glädje som vi av nåd för del av. Det är inget krav på att vi ska känna oss fullkomligt glada hela tiden i någon slags strävan efter perfektionism. Det handlar om den djupa glädjen som består även i livets svåra perioder, glädjen över att vi är älskade av Gud och lever i gemenskap med honom.

 

 

+++

 

 

Den andra delen tar upp förutsättningarna för vår gemenskap med Gud: att vi vandrar i ljuset. Hos Johannes ser vi kontrasterna så tydligt, mellan liv och död, ljus och mörker, sanning och lögn. Att vandra i ljuset är att vandra i kärlek och sanning. När vi gör det förstår vi vårt stora behov av nåd och rening från synd. Och om vi bekänner våra synder förlåter Gud oss och renar oss så att vi kan ha gemenskap med honom och med andra. Dessa teman återkommer i brevet.

 

 

Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.