Etik för livets skull. Inledning.

20170603_162345

 

 

Bibeln innehåller lagsamlingar, budord, förmaningar och undervisning om ett rättfärdigt liv. Det finns samlingar av ordspråk som rymmer livsvisdom och vägledning till detta. De nytestamentliga breven är fyllda med uppmaningar och förmaningar. Man kan felaktigt få intrycket att kristen tro är ett regelverk som tynger ner med alla föreskrifter och är livsfientligt.

 

Egentligen är det tvärtom. Guds bud och förmaningar är avsedda att skydda och hjälpa människan att leva ett gott och värdigt liv, och att befrämja livet. Varje människa som fötts och föds är från början präglad av den stora skilsmässan från Gud. Vi behöver inte lära oss att vara olydiga, själviska, giriga och elaka. Det kommer ”naturligt ”, det finns medfött i vår natur. Tvärtom, vi måste fostras att göra det som är rätt, gott och sant. Vi har naturligtvis en stor potential för det goda eftersom vi är skapade till Guds avbild men behöver både mycket kärlek och en god fostran och vägledning för att utveckla detta.

 

De tio budorden, lagar och regler i samhället är nödvändiga för att tygla det destruktiva och onda i oss och emellan oss. Lagen överbevisar om synd och leder oss till den oförtjänta räddningen genom Jesus Kristus. Samvetet har en viktig funktion och vi ska  vara rädda om det. När vi går emot samvete finns i långa loppet en risk att vi förlorar oss själva. Den som förlorar insikten om vad som är sant och rätt förlorar sin själ.

 

Etiken börjar i kärleken från Gud och vår kärlek till honom, i erkännandet av hans herravälde, sanning och nåd. Vi vill leva som hans älskade barn, som hans förvaltare på jorden, som hans betrodda tjänare. Den börjar i att vi vill höra och göra hans vilja, som alltid är för vårt bästa. Kärleken som också rymmer en sund gudsfruktan, placerar oss i rätt ställning inför vår Skapare: i ödmjukhet, tacksamhet och en ständig villighet att höra och göra hans vilja. Kärleken vill inte göra ont mot sin nästa heller. Sedan vet vi alla att vi gör det ändå, p g a vår synd, svaghet och mänskliga missförstånd, men det finns  förlåtelse varje dag. Vi växer till under hela vårt liv i den djupaste identitet vi har: som benådade och nyskapade i Kristus där vi har Guds Ande som hjälper oss att leva som hans helgade folk.

 

Etik och moral handlar om att agera rätt, om varje människas värde från befruktningen fram till den sista tiden i livet. Det finns naturligtvis många svåra frågor och överväganden som måste beaktas i konkreta fall, men det går jag inte in på här.

 

+++

 

Det är vår fiende som vill få oss att tro att Gud är missunsam, orättvis, livsförnekande, att han lägger tunga bördor på oss och ställer omöjliga krav. Allt Gud gjort och gör är övermåttan generöst, nådefullt, vackert och meningsfullt och han bjuder in oss att samarbeta med honom för att bli de människor han skapat oss att vara i sin Son Jesus Kristus. För livets skull, för det goda, sanna och rättfärdiga livet.

 

Aposteln Petrus citerar Psalm 34 i sitt Första brev (3:10-12):

 

Ty den som älskar livet och vill se goda dagar ska vakta sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. 11 Han ska undvika det onda och göra det goda, söka friden och följa den. 12 Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda.”

 

Det är symptomatiskt för Skriften att börja i det livsbejakande, i det positiva: Den som älskar livet, bör leva så här för att vara i samklang med hur Gud skapat och velat att världen ska fungera. Om vi älskar livet bör vi inte göra det onda, för då drar vi död och förbannelse över oss själva.

 

Gud är livets och kärlekens källa och vi uppmanas att välja livet och välsignelsen, att vandra i kärlek, leva rättfärdigt och göra det goda. De kaosmakter av hat och död, uppror och fiendeskap som hotar oss som enskilda och grupper, vill Gud att vi ska kämpa emot genom att vandra på den goda väg han anvisar oss. Han går t o m med oss på vägen och ger oss kraft att leva så. Jesus är själva Vägen, den välsignade väg som leder till Gud, i tiden och i evigheten.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.