Betlehem, ”brödhuset”. Om Jesu födelse.

 

KLM_OL800

 

 

Jesu födelse var en av de mest planerade händelserna i historien.  Redan före tidens början hade Gud tänkt ut sin plan att låta sin egen Son komma till vår sargade värld för att visa sin kärlek och rädda oss människor. Det var en lång period för att förbereda det folk och den plats där undret skulle ske. Det började med Abraham och det judiska folket och alla de löften om välsignelse som alla folk skulle bli delaktiga av när alla Guds löften skulle uppfyllas.

 

Gud talade genom profeterna om sin Messias och Kung, Frälsaren,  som skulle komma för att befria sitt folk inte bara från yttre förtryck utan  så mycket mer: från slaveriet under syndens och dödens lag. Jesus kom för att ”frälsa sitt folk från deras synder” (Matt 1:21). Det är det stora löftet till alla folk och varje människa personligen, att bli försonad med Gud och få frid.

 

Allt var så noga planerat av Gud.  Han hade valt ut den unga flicka som skulle bli Jesu mor i exakt rätt tid och på rätt plats. Det namn Sonen skulle ha fick både Maria och Josef veta i förväg. Varenda detalj var förutbestämd och Gud styrde hela skeendet.

 

Allt Gud har gjort i frälsningshistorien är övernaturligt, även om det är ”normalt” för honom att skapa liv genom sitt Ord. För oss är det dock mirakulöst att Gud talade till jungfrun Maria genom ängeln Gabriel och det skedde så som han sagt. Hon blev havande genom den helige Ande. (Luk 1:26-38).

 

Profeten Mika förutsade att det var i Betlehem Messias, Herren skulle födas. ”Men du Betlehem, Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar”. (5:2).

 

Det var en liten stad där en del redan hänt i judafolkets historia. Namnet betyder ”Brödhuset”. Den omnämns flera gånger i Bibeln, b la i Ruts bok och i 1 Samuelsboken. Den är starkt förknippad med  kung David var, och kallades Davids stad. David var herdepojken som utvaldes av Gud till att bli kung och han blev anfader till Messias.

 

I Lukasevangeliet läser vi att ängeln sade detta till Maria: Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33 Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.

 

I Gamla Testamentet finns många förebilder till till Jesus och han sammanfattar och uppfyller allt som skrevs om honom.

 

Det var andra herdar utanför Betlehem som hundratals år senare fick höra änglasången och den första kungörelsen från den himmelska världen om Frälsarens födelse.

 

+++

 

 

ljus

 

 

När Guds Son föds sker det i den enklaste miljö man kan tänka sig,  där hans Son sover sin första natt i en krubba, som djuren åt ur.  Gud verkar i det lilla och oansenliga, för att göra sitt mirakel, som visar att det bara är han som verkar. Det är likadant när Fadern uppväcker Jesus från de döda på tredje dagen. Ingen människa är inblandad i Guds verk. Det är hans eget. Därför är det bara han som ska ha all ära, pris och lov i evighet för det han gjort.

 

 

Sonen fanns hos Fadern i evighet, men blev människa för vår skull, för att uppenbara Guds ofattbart stora kärlek och rädda oss tillbaka till honom.

 

Betlehem betyder som sagt ”brödhus” och det är djupt betydelsefullt att det var där Jesus föddes, han som kom med liv från Gud till oss.

 

 

Jesus sade om sig själv i Joh 6: 33 ” Guds bröd är det bröd som kom ner från himlen och ger världen liv.” Vidare sade han: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta” .

 

I Betlehem kom Gud oss så nära som det är möjligt genom sin Son, att han själv blev vårt liv. Han fyller alla behov och mättar oss med sin närvaro. Han är vår Frälsare, som räddar oss från mörkrets och dödens makt, och som

 

Han vill att vi öppnar vårt hjärta för honom och gör honom till vår personlige Herre och Frälsare. Han vill att vi överlämnar oss till honom nu och i all evighet.

 

Vi instämmer i änglakören : ”Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, till människor hans välbehag”. (Luk 2:14). 

 

 

+++

 

Luk 2 : Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. 2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien. 3 Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 4 Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit 5 för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. 

 

6 När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. 7 Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.8 I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. 9 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. 10 Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. 11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.  12 Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” 

 

13 Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:14”Ära vare Gud i höjdenoch frid på jorden,till människor hans välbehag.  15 När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: ”Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta.” 16 De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. 17 Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. 18 Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. 19 Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. 20 Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.