Från övergivenhet till förtröstan. Psaltaren 22.

 

 

 

Det finns messianska psalmer i Psaltaren som rymmer profetior om Jesus. En del handlar om Messias´ lidande, andra om hans seger och konungsliga herravälde.   Den mest kända är psalm 22, som Jesus citerade den första versen ur på korset. Den skrevs av kung David hundratals år innan den gick i uppfyllelse, kanske redan omkring 1 000 f Kr.

Om den skrevs så tidigt var det 500 år innan de första korsfästelserna ägde rum i Persien. Denna ohyggliga avrättningsmetod användes sedan av de seleukidiska kungarna och framför allt i Rom. Man avrättade slavar och icke romerska medborgare på detta förnedrande sätt.

 

Det är alltså förunderligt att David med sin profetiska gåva kunde förutsäga på vilket sätt Messias skulle lida och dö för världens synd.

 

 

Jesus, som kom för att uppfylla Guds ord, utropade som sina sista ord de ord Kung David hade skrivit ner för så länge sedan. Jesus var lydig intill döden och fullbordade Guds frälsningsplan, och allt som stod skrivet om honom hos Moses och profeterna.

Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? ” 

 

Ingen av oss förstår vad vår Frälsare genomled på korset för oss, när han som var utan synd inte bara bar alla människors synd, utan ”blev gjord till synd”, som Paulus utryckte det (2 Kor 5:21). I den stunden dömde Gud synden, avväpnade satan och döden,  och då måste Jesus ha erfarit den övergivenhet som är gudlöshetens djupaste verklighet. Vi ska inte spekulera för mycket, utan nalkas detta med vördnad och tacksamhet.  Vi vet i alla fall att Jesus tog vår synd, skuld och straff på sig själv,  när han i ofattbar kärlek utgav sitt liv för oss.

Vi får tack vare detta tillträde till nådens tron. Vi får rätt ställning inför Gud som förlåtna, rättfärdiga, befriade. Vi räddas från evig död och separation från Gud genom Jesu försoningsdöd. Vi får gå från mörker till ljus, från död till liv, från främlingsskap till gemenskap med vår Skapare och Gud.

 

+++

 

 

Det är en märkvärdig psalm på många sätt. Vi har en beskrivning från Jesu perspektiv av det förakt och den ondska han omgavs av. Det finns böner om räddning och många verser om förtröstan på Gud. Det är ett dominerande tema rakt igenom. Trots övergivenhet, vånda inför Guds tystnad, smärta och lidande uttrycks denna förtröstan många gånger. Det märks redan i v 4, och det återkommer i v 10 och 23.

Gud som räddade Israels barn i det förflutna, ska rädda sin lidande tjänare. Efter de tre första verserna som handlar om övergivenheten, kommer denna mening: ” Dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtöstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp, på dig förtröstade de och kom ej på skam” (4-6).

De sista verserna handlar om framtiden, om Guds rikes seger, vilket är en konsekvens av Jesu död  på korset.  Messias ska råda och regera över alla folk.

Jesus kände sin Fader och visste att Gud var trofast. Efter sitt lidande skulle Fadern föra honom tillbaka till sig själv, i livets seger över döden.

 

Så är det också för oss. Vi kan i vårt lidande känna oss övergivna, och vi ropar dag och natt till Gud utan att få svar. Men lidandet har sin begränsade tid och vi är inte övergivna. Jesus vet vad det är att lida och han är med oss. Gud ska i sin tid hela och upprätta oss. Och om vi dör, så kan inte ens döden skilja oss från Guds kärlek. Vare sig vi lever eller dör, hör vi Herren till. Han är trofast, han är nådig och hjälper oss i vår nöd.

Vi lever redan i förväntan på uppståndelsens dag och ser fram emot  Guds rike, när Jesus ska råda och regera över sin skapelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.