Uppenbarelseboken. Översikt.  II.

solstrimma över jorden

 

Jag fortsätter med filmmetaforen för att försöka förstå denna mäktiga bok på ett sätt som kan göra det enklare att överblicka texten i sin helhet och inte omedelbart fastna i svåra passager och detaljer. Läs gärna de tre tidigare delarna för att få en grund och sammanhang!

I en film, eller vilken annan form av medium som berättar en existentiellt viktig historia, är huvudpersonerna lika viktiga som själva handlingen.

 

Vilka är då huvudpersonerna i detta sista avgörande drama i världshistorien, det i verklig mening existentiella drama som handlat om liv och död, sanning och lögn, gott och ont, rätt och fel? Det är huvudsakligen ett par aktörer vars handlande bestämt historiens förlopp och som deltar i denna sista stora uppgörelse.

 

Vi talar naturligtvis, om osynliga aktörer. Gud kan vi inte se i hans majestätiska ljus och helighet, men vi vet genom hans Ord vad han talat och hur han agerat. Och vi kan heller inte se mörkrets andemakter,  men deras förstörelseverk är synligt från mänsklighetens begynnelse.

Men Guds Son Jesus Kristus, kommer synligt tillbaka till jorden! Han som kom i ringa gestalt den första gången när han föddes i ett stall i Betlehem och som korsfästes och dog i förnedring för vår skull, kommer nu tillbaka i all sin härlighet och makt tillsammans med de himmelska härarna för att ställa sig på Oljeberget i Jerusalem.  (som vi tror utifrån profetiorna).

 

Och två av satans representanter kommer man att kunna se och höra. Den person som Bibeln benämner Antikrist, Laglöshetens människa eller vilddjuret, kommer att vara den tydligaste representationen av satan själv. Det står att ” draken gav vilddjuret sin makt och sin tron och stor myndighet ”(13: 2, 4). Den andre är vilddjuret från jorden, den falske profeten, som förför mänskligheten till att tillbe Antikrist, och som utför lögnens alla  tecken och under.

 

Samma Bibel som gett oss uppenbarelsen om Gud  själv och visat oss framtiden långt innan den inträffade, har också avslöjat sanningen om vem vår fiende är. Jesus kallade honom för en tjuv som har stulit, slaktat och dödat ( Joh 10) Det är också vad vi sett i historien. Jesus kallade honom vidare för ”lögnare, ja lögnens fader” (Joh 8:44). Hans inflytande över mänskligheten får till sist ett slut, även om det sker etappvis enligt kap 19-20.

 

 

Vi har alltså först och främst Gud själv och dessa urfiender till honom, satan och hans ombud i det antikristliga väldet. Urfienden till Gud och människa, ”draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan” (20:2)   Det satan åstadkom med sina lögner och sitt bedrägeri avslutas i den brinnande elden. Han och hans hejdukar plågas i evighet och deras förstörelseverk förtärs i Guds rättvisa och heliga eld.

 

Sedan har vi mänskligheten. Det är Guds folk, de som är på jorden och de som redan befinner sig i den himmelska världen med Gud. De troende på jorden lider svår förföljelse och slaktas för Guds ords skull och för sitt vittnesbörd om Jesus (6:9-12). Det är också de människor som vägrat tro, omvända sig och göra bättring trots alla katastrofer som inträffat. De åskådliggör det uppror och hat mot Gud som funnits från begynnelsen.

 

 

 

hesekiel

 

 

Cirkeln sluts på alla sätt. Det Gud gjorde i begynnelsen fullbordas med nyskapelse.  Gud återställer skapelsen till hur han vill att den ska vara från början. Trots en historia med allt uppror, lidande, våld och död så har Gud verkat mitt i detta och genom sina tjänare förberett för Jesu födelse när Guds rike skulle komma till jorden första gången och på ett fördolt sätt. Detta når sin höjdpunkt när Jesus återvänder till jorden och hans fiender besegras för gott och Jesus sätter sig på kung Davids tron, som utlovat var, och regerar under tusenårsriket.

 

Det finns många sätt att se på dessa kapitel men jag tror att det kommer att bli en tid när Jesus regerar på jorden, för at fullborda alla profetior om detta i GT. Mänskligheten ska då äntligen få se hur en rättfärdig Kung härskar. Efter den slutliga domen skapar Gud en ny himmel och en ny jord. ”Den heliga staden, det nya Jerusalem, kommer ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum”.  

 

Så det verkar som att livet på jorden fortsätter för den befriade, frälsta och upprättade mänskligheten, där Gud kommer att bo bland sitt folk och vara i dem. Evigheten ska vi tydligen inte tillbringa i himlen..   Det är hur som helst en öppen fråga men det viktigaste är att Gud är Herre och styr i den kommande tidsåldern  och uppfyller den med sin totala närvaro.

 

+++

 

Det människorna trott och gjort får också sin fullbordan. Det visar sig på domens dag, när böckerna kommer att öppnas som innehåller en noggrann redovisning för människornas gärningar, och livets bok öppnas.    Kap 20 innehåller dessa domsscener och det verkar som om det sker i två steg.

 

Det finns så många teman och förebilder i Bibeln till vad som fullbordas i denna sista bok. Guds handlande med Israel fullbordas och jag tror det är en från församlingen (som består av pånyttfödda och frälsta judar och hedningar) fristående process. Med den utgångspunkten faller andra verser och sammanhang på plats.

Likaså fullbordas Guds verk i och genom församlingen.

Guds absoluta seger över satan och ondskans alla andemakter fullbordades visserligen redan på korset, men blir nu helt uppenbarad och manifesterad för alla. Gud har segrat genom sin rättfärdighet, sin heliga kärlek och nåd och genom sin överlägsna makt. Religösa system och det ockulta inflytandet på alla samhällsområden som förslavat och förmörkat människor, förlorar nu också sin makt. Sanningen, rättvisan, kärleken segrar när Jesu seger blir uppenbarad i all sin härlighet.

Världsriken som byggt på tyrannisk makt, ekonomisk korruption och förtryck har störtat samman för alltid.

 

Slutet gott, allting gott kan man verkligen säga för Herren och dem som hör honom till! 

 

I nästa del fortsätter jag att gå igenom de mönster och teman som vi kan se från 1 Moseboken till Upb. Johannes bearbetade det rika material han fick genom det han mottog från Herren direkt utifrån sin förankring i Skrifterna, alltså GT. Därför känner vi igen så många förebilder, typer och mönster från GT i Upb.

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.