Vad är förutbestämt? I

 

 

 

Det framgår av Bibeln att Gud förutbestämt det som har med hans frälsningsplan att göra, alltså hur han skulle rädda oss från synd, ondska och evig död. Det är händelser som ingen människa kan stoppa, inte ens med all makt som går att uppbåda. Gud hade från skapelsens början  bestämt att Hans Son skulle dö för våra synder på korset. Johannes skriver så här om livets bok som tillhör Lammet, som är slaktat från världens grundläggning” (Upb 13:8). Petrus skrev i sitt första brev att vi blev friköpta med Kristi dyrbara blod.. ”Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull” (1:20).

 

Från Guds perspektiv är Hans Sons död så avgörande och central att han ser detta som att det  inträffat redan från början. Gud ser ju från begynnelsen hur allting kommer att sluta. Han förberedde från ”världens grundläggning” att Lammet är slaktat, att Sonen skulle ge sitt liv i kärlek för oss. Korset var inristat i skapelsen från början. Guds tecken, är korsets tecken i sin skapelse präglad av uppror mot honom, synd, ondska och död. Det är så för att han älskar sin sin mänsklighet. Gud visste från begynnelsen att vi människor skulle vara olydiga mot hans ord och vilja och förutbestämde att hans Son skulle dö för att rädda oss.

 

 

Genom historien har Gud gripit in och förberett för Sonens ankomst genom att först utvälja en man, Abraham, ett folk, en stad och ett land som kommer att ha en central roll i hela skeendet ända fram till tidens slut. De avgörande händelserna i denna långa historia är fastställda i Guds tidsplan och ingenting kan ändra på det. Jerusalem och Israel var och är i världens fokus.

 

I denna högst mänskliga historia spelar individers enskilda val en stor roll, men det hindrar inte Gud från att verka i och genom allt detta och genomföra sina planer.

 

Gud vet och har vetat hur människor kommer att agera och välja. I Guds ofattbara försyn och makt sammanvägs allt detta på ett sätt vi inte förstår i Hans egen plan och vilja. När det gäller de avgörande skeenden som skulle leda fram till att Guds räddningsplan kunde kulminera i och genom Jesus Kristus, har han styrt detta på ett särskilt sätt. Slutresultatet blir som Gud hade tänkt från början. Han är Alfa och Omega, begynnelsen och änden. Det han bestämt och förutsagt kommer att fullbordas, både trots och tack vare vad människor gjort.

 

Guds förutvetande om våra gärningar är inte detsamma som förutbestämmelse, i betydelsen av att han bestämt vad vi ska göra innan vi själva gjort våra val. Man kan säga att Gud förutbestämt alla människor till frälsning eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Att alla inte blir frälsta kan då inte bero på Gud. Det är ju en total motsägelse. Vi förstår inte varför det är så och det får vi leva med.

 

Gud vet därför också vilka som kommer att ta emot frälsningens gåva, men det är inte detsamma som att Han förutbestämt några till frälsning och andra till förtappelse. Det är människans  sätt att finna en dålig förklaring till detta mysterium. Gud vet  i förväg allt om varje människas liv och hur vi ska välja, men det är inte detsamma att han bestämmer allt som ska ske.

 

+++

 

Skriften understryker på så många ställen att Jesus dött för alla människor, för alla syndare och att Gud vill att alla ska räddas och få kunskap om sanningen. Att Gud skulle förutbestämt några till att räddas och andra till att gå förlorade går helt enkelt inte ihop. Det är en helt felaktig teologisk konstruktion som inte håller i ljuset av Guds ord självt, enligt min mening.

 

Hur den intrikata balansen mellan vår vilja, vårt syndafördärv, Guds nåd till omvändelse, pånyttfödelse och frälsning samverkar kan människan inte  förstå och förklara i detalj. Vad vi vet är att ingen kan bli frälst av egen kraft och beslut. Det är alltid Gud som verkar och drar människor till Jesus och ger levande tro. Frälsningen är helt och hållet Guds verk, också när det gäller hur vi tar emot den. Men det finns människor som vägrar ta emot och bara Gud vet varför. Det är inte vår uppgift att spekulera om detta utan be för alla, vittna och lita på Guds rättvisa dom.

 

Men i allt detta har människan rimligtvis ett ansvar att vara följsam, reagera på Guds verkande och ha en helhjärtad överlåtelse och vilja att bevaras i tron och gemenskapen med Gud, genom lidande och prövningar fram till slutet. Det finns varningar för att avfalla, tappa tron och gå förlorad, och i detta har människan ett ansvar. Så vi är aktiva och ansvariga i denna relation med Gud.

 

+++

 

 

Efesierbrevet 1 är särskilt intressant i detta sammanhang.

 

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen! Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom.  I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut,6 till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den Älskade. 7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd 8 som han lät flöda över oss med all vishet och insikt.9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus   10 den plan skulle genomföras när tiden var inneom : att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.
11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut, 12 för att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. 13 I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. 14 Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris.

Dessa mäktiga verser beskriver vår ställning som troende, som Guds barn i Jesus Kristus. Det betonar att allt var Guds frälsningsverk som han fullkomnade för oss i sin Son. Det beskriver Guds del i v 3-12 och något om oss, som kom till tro när vi hörde sanningens ord, evangeliet om vår frälsning men det sägs ingenting om hur det gick till. Utkorelsen är knuten till Kristus själv och hur vi som troende är utvalda i Honom före världens skapelse.

På samma sätt som Jesus Kristus ses som offrad för vår räddning  före världens skapelse, var de som skulle komma till tro på honom från början utvalda i honom till att friköpas, förlåtas för att stå som heliga och fläckfria i Jesus inför Gud, som hans älskade barn.

 

Jag kan inte läsa ut något som har att göra med att Gud förutbestämmer, utväljer somliga men inte andra till räddning här. Vad det handlar om är att han utvalt de troende i Kristus från början.

 

 

+++

 

Några avslutande kommentarer till denna första del.

 

Gud skapade oss till sin avbild och det är oförenligt med Guds väsen att han skulle skapa robotar utan frihet, utan möjlighet att välja. Det visar också historien, att alla står inför konkreta val och ibland väljer rätt eller fel. Det är inte exakt förutbestämt av Gud hur hans egna tjänare ska reagera. Det beror naturligtvis på att alla levde och lever i en fallen värld, i en skapelse präglad av synden, och att frestelserna och kampen mot det som strider mot Guds vilja är intensiv just bland Guds eget folk. Men Guds närvaro och ledning i deras liv var så stark att de kunde fullgöra just sin uppgift i Guds plan.

 

Vi kan hålla med vad Gud säger och gör, tro på det och leva för Gud. Vi kan förkasta vad Gud säger och gör. Det finns valsituationer för oss alla men vi kan aldrig välja att tro på Jesus utan Guds Andes inflytande.

 

Den ende vars liv kunde sägas vara absolut förutbestämt var Jesu liv. Han uppfyllde allt som var sagt om honom i profetiorna. Som Guds Son visste han vad som var hans uppgift men erfor ändå ångesten och det ofattbara lidandet av att en kort stund bli skild från sin Fader när han bar hela världens synd på korset. Därför kunde också han säga i Getsemane: ” Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din”.

 

Det Gud förutbestämt från begynnelsen handlar alltså om Jesus, om när och hur han skulle födas, leva, förkunna Guds rike, dö, uppstå och vid tidens slut komma tillbaka till jorden. Vi som troende kan därför lita på att vi som tillhör Jesus har ett fast hopp och en säker grund i evighet.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.