Meningen med språket. Inledning.

 

 

 

Menin160px-Logos.svggen med språk är ord med mening… Därför får det rika grekiska begreppet för ord, tanke, förnuft, mening, inte en central position. Jag tycker det är ett intressant ämne i allmänhet, och i synnerhet vad gäller vår läsning och förståelse av bibeltexterna. Jag kommer in på kontroversiella ämnen som hur vi ska läsa Bibelns första 11 kapitel och även Uppenbarelseboken. Men jag börjar med några mycket grundläggande fakta, som är självklara men ändå måste sägas i inledningen.

 

Vad är det viktigaste för oss när vi läser en text? Att först och främst förstå själva det budskap den förmedlar, dess mening. Det beror i sin tur  på vad är det är för slags text. Vi läser ett brev från en kär vän, en bruksanvisning, en tidningsartikel eller en skrivelse från en myndighet på olika sätt. Det är något vi omedelbart förstår och inrättar oss efter. Det sker nästan intuitivt. Det är något i själva texten som får oss att uppfatta den på det sätt den ska förstås. Texten rymmer en uppmaning: läs som författaren avsett!  Det är omöjligt att läsa en varudeklaration som ett stycke poesi eller en lärobok i fysik som en bekännelseskrift eller roman. Vi uppfattar budskapets helhet innan vi analyserar detaljerna.

 

+++

 

 

Det är självklart, men måste ändå sägas. Det är också en viktig grundförutsättning för hur vi läser och förstår bibeltexterna. Då blir det genast mer komplicerat. Vad är Bibelns 3 första kapitel för en slags text? Hur ska vi läsa och förstå den? Rymmer den en beskrivning av hur universum skapades eller är den en helt unik teologiskt genomtänkt framställning av Gud som skapare och hans speciella intention med den mänsklighet som skulle representera honom på jorden? Ska vi försöka jämföra den med naturvetenskap i detalj eller säger den oss på sitt helt unika sätt mer om våra existentiella villkor som människor i den värld vi lever, präglad dels av både ondska, lidande och död, dels av Guds försyn och ingripande i den konkreta historien för att rädda sin mänsklighet?

 

Om någon ger en kärleksförklaring, förmedlar en varning eller vill berätta något livsviktigt, så är det just det vi tar till oss, i vilken form den än är skriven. Olika slags texter kan bära fram samma budskap, men innehållet är viktigare än själva formen. Vi är skapade sådana, att vi söker mening och ett budskap. Vi vill förstå och se sammanhang .  Vi förstår att den litterära formen bär ett innehåll, en mening, ett budskap, som kan vara viktigt för oss.

 

Språk är ju meningsbärande och förmedlar information som vi tar till oss. Vi utvärderar och tolkar den utifrån våra referensramar på olika sätt beroende på vad det är för text, och i vilket sammanhang den finns.  Språk överbringar fakta, kunskap, budskap, värderingar och känslor. Vilket slags språk det än är tal om finns det ett meddelande till oss. Det finns ett naturvetenskapligt fackspråk som nästan bara de i ämnet insatta begriper, det finns filosofiska, juridiska och religiösa texter som måste förstås utifrån sina förutsättningar. Vad vi vill, eller borde vilja, är att läsa texten på dess egna villkor och så långt det är möjligt, förstå den rätt. Då måste vi också vilja lära oss mer om sammanhanget, men framför allt låta texten tala till oss och inte läsa in något den inte säger.

 

 

Det väsentliga är alltså att vi vill veta vad texten har att säga oss, vad det än är för slags text.

 

Meningen med språk är ord med mening…

 

 

 

manuskript

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.