Guds NÅD.

 

 

 

 

heaven-child-god-1

 

 

Guds NÅD är bland det viktigaste vi kan begrunda. Det Gud är och gör gentemot oss är grundat i hans nåd. Det är ett så rikt begrepp att det är omöjligt att återge alla bibelställen som handlar om det.

Nåden är överflödande, väldig, underbar, tillräcklig, rik, evig, utan gräns, bättre än liv.

Nåden är upphovet, källan till utkorelsen, Guds kallelse, rättfärdiggörelsen, syndernas förlåtelse, och gör det möjligt för oss att förtrösta på Gud för vår frälsning. Gud är nådig för att han älskar oss. Gud är nådig och hjälper oss därför att förstå sanningen om vår belägenhet: vi har gått vår egen väg och syndat mot honom. Gud är nådig och vill att vi ska bli räddade och få kunskap om denna sanning

 

Det är ett dominerande tema från Bibelns början till dess slut. Bilden av Gud som vred, sträng och dömande i det gamla förbundet och nådig och kärleksfull  i det nya förbundet stämmer inte. Gud är densamme hela tiden, men han använder olika vägar för att nå sina mål, olika sätt att genomföra sin räddningsplan. Men han själv förändras inte. Gud älskar och är full av nåd, men också helig och rättfärdig. Därför dömer han och straffar synden på korset, när Jesus som var syndfri, dör för våra synder.

 

Gud som verkar i historien för att rädda mänskligheten tillbaka till sig, gör det av nåd. Det är hans väsen, hans karaktär, att visa godhet och välvilja mot oss som vänt honom ryggen, som velat vandra vår egen väg. Vi förtjänar det inte. Det Gud gör gör han utifrån sig själv, den han ÄR. Han är god, nådig. Han är kärlek, lika mycket som han är helig och rättfärdig. Vi har från vårt perspektiv ofta svårt att få ihop allt detta men vi ska försöka förstå något av detta oerhörda mysterium.

 

Gud söker oss, gör allt för att undanröja de hinder vi skapat med vår ovilja att höra hans röst och vandra på hans vägar. Han söker oss till det yttersta, Jesu död för oss syndare, på korset. Han vill att vi ska räddas till honom, så mycket att hans nåd i handling spränger alla gränser. Hans egen Son blir människa, som i liv och handling gör denna NÅD synlig och verklig. Han ger till sist sitt eget liv och försonar oss med sig, medan vi var hans fiender.

 

Ordet förekommer ett sextiotal gånger i GT och återfinns som tema i Paulus brev i NT. Jesus själv talade inte så mycket om nåd men han var Guds nåd förkroppsligad och förmedlade den:

 

”Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning”. (Joh 1:14)

”Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.” (Joh 116-17).

 

 

 

 

++++++

 

 

Villkor för Guds nåd?

 

Guds nåd, det Han gör av kärlek och fri vilja för att rädda och hjälpa oss, är naturligtvis gratis och ges fritt och för intet. Vi kan inte betala för något vi får från Gud. Vad skulle vi ha att betala med som skulle duga? Själva vår existens är en gåva och en nåd. Det Gud gjort genom Jesus Kristus är det största som kan skänkas oss. Allt Gud gör och ger är fullkomligt och fullbordat. Det vi kan göra är att omvända oss, tro på detta mirakel, tacka och leva till hans ära.

 

Men det finns naturligtvis villkor i förbundet, i relationen med Gud. För att vi ska kunna ta emot det han vill ge och göra måste vi vara villiga att höra, tro och lyda. Annars kan vi ju inte få del av det Gud vill ge.

 

Så det är både-och. Guds nåd är helt gratis men det ”kostar” något att ta emot från vår sida: en vilja till omvärdering av våra egna tankar och vägar, omvändelse, ödmjukhet, lyssnande och lydnad. Det kostar på för vårt kött, vår egocentrerade gamla människa som vill bestämma själv och vara i centrum.

 

Här är bara några exempel från GT och NT.

5 Moseboken 28: 1:

”Om du lyssnar till Herrens din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden”.

 

Joh 15:10

”Om ni håller min bud förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud, och förblir i hans kärlek” .

Jesus säger till församlingen i Laodicea: ” Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig” (Upb 3:20).

 

Det finns alltid ett val för oss människor. Gud skapade oss till sin avbild och vill att vi ska vara moraliskt ansvariga. Om vi vill höra och lyda så hjälper Gud oss att göra det. Han känner våra svagheter och vår kamp. Gud välsignar oss och skyddar oss när vi väljer livet och hans väg. Det exemplifieras så bra av detta bibelsammanhang från 5 Mos 30:

 

”Se, jag lägger i dag fram för dig livet och vad gott är, döden och vad ont är, 16 då jag i dag befaller dig att älska Herren , din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du må leva och föröka dig, och för att Herren , din Gud, må välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i besittning. 17 Men om ditt hjärta vänder sig bort och du inte vill höra, och om du blir förledd och tillber andra gudar och tjänar dem, 18 så kungör jag för er i dag att ni förvisso skall förgås. Ni kommer inte att leva länge i det land dit du drar över Jordan för att komma och ta det i besittning. 19 

 

Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva, 20 genom att du älskar Herren , din Gud, och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Ty detta betyder liv och lång levnad för dig, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder, Abraham, Isak och Jakob.

 

 

+++

 

I Titusbrevet 2:11-13 ser vi två viktiga steg, dels att Guds nåd ”har uppenbarats till frälsning för alla människor”, dels att ”Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår större Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet”..

 

Guds nåd gör alltså något med oss när vi tar emot den. Den aktiverar oss till rätt förhållningssätt gentemot ogudaktighet och världsliga begär och till att leva rättfärdigt och gudfruktigt. Den fostrar oss.  Vi är ”passiva” när vi tar emot Guds nåd på det sättet att Gud tagit initiativ till sin räddningsplan och genomfört genom Jesus. Jesus uppfyllde lagen för oss, besegrade satan, synd och död för oss. Gud har fullbordat allt och vi får ta emot den fullkomliga gåvan, syndernas förlåtelse, pånyttfödelse, rättfärdiggörelse, frälsning.

 

Själva detta mottagande aktiverar oss samtidigt, genom Guds nåd, genom hans Ande. Guds nåd verkar i oss som nya skapelser och vi drivs av hans Ande att göra hans vilja.

Paulus skrev till Korintierna: ”Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig”. (15:10)

 

 

 

 

heaven-child-god-1

 

 

Det finns en underbar skildring i Exodus, om hur Moses bad att få se Guds härlighet. Sammanhanget är ju att Gud hade givit de tio budorden på Siani berg och förbundet hade slutits, åtföljt av Guds påtagliga och mäktiga närvaro.

Därför var det ett minst sagt tungt slag när Israels barn hade gjort sig en guldkalv i sin otro och rastlöshet. De inte kunde vänta tills Moses kom ner igen igen från berget. Efter dessa mäktiga manifestationer av Guds uppenbarelse i ord och påtaglig närvaro, sker detta obegripliga. Folket samlades runt Mose bror Aron och sade till honom: ”Kom och gör oss en gud som skall gå framför oss. För vad har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte” (32:1-2).

 

Mose bad för folket och mycket händer i samband med detta, som jag återkommer till i andra sammanhang. Här gäller det hur Gud presenterar sig själv när han lovat att hörsamma Mose bön och hur Gud låter Mose se honom på ryggen.

Då steg Herren ner i molnskyn och ställde sig där nära intill honom och ropade ut Herrens namn. 6 Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade: ” Herren ! Herren ! – en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, 7 som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen, ja, tredje och fjärde släktledet.” 8 Då böjde sig Mose hastigt ner mot jorden och tillbad. 9 Han sade: ”Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon, så må Herren gå mitt ibland oss, fastän det är ett hårdnackat folk, och förlåt oss vår synd och skuld och gör oss till din arvedel.”

 

Detta säger Herren, Jahve, Israels Gud, om sig själv. Ordet ”nåd” finns med två gånger. ”Gud är barmhärig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning”. Och han låter inte heller någon bli ostraffad. Guds nåd och rättfärdighet är inga motsatser, liksom inte heller Guds nåd och helighet. Det är för att Gud är helig och rättfärdig som han straffar  synd, annars skulle det moraliska universum han skapat inte existera och fungera.

Men Gud vill ge nåd och förlåta. Synd och olydnad har dock konsekvenser för den enskilde och i släktleden. Det är lagen om sådd och skörd. Synden straffar sig. Syndens lön är döden.. Han vill att vi tror och följer hans vilja och om vi syndar och faller, eller snarare när, att vi omvänder oss och vänder tillbaka till honom.

Författare: gunjk

Några av mina stora intressen är att studera Bibeln och att skriva, dels teologiska reflektioner, men även poesi. Jag tar också gärna del av naturvetenskaplig forskning, och särskilt då i relation till kristen tro. Dessa olika aspekter kommer till uttryck på min hemsida, alefochomega.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: