Vem kan väl jämföras med Honom?

thorvaldsens-kristusgestalt1

 

Några tankar kring vad det är som gör vår Herre Jesus Kristus så absolut unik i jämförelse  med alla andra och därför också tron på honom lika unik.  Det är inte en religion bland andra. Det var inte människor som utformade en lära eller en religon. Därför går det inte att likställa tron på det Gud uppenbarat om sig själv genom sin egen Son med religioner eller filosofier, även om det i dem kan finnas korn av det som är gott och sant, eftersom Gud verkligen är  skapelsens Gud och alla människors Gud. Men han verkar enligt sina bestämda ordningar som vi inte kan åsidosätta.

 

Gud uppenbarar sitt väsen till dels i naturen och i den lag som är skriven i människans hjärta. Det handlar dels om att Gud finns och är skaparen, dels om att varje människa är en ansvarig och moralisk varelse inför honom. När det gäller hur Gud verkat i frälsningshistorien, som vi har den i Bibeln, vet vi att Gud började med att utvälja en man, Abraham, och så ett folk för vilket han skulle uppenbara sin vilja, sitt Ord och sin lag. Som en del av detta folk och som uppfyllaren av alla löften om verklig räddning till dem och därmed hela mänskligheten , föddes sedan Sonen Jesus med det unika uppdraget att  i ord och gärning visa vem Gud verkligen är. ”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn , han har gjort honom känd.
”(Joh 1:18).

 

Därför tillhör tron på honom  en helt annan kategori än de människoskapade religionerna. Budskapet om honom har sitt ursprung hos Gud själv och kom till oss som en gåva av nåd. Därför är det också omöjligt för oss att själva kunna förstå denna andliga verklighet som är Gud själv. Vi behöver, som Jesus säger, födas på nytt av Guds Ande för att kunna komma in i  Guds rike, hans verklighet som är osynlig för det fysiska och själiska ögat. Då blir det möjligt att lära känna  Gud, när Anden förklarar det vi får höra om Fadern och Sonen. Anden verkar bara i gemenskap med Fadern och Sonen för att förhärliga Kristus, vittna om honom och levandegöra Guds Ord. Men Anden verkar också bland människor utanför de troendes församling, för att överbevisa om synd, rättfärdighet och dom och för att väcka människors tro på Jesus som den enda vägen till frälsning för oss alla.

 

1 Kor 2:9 Men som Skriften säger: Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom 10 Gud har uppenbarat det för oss genom sin Ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds Ande.
12 Men vi har inte fått världens ande utan Anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud. 13 Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som Anden lär oss, när vi förklarar andliga ting med andliga ord . 
14 En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 

 

Hur obegripligt det än är för oss, att Gud är EN sann Gud till sin natur och ändå tre personer och att Kristus är sann Gud och sann människa, så gör den helige Ande det begripligt för oss. Vi skulle aldrig förstå någonting, och särskilt inte varför han måste dö för oss, utan att bibelordet och Anden klargjorde det för oss. Därför är vår uppgift att ta emot i tro det han sagt och gjort och i gemenskap med honom själv låta oss undervisas, och sedan förmedla detta till andra. Vi ska förvalta det han uppenbarat om sig själv för oss.

 

Guds Son, Ordet,   hade funnits för evigt hos Fadern innan han föddes som människa av David släkt i Betlehem.  Han levde, undervisade och verkade i kärlek och med Andens kraft som ingen annan,  för att sedan låta sig korsfästas och dödas, begravas och uppstå från de döda, återvända till sitt himmelska hem hos Fadern på hans högra sida.  Jesus var och är i sanning Guds Son, ett med Gud, Gud själv. Han inte bara koncipierades på ett absolut unikt sätt genom den Helige Ande  och uppstod från de döda utan hade alltså funnits i evigheters evighet innan universum skapades  och han fortsätter att leva för evighet efter sin uppståndelse. Han valde att bli människa för vår skull, för att dels på ett fullkomligt sätt uppenbara vem Gud ÄR och för att dö för våra synder så att hindret för vår gemenskap med Gud kunde undanröjas och vi få evigt liv hos Gud . Hebréerbrevet inleds med att författaren beskriver honom på detta sammanfattande sätt:

 

1 1 I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, 2 men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum . 3 Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

 

Vad annat kan vi göra än tacka och tillbe, än tro och tjäna en sådan underbar Gud?

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.