Ord, språk och ORDET. 1

 

p00z9591

 

 

Jag börjar med några grundläggande tankar.

 

Ord förmedlar  information av olika slag. De är resultatet av en inre process, där tankar och känslor uttrycks i språk.   De förmedlar något av  talarens personlighet, och överför någon typ av budskap och avsikt. Ord ingår i komplexa språk som är det unika kommunikationssystemet för människan. Språkförmågan är medfödd och övas upp i ett finstämt samspel med omgivningen utifrån en grundläggande neurologisk funktion i hjärnan.

 

Trots mycket forskning finns ännu ingen heltäckande bild av denna förunderliga förmåga att lära sig språk som människan föds med, samtidigt som hon upptäcker och tillägnar sig kunskap om världen. Här beaktas inte mångfalden av språk, det finns över 6 000, utan denna grundläggande förmåga hos människan att kunna tillägna sig språk i en kognitiv process som omfattar både människans inre värld i hennes medvetande med tankar, förnimmelser, känslor, och den yttre världen med dess konkreta objekt och andra människor hon interagerar med.

 

Det är inte bara ett verktyg för kommunikation utan också för tänkandet i sig. Tankar, abstrakta begrepp, idéer, handlingar och föremål  representeras av språket och möjliggör  att det kommuniceras och förstås av andra. Man kan säga så mycket mer om detta, b la hur en gemensam förståelse av abstrakta begrepp  uppstår och överförs mellan människor, men det är inte huvudämne här.

 

+++

 

Begreppet  LOGOS,  λόγος, är mycket rikt i sin betydelse. Det innefattar tänkande som uttrycker sig i ord. Det har med mening och förnuftigt språk att göra. Det hade  en central betydelse i grekisk filosofi och kunde i början betyda den ordnande och bestämmande principen i tillvaron (Herakleitos) och senare betraktades det som ett uttryck för den gudomliga makt som skapat universum och uppehöll det. Det fanns alltså en rik historia bakom detta begrepp när Johannes skulle beskriva Sonen som Ordet, men ändå är den viktigaste bakgrunden Gamla Testamentet och judendomen.

 

Beteckningen för ”ord” i GT är dabár, som inte bara betyder ord utan även handling. Man kan egentligen inte skilja  Guds ord och Guds handling åt. Gud talar och verkar i historien, som därmed blir frälsningshistoria. Det talade ordet var något som inte kunde återkallas och sågs nästan som självständigt. Det sättet att se på ordet gör det nästan till ett väsen med egen existens. Det finns flera ställen i GT där detta sker. Även Visdomen används på detta sätt och pekar utöver den rent begreppsmässiga betydelsen mot den personliga, t o m mot en person som ska komma från Gud med Guds budskap.  I NT betecknar Ordet Guds Son , Jesus Kristus (i prologen till Johannesevangeliet och hans brev), eller syftar på Guds eller Kristi ord i hela Nya Testamentet. Mer om detta i ett annat avsnitt.

 

 

Det finns olika sorters språk. Förutom de talade och numera utdöda språken och dialekterna i världen finns t ex  DNA,  deoxiribonukleinsyra. Det är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, genomet, och som finns i alla organismer på jorden. DNA-molekylens huvudsakliga funktion är att bevara den information som används för organismernas utveckling och funktion. DNA innehåller de instruktioner som behövs för att konstruera cellernas komponenter, RNA och proteiner, och liknas både vid ett enormt bibliotek eller ett recept.

 

Ett annat språk är musikens, där nottecknen förmedlar instruktionerna om hur musiken ska låta.
Vidare finns teckenspråk,  det icke-verbala språket, kroppsspråket, och konstens språk osv. men det gemensamma är att de alla på olika sätt förmedlar information, kunskap och ett mänskligt gestaltande av liv på olika sätt. Språk kommunicerar personers tankevärld och karaktär, i en ständigt pågående dialog.

 

Språk är kommunikation och därför finns naturligtvis andra sätt att kommunicera, i djurvärlden t ex. Alla varelser kommunicerar med varandra på olika sätt, det är inte bara människan som gör det. Det är på något sätt en förutsättning för allt slags liv att organismer, växter, träd, blommor osv kommunicerar med sina rotsystem, doftämnen och gaser i luften. Mycket ny forskning har kartlagt det fantastiska samspel som finns i naturen.

 

 

 

160px-Logos.svg/ Logos

 

 

Guds språk

 

Gud är upphovet till språket. När människan skapades till Guds avbild blev hon en medveten, tänkande och talande person, som Gud själv är. Gud skapar genom att tala sitt Ord och han ger språket som gåva. Människorna skapades genom och för språket, för kommunikation med  Gud och varandra. Språket definierar oss, ger oss redskapet till förståelse och kunskap om oss själva, omvärlden och Gud. Det är omöjligt att tänka sig en mänsklighet utan språk. Vi lever i och av språket.

Man kan fantisera om att Gud inom sig själv och innan han skapade universum och därmed tiden,  förde ett evigt samtal, mellan Fader, Son och Helig Ande. Gud har alltid existerat som en älskande gemenskap mellan dessa tre personer.

 

Guds Ord är och förmedlar Guds Liv.  Ordet är med i begynnelsen och i det absoluta slutet av både Bibeln och historien. Vi läser GT genom uppenbarelsen i NT. Där får vi veta att  : ” I begynnelsen var Ordet  och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud (Joh 1:1).

 

Men det är inte vilket Ord som helst. I v 14 blir det tydligt att det är Sonen.

 

 Och Ordet blev kött och bodde bland oss , och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn , han har gjort honom känd.


 

 

Vi förstår då att det är genom detta Ord, Sonen själv, som Gud skapar alltI begynnelsen skapade Gud himmel och jord” (I Mos 1:1).

 

 

 

I ORDET fanns Guds tanke, plan och mening med skapelsen. Ordet bar Guds instruktion för skapelsen och den information som sedan skulle skrivas in i varje atom, galax, planet, vår jord och de många livsformer som skulle finnas på den, i haven och i luften. Och framför allt i Guds avbild, människan, som Gud både talade ut att han skulle skapa till sin avbild, formade henne av de grundämnen som finns på jorden och inblåste sin egen livsande i henne.

När Gud talar är hans tal sprängfyllt av skapande liv, av information, genom vilket han skapar allt. När Sonen, som är detta skapande Ord, blir människa, uppenbarar han Gud på ett fullkomligt och unikt sätt. Han förmedlar Gud själv i sitt liv, sina ord, gärningar, död och uppståndelse. Han är ren information om Gud och meddelar oss den, upplyser oss. Guds ”DNA” för det eviga livet är i Sonen, Ordet.

 

Paulus skriver i Kolosserbrevet 1: 5 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, 16 för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom.


 

De första ord Gud yttrar, ”Varde ljus”,  måste också läsas i ljuset av Johannes evangelium. Jag tror att ljuset (φως (phos) var mer än bara själva fotonerna som blev till,  utan beskriver också det Guds inneboende LJUS, som är hans väsen och som Sonen är ett med. Gud är ljus och det ljuset är i hans Son och när människan skapas till Guds avbild får hon del i detta  ljus. ” I honom var liv och livet var människornas ljus” (1:4) och ”Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen” (1:6).

Författare: gunjk

Några av mina stora intressen är att studera Bibeln och att skriva, dels teologiska reflektioner, men även poesi. Jag tar också gärna del av naturvetenskaplig forskning, och särskilt då i relation till kristen tro. Dessa olika aspekter kommer till uttryck på min hemsida, alefochomega.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: